FAQ O odchodu od Strážné věže

Proč by měl bývalý svědek Jehovův věřit v Boha?

Mountain Snow

ODPOVĚĎ ATEISTOVI, BÝVALÉMU SJ: „PROČ VĚŘIT V BOHA?“

„Píši vám jako bývalý svědek Jehovův a nynější ateista. Váš web mne, zcela upřímně řečeno, šokuje. Děláte dobrou práci tím, že odhalujete podvodníky z vedoucího sboru Strážné věže, pak ale vedete své čtenáře přímo k jinému náboženství!

Podle mě jste jako zdravotnický záchranář konající co může pro záchranu lidí ocitnuvších se v nebezpečí, zachráníte je, a potom jim naordinujete jed. Možná nemáte počty či peníze jako Společnost Strážná věž, avšak stejně jako ona tvrdíte, že s určitostí víte, že nad námi existuje Bůh; stejně tak tvrdíte, že máte porozumění toho, co Bůh zamýšlí pro lidstvo; a jako Jeho vyvolení si také nárokujete autoritu říkat jiným lidem, jak by měli žít. Tudíž, jaký je mezi vámi rozdíl?! Mým cílem je zasít semeno pochybností do myslí náboženských lidí a vybídnout je, aby se racionálně zamysleli nad tím, čemu a proč věří. Chválím vaši snahu pomáhat lidem, aby se osvobodili od tyranie Společnosti Strážná věž, připadá mi ale smutné, že je potom nenecháte svobodně se rozhodnout, jestli budou mít vztah s Bohem nebo s kopacím míčem nebo s čímkoli jiným!“

Čtěte více


Proč bych měl po odchodu od Svědků Jehovových uvažovat o jiném náboženství?

PROČ BYCH MĚL PO ODCHODU OD SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH UVAŽOVAT O JINÉM NÁBOŽENSTVÍ?

Zajímalo by mě, proč by měl člověk vynaložit čas, aby po odchodu od svědků Jehovových uvažoval o jiném náboženství. Několik příslušníků mé rodiny náboženství svědků Jehovových zastává, a poté, co jsem odešel, se mnou ani nepromluví. Tak mě to bolí, že již vůbec nedokážu přemýšlet o „Bohu“ nebo o „duchovních věcech.“ Co mám dělat?”

Čtěte více

Odchod od strážné věže—kam?

Out of the Watchtower into What?

Out of the Watchtower into What?

PDF

ODCHOD OD STRÁŽNÉ VĚŽE—KAM?

Vzávislosti na délce tvého setrvávání v organizaci Strážná věž  se můžeš při svém odchodu osobně setkat s opravdu obtížným rozhodnutím. Znám to, nebot jsem odtamtud odešel po 13 letech—což byla většina mého dospělého života—která jsem strávil jako činný svědek.  Pro ty, kdo odcházejí, vyvstává velká otázka: “Kam odsud půjdeme?”

Někteří vlezou z deště pod okap, když se zapletou s drogami, nemravností, opilstvím, apod. Společnost Strážná věž ráda na tyto jedince ukazuje jako na příklady toho, co se stane, když někdo opustí “Pravdu.”  Jiní z těch, kdo odejdou, se nervově zhroutí—tlak je tak obrovský.  Někteří se vydají na nové hledání “pravé Boží organizace” a putují od jedné církve ke druhé a prožívají neustálá zklamání.  Někteří naleznou nějakou organizaci či denominaci, o níž se dá říci, že má “skutečnou pravdu.”  Mnozí jsou veškerým náboženstvím rozladěni a pokoušejí se žít “normální život”, kdy se zaměří na rodinu, domov a práci, ale Boha ze svého života vypustí.

Čtěte více

BOJÍM SE, ŽE BUDU ZNIČEN V ARMAGEDONU — Co když mají svědkové Jehovovi přece jen pravdu?

heavenlysunset

BOJÍM SE, ŽE BUDU ZNIČEN V ARMAGEDONU — Co když mají svědkové Jehovovi přece jen pravdu?

„Stále jsem jedním ze svědků Jehovových, mám však mnoho pochybností a otázek, zda je organizace Strážná věž skutečně ‚tou Pravdou.‘ Jsem tak zmaten a cítím, že chci odejít, ale to, co mne zde stále drží, je strach, že přijde Armagedon. Nechci být zničen! Chci být na Jehovově straně, ale tolik se bojím. Co když mají svědkové Jehovovi přece jen pravdu? Když odejdu, budu zničen Jehovou NAVŽDY? Nechci zemřít! Jenom nevím, co mám dělat… Cítím se být natolik polapený!“

Čtěte více

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Ital Ruský Němec Angličtina Czech