4. OTÁZKA: Jsou oslavy svátků a narozenin pohanské?

ccjw-en-adbullets KŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
– Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

(LEKCE 11: „Názory a zvyky, které se Bohu nelíbí“)

Proč mnozí z křesťanstva slaví svátky a narozeniny, když tyto zvyky mají pohzanský původ? Protože Ježíš nikdy křesťanům nepřikázal, aby slavili jeho narození, zavrhuje snad Bůh vánoční oslavy?

 

ccjw-en-adKAREN: Cindy, moje kamarádka mi říkala, že svědkové Jehovovi neslaví ani Vánoce, ani Velikonoce, ani narozeniny, protože tyto „zvyky pocházejí ze starověkých falešných náboženství.“1.

CINDY: To je pravda, Karen.  Zrovna to dneska budeme studovat z brožury od Strážné věže s názvem Co od nás Bůh vyžaduje?. „Všechny názory a zvyky nejsou špatné. Ale názory a zvyky, které pocházejí z falešného náboženství nebo které jsou v rozporu s biblickým učením, Bůh neschvaluje..…Vánoce a vánoční zvyky pocházejí ze starověkých falešných náboženství. Totéž platí o velikonočních zvycích, například o velikonočních symbolech v podobě vajec a zajíců. První křesťané Vánoce ani Velikonoce neslavili a neslaví je ani dnešní praví křesťané.“2.

KAREN: Cindy, v naší moderní kultuře je hodně zvyků, které mají pohanský původ. Encyclopaedia Britannica uvádí, že anglické názvy dnů v týdnu jsou „odvozeny z anglosaxonských slov, která označují bohy v Teutonické mytologii.”3. Známky  pohanského původu jsou také vidět v mnoha symbolech a výtvarných prvcích, které nacházíme na novodobých kancelářských potřebách, na tapetách a dekorativních návrzích.4. Znamená to, že se máme stáhnout do nějaké komunity, kde jsou všechny stopy pohanství pečlivě odstraněné?

CINDY: Samo, že ne, Karen.  I když není možné odstranit ze svého okolí všechno pohanské,5. Bible říká, že křesťané mají „prchat před modlářstvím6. a nemají být „částí světa.“7. „Ježíš nikdy křesťanům nepřikázal, aby slavili jeho narozeniny. Svým učedníkům však řekl, aby si připomínali památku na jeho smrt..…Zvyk slavit narozeniny pochází ze starověkých falešných náboženství.“ Nechceš nahněvat Jehovu tím, že bys měla podíl na pohanských zvycích, viď?

KAREN: Cindy, mají svědkové Jehovovi nevěsty, nosí jejich nevěsty závoj a vyměňují si snubní prsteny při svatbě?

CINDY: Jistě.

KAREN: Věděla jsi, že hodně z těchto zvyků pochází z pohanské víry a rituálů? Například kniha Something Old, Something New—Ethnic Weddings in America [Něco starého, něco nového – etnické svatby v Americe] poznamenává: „Ačkoli pro Američany je závoj na tváři nevěsty znakem nevinnosti a čistoty, tato praktika se původně používala v jiných kulturách jako ochrana před újmou a sexuálním zneužitím a byla jedním z mnoha rituálů, které byly přijaty ohledně štěstí, bezpečí a plodnosti nevěsty a ženicha.…zvednuté židle, červené koberce, zvláštní střevíce a další formy izolace či ochrany se používaly na obranu před potměšilými duchy na zemi.…Současná západní praktika, nevěsta s družičkami, které páru posluhují, se vyvinula z římské tradice, kde se družičky a mládenci oblékli přesně jako ženich a nevěsta, aby ochránili svatební pár tím, že zmatou zlé duchy.”8. The World Book Encyclopedia také poznamenává, že „zvyk dávat si snubní prsten se datuje až ke starověkým Římanům.…Nošení snubního prstenu na prsteníku levé ruky je dalším starým zvykem. Lidé si kdysi mysleli, že žíla či nerv z tohoto prstu míří přímo do srdce.“9. Kromě toho The Encyclopedia Americana odhaluje, že „svatební dort má svůj dávný původ.…V Římě se tento novomanželský obřad nazýval conferreatio, což znamená pšeničný dort …který pár nejprve nabídl bohům, a potom společně snědl.“10. Tudíž, jak zakončuje kniha A Short History of Marriage [Stručná historie manželství]: „Neexistuje ani jedna věc spojená se svatbou, která by nebyla obestřena nesčetnými pověrami, z nichž se některé datují až do staré antiky.“11.

CINDY: Jé!  To jsem nevěděla.

KAREN: Cindy, nepřipadá ti trochu pokrytecké, když svědkové Jehovovi zavrhují oslavy svátků a narozenin kvůli jejich pohanskému původu, ale zároveň dodržují svatební zvyky při svatebním obřadu, i když ty zvyky pocházejí z pohanského modlářství?

CINDY: To je dobrá námitka, Karen. Ale „Ježíš nikdy křesťanům nepřikázal, aby slavili jeho narozeniny. Svým učedníkům však řekl, aby si připomínali památku na jeho smrt.…První křesťané narozeniny neslavili,“ neslavili ani Vánoce nebo Velikonoce.12.

KAREN: Cindy, a přikázal nám Ježíš slavit výročí svatby? A co první křesťané? Slavili výročí svatby?

CINDY: No, neslavili.

KAREN: Máš pravdu, Cindy.  Encyclopedia Americana uvádí, že „rodinná tradice dodržování svatebních výročí se pravděpodobně vyvinula v západní Evropě“ kolem „17. století.“13. Jelikož svědkové Jehovovi slaví výročí svatby, přestože to Ježíš nikdy nepřikázal, proč potom Společnost Strážná věž trvá na tom, že je špatné slavit Kristovo narození, jen proto, že Ježíš a první křesťané se takových oslav neúčastnili?

