1A. OTÁZKA: Vyžaduje Boží zákon o krvi vyvarovat se transfuzí krve?—I. část

ccjw-en-adbullets KŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
– Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

(CONB LEKCE 12: „Projevujme úctu k životu a ke krvi“)

Týká se Boží zákon „zdržovat se…krve“ transfuzí krve? Je transfuze krve totéž jako „jedení krve“? Odsuzuje Boží zákon používání uskladněné krve?

KAREN: Cindy, viděla jsi ten článek v pátečních novinách o svědkyni Jehovově, která zemřela potom, co odmítla transfuzi krve? Podle toho článku „…nenarozený syn Anthona a Minnie Peoples měl smrtelnou vadu novorozence.  A když porodila Anthona Jr. v úterý v noci v nemocnici Rock Hill, narodil se mrtvý. Nastaly však komplikace a Minnie…potřebovala transfuzi krve.…‘Doktoři se mě opravdu snažili  uprosit, že to bez krve nezvládne,‘ řekl její manžel, Anthony Peoples.…Koroner York County, Doug McKnown, řekl… ‚Učinila rozhodnutí zemřít, v podstatě.…plně nechápu, proč jejich Bůh po nich chce, aby umírali, ale můžu to zpochybnit.’”1. Cindy, jsem na tom stejně jako McKnown,  já tomu bohužel taky nerozumím. Myslela jsem si, že Boží zákony mají život chránit—a ne ho zničit.

CINDY: Karen, to je těžká otázka. Není vždycky snadné porozumět Jehovovým cestám, ale nesmíme se pokoušet zachránit naše životy tím, že přestoupíme Boží zákony. Zrovna dneska budeme studovat z té brožury od Strážné věže s názvem Co od nás Bůh vyžaduje?, „…krev je z Božího hlediska svatá. Bůh říká, že v krvi je duše neboli život …Jehova vyžaduje, abychom se zdržovali krve. To znamená, že nesmíme žádným způsobem přijímat do těla krev jiných lidí ani vlastní krev, která byla uskladněna…Praví křesťané …chtějí žít, ale nebudou se snažit zachránit si život porušováním Božích zákonů.2. Jestliže je situace skutečně tak vážná, může snad lékař zaručit, že pacient nezemře, když krev dostane?3.

KAREN: Cindy, říkáš, že by měla být lékařská péče zamítnuta, jestliže doktoři nemohou zaručit, že léčení zachrání pacientův život?

CINDY: To ne, Karen.  Ale „nezdá se ti, že by bylo špatným rozhodnutím, kdyby se člověk tváří v tvář smrti obrátil k Bohu zády a porušil by jeho zákon?”4.

KAREN: Jo, Cindy, s tím souhlasím, je však transfuze opravdu totéž jako jedení krve? Veškeré biblické verše, které jsem o krvi četla, pojednávají o fyzickém jedení krve—a ne o transfuzi do žil.5.

CINDY: Karen, ve Skutcích 15:29 nám Jehova říká, abychom „se zdržovali…krve.”6. Když pacient v nemocnici nemůže jíst ústy, dostává výživu nitrožilně. Nuže, kdyby člověk, který nikdy nevzal krev do úst, přijal krev transfúzí, skutečně by poslouchal příkaz, aby se ‚zdržoval. . . krve‘? (Sk. 15:29) Pro srovnání: uvažuj o muži, kterému lékař řekne, že se musí zdržovat alkoholu. Byl by poslušný, kdyby přestal alkohol pít, ale nechal si jej zavádět přímo do žil?”7.

KAREN: Cindy, když je látka jako alkohol či výživa vedena infuzí do žil v těle, co se s takovou látkou děje? Zachovává si taková látka své původní složení, anebo se rozloží, a v tom případě se do těla vstřebává prostřednictvím procesu látkové přeměny?

CINDY: No, asi se rozloží a přemění.

KAREN: Správně, Cindy.  Ale co krev? Když je krev zavedena transfuzí do žil v těle, vyživuje tělo tím, že se rozloží na živiny?

CINDY: Ne, Karen.  Krev přijatá transfuzí je pořád krví. Nerozkládá se v žilách v těle.

KAREN: Jak tedy může být transfuze krve totéž jako jedení krve? Na rozdíl od výživových látek, které se rozloží a v těle přemění, krev, když vnikne do těla žilami, zůstává ve svém původním složení a smísí se se zbytkem krve v těle.8. Vidíš, proč existuje velký rozdíl mezi transfuzí krve, která jenom doplňuje zásobu krve, a krví, která se fyzicky ústy a vstřebábá do těla? Konec konců, nepřipouští snad Společnost Strážná věž, že „krev je tělesný orgán“9. a že transfuze krve „je v podstatě transplantace orgánu“?10.  

CINDY: Kde to Společnost říká?

KAREN: Zrovna tady na straně 31 v Probuďte se! z 22. srpna 1999.

