Účastníš se Jehovova opatření pro život?

jwnewcovenant

ÚČASTNÍŠ SE JEHOVOVA OPATŘENÍ PRO ŽIVOT?
bcard-download

postcard-download

 

„Ježíš vzal chléb… řekl: ‘VEZMĚTE, jezte. To znamená mé tělo.’ Také vzal pohár… a řekl: ‘Pijte z něho VY všichni; neboť to znamená mou „krev smlouvy,“ která má být vylita ve prospěch mnohých na odpuštění hříchů.’“
—Matouš 26:26-28, PNS

Co je Jehovovým opatřením pro život?

„Toto je můj Syn, milovaný; naslouchejte mu.“—Marek 9:7, PNS

 

„Vpravdě, vpravdě vám říkám: Pokud nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte život sami v sobě.“—Jan 6:53, PNS

„Nasloucháš“ Synu tím, že jsi účastníkem jeho Nové smlouvy?

Pouze 144 000… oprávněně přijímá symboly při Památné slavnosti na připomínku Ježíšovy smrti a pouze s nimi Ježíš uzavřel smlouvu… Členové velkého zástupu nejsou účastníky nové smlouvy.”
Strážná věž, 1. února 1998, str. 19

Nevztahuje se snad slovo „kdokoli“ i na tebe?

„Ten chléb…aby z něho kdokoli mohl jíst a nezemřel. Jsem ten živý chlébjestliže někdo jí z tohoto chleba, bude žít navždy…chléb, který dám, je mé tělo ve prospěch života světa.“—Jan 6:50-51, PNS

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Ital Angličtina Czech