CINDY: To nevím, Karen.  Ale „v Bibli se mluví pouze o dvou oslavách narozenin a tyto oslavy pořádali lidé, kteří neuctívali Jehovu.“14. a v obou případech se děly špatné věci. Protože „všechno, co je v Bibli, je tam odůvodněně.…Svědkové Jehovovi si všímají, že Boží slovo podává nepříznivou zprávu o oslavách narozenin, a proto se jim vyhýbají.“15.

KAREN: Cindy, slaví svědkové Jehovovi židovskou Chanuku?

CINDY: Neslaví. Proč by měli?

KAREN: Jestli je všechno, co je v Bibli, tam napsané odůvodněně, proč potom svědkové Jehovovi neslaví Chanuku, když Bible říká v Jan 10:22   16.   že ji Ježíš slavil?

CINDY: To je dobrá námitka, Karen. To sice nevím, ale v jedné věci mluví Bible jasně, a to, že by křesťané měli vzdávat čest Bohu Jehovovi a vyhýbat se uctívání stvořeného. Jelikož „směřují oslavy narozenin k přehnanému zdůrazňování důležitosti jednotlivce,“17. proto svědkové Jehovovi narozeniny neslaví, ale dávají spíše přednost tomu, že „si dávají dárky a dobře se pobaví kdykoli jindy během roku.“18.

KAREN: Cindy, je docela rozdíl mezi tím, když někoho považuješ za důležitého a když ho uctíváš nebo zbožňuješ. Pokud se oslava něčích narozenin pokládá za projev „přehnaného zdůrazňování důležitosti jednotlivce,“ neměla by se taky oslava výročí svatby brát jako za projev „přehnaného zdůrazňování důležitosti“ manžela či manželky? Nemyslíš si, že je v takovémhle zdůvodňování rozpor?

CINDY: No, asi máš pravdu, Karen.

KAREN: Myslím si, Cindy, že bychom měly moudře uplatňovat radu, kterou dala Společnost Strážná věž v  Probuďte se! z 8. ledna 2000.  V článku „Vyrovnaný názor na lidové zvyklosti“ Společnost říká: „Zvyklosti byly silně ovlivněny náboženstvím. Ve skutečnosti jich mnoho pochází ze starodávných pověr a nebiblických náboženských myšlenek.…Ale co zvyklosti, které byly dříve spojeny s pochybnými praktikami, avšak dnes jsou považovány především za součást společenské etikety?“19. Společnost dále říká: „Znamená to, že křesťanům je zakázáno zachovávat takové zvyklosti?…Ačkoli by mohl existovat důvod k prozkoumání původu jednotlivé zvyklosti, v některých případech je důležitější zvážit, co ta zvyklost znamená pro lidi v době, kdy křesťan žije, a v místě, kde žije.20.  Cindy, proč neuplatnit tuhle radu Společnosti Strážná věž?  Kolik lidí dnes ani neví o pohanském původu Vánoc, Velikonoc a oslav narozenin, a o kolik míň z nich věří, že uctívají pohanské bohy, když se do těchto činností zapojují! Nemyslíš si, že tyto zvyklosti ztratily svůj pohanský význam a zrovna jak říká ten článek, bychom měly zvážit „dobu,“ kdy žijeme a kde žijeme?“

KOMENTÁŘ:
Přátelé, Bible zjevuje, že mnozí z prvních křesťanů směli slavit všechny židovské náboženské a národní svátky dokonce i po Kristově příchodu a zrušení Mojžíšova Zákona. Pavel v listu Římanům 14:5-6 v této záležitosti povzbuzuje ke svobodě jednotlivce, když říká: „Někdo si cení jiného dne nad jiné, pro někoho je den jako den. Každý ať je přesvědčen o vlastním názoru. Kdo drží svátek, drží ho Pánu….“21.  A v Kolosanům 2:16-17 Bible říká: „Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám. To všechno je jen stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus.“22.

bullets Další kapitola

==================

1. Co od nás Bůh vyžaduje?, 2001, str. 22
2. Co od nás Bůh vyžaduje?, str. 22:1, 3
3. The New Encyclopaedia Britannica, sv. 12, 1998, str. 555 (angl.)
4. Probuďte se! 22. prosince 1976, str. 12 (angl.)
5. Probuďte se! 22. prosince 1976, str. 15 (angl.)
6. 1. Korinťanům 10:14, Překlad nového světa
7. Jan 17:16, Překlad nového světa
8. Something Old, Something New—Ethnic Weddings in America, (Philadelphia, PA: The Balch Institute for Ethnic Studies, 1987), p. 8
9. The World Book Encyclopedia, sv. 13, 2000, str. 221
10. The Encyclopedia Americana, sv. 28, 1999, str. 565
11. A Short History of Marriage, Ethel L. Urlin, (Detroit Singing Tree Press, 1969), str. 201
12. Co od nás Bůh vyžaduje?, str. 22:3, 4
13. The Encyclopedia Americana, sv. 28, 1999, str. 564
14. Co od nás Bůh vyžaduje?, str. 22:4
15. Rozmlouvat z Písma, 1993, str. 191
16.
Viz Illustrated Manners And Customs of the Bible, J.I. Paker, M.C. Tenney,vydali (Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers, 1980), str. 409
17. Svědkové Jehovovi a škola, 1991, str. 18
18. Co od nás Bůh vyžaduje?, str. 23:4
19.
Probuďte se!, 8. ledna 2000, str. 26-27
20. Kurzíva převzata, Probuďte se!, 8. ledna 2000, str. 27
21. Bible 21
22. Ekumenický překlad

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina