Posted in Křesťanské rozhovory se Svědky Jehovovými Sekce 3: Zhodnocení otázek týkajících se svědomí svědka Jehovova

7. OTÁZKA: Rozhodněte se, že budete sloužit Bohu—věrní Jehovovi anebo věrní organizaci?

Posted in Křesťanské rozhovory se Svědky Jehovovými Sekce 3: Zhodnocení otázek týkajících se svědomí svědka Jehovova

6. OTÁZKA: Je kříž pohanským symbolem?

Posted in Křesťanské rozhovory se Svědky Jehovovými Sekce 3: Zhodnocení otázek týkajících se svědomí svědka Jehovova

5B. OTÁZKA: Je peklo skutečné a je lidská duše nesmrtelná?

Posted in Křesťanské rozhovory se Svědky Jehovovými Sekce 3: Zhodnocení otázek týkajících se svědomí svědka Jehovova

5A. OTÁZKA: Je peklo skutečné a je lidská duše nesmrtelná?

Posted in Křesťanské rozhovory se Svědky Jehovovými Sekce 3: Zhodnocení otázek týkajících se svědomí svědka Jehovova

4. OTÁZKA: Jsou oslavy svátků a narozenin pohanské?

Posted in Křesťanské rozhovory se Svědky Jehovovými Sekce 3: Zhodnocení otázek týkajících se svědomí svědka Jehovova

3B. OTÁZKA: Je politická neutralita křesťanská?—II. část

Posted in Křesťanské rozhovory se Svědky Jehovovými Sekce 3: Zhodnocení otázek týkajících se svědomí svědka Jehovova

3A. OTÁZKA: Je politická neutralita křesťanská?—I. část

Posted in Křesťanské rozhovory se Svědky Jehovovými Sekce 3: Zhodnocení otázek týkajících se svědomí svědka Jehovova

2. OTÁZKA: Vyžaduje křesťanská láska k bratřím neúčast ve válce?

Posted in Křesťanské rozhovory se Svědky Jehovovými Sekce 3: Zhodnocení otázek týkajících se svědomí svědka Jehovova

1B. OTÁZKA: Vyžaduje Boží zákon o krvi vyvarovat se transfuzí krve?—II. část

Posted in Křesťanské rozhovory se Svědky Jehovovými Sekce 3: Zhodnocení otázek týkajících se svědomí svědka Jehovova

1A. OTÁZKA: Vyžaduje Boží zákon o krvi vyvarovat se transfuzí krve?—I. část