CINDY: Krev je tělesný orgán a transfuze krve není nic jiného než transplantace orgánu.“

KAREN: Cindy, nedovoluje snad Společnost Strážná věž transplantace orgánů? A co transplantace tkání? Svědkové Jehovovi je snad nepřijímají?

CINDY: A to jo, Karen, brožura Strážné věže z roku 1990 Jak může krev zachránit váš život? poznamenává, že „svědkové si nemyslí, že Bible hovoří přímo o transplantacích orgánů; tudíž rozhodnutí ohledně rohovky, ledvin nebo dalších tkáňových transplantátech musí činit každý svědek jednotlivě.“11.

KAREN: OK, Cindy.  A teď se podívej, co říkají v té samé brožuře na straně 8.

CINDY: Dobrá.  „Když lékaři transplantují srdce, játra nebo jiný orgán, imunitní systém příjemce může rozpoznat cizí tkáň, a ta je odmítnuta. Transfúze je však transplantací tkáně.12. No tohle! Nikdy jsem si toho nevšimla.

KAREN: Cindy, jelikož Společnost Strážná věž souhlasí, že krev je tkání v těle, nepřipouští tím snad, že je transfuze krve spíše transplantací než jedením krve pro získání živin?

CINDY: No asi máš pravdu, Karen, ale nezavrhuje snad Bůh Jehova používání uskladněné krve? V Leviticus 17:13 Jehova přikazuje: „Kterýkoli muž…jenž na lovu chytí divoké zvíře nebo nějaké ptactvo, které se smí jíst…vylije jeho krev a pokryje ji prachem. Tak vidíš, Karen, že jsou transfuze krve proti Božímu zákonu, protože krev nesmí být skladována, ale „vylita“ na zem. Proto také svědkové Jehovovi nejsou dárci krve, ani si neskladují svou vlastní krev pro případ transfuze při nějaké operaci v budoucnu.13.

KAREN: Cindy, berou hemofilici, kteří jsou svědky Jehovovými, hemofilický přípravek z Faktoru VIII, který se vyrábí z krevní plazmy? A co další krevní frakce—jako je imunoglobulin, , albumin, a fibrinogen? Berou je svědkové Jehovovi?

CINDY: No, berou, Karen.  Strážná věž z 1. června 1990 říká, že „někteří je přijímají ve víře, že Písmo nepodává jasná pravidla o přijímání malých frakcí či složek krve v injekci.“14. 

KAREN: Ale, Cindy, zrovna jsi mi řekla, že Boží zákon je proti používání uskladněné krve. Ve Strážné věži z 15. června 1985 Společnost uvedla, že „…kolem 70 milionů jednotek z koncentrovaného  Factoru VIII je vyváženo ze Spojených států a používáno při léčbě britských hemofiliků. Každá dávka Factoru VIII je vyrobena z plazmy a je k ní zapotřebí až 2 500 dárců krve.“15. Chápeš, Cindy, že to znamená, že je krev od 2 500 dárců schraňována, uskladněna a zpracovávána jen pro jedno použití při léčbě hemofilie, a že ji svědkové Jehovovi používají? Právě jsi mi řekla, že svědkové nedarují krev, protože věří, že je to porušení Božího zákona, a přece svědkové bez okolků používají malé krevní frakce, které jsou vzaty z tisíců jednotek uskladněné krve. Pokud je skladování krve skutečně proti Božímu zákonu, proč Společnost Strážná věž nezavrhuje její použití pro transfuze a injekce z krevních složek?

CINDY: To je dobrá námitka, Karen.  Nevím proč, ale měla bys vědět, že i když někteří svědkové Jehovovi přijímají transfuze frakcí z krevní plazmy, žádný svědek Jehovův nepřijme transfuzi jakékoli primární složky krve, jako jsou červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky, nebo krevní plazma.16. Tak vidíš, Karen, je to jen malá frakce uskladněné krve, kterou někteří svědkové Jehovovi přijímají.

KAREN: Cindy, říkáš, že je v pořádku, když přestoupíš Boží zákon jen trochu a nepřestoupíš ho hodně? Víš, že přes polovinu naší krve tvoří krevní plazma. Víš, z čeho se krevní plazma skládá?

CINDY: Jo, Karen.  Probuďte se! z 22. října 1990 uvádí, že se krevní plazma skládá z 92% z vody, „zbytek tvoří soubor bílkovin, jako jsou globulíny, fibrinogeny a albumin.“17.

KAREN: Cindy, právě jsme si přečetly, že svědkové Jehovovi nesmějí přijímat soubor bílkovin, které tvoří z 8 % krevní plazmu, a je jasné, že svědkové přijímají vodu, která tvoří zbytek téhle substance. Takže proč Společnost nedovoluje, aby svědkové přijímali krevní plazmu, když jim dovoluje, aby přijímali všechny složky, ze kterých se ta plazma skládá? Je to jako by ti tvoje mamka nedovolila jíst šunkový sendvič, ale kdybys ho rozebrala a jedla chleba, sýr a maso zvlášť, tak by tě nechala.

CINDY: To je dobrá námitka, Karen.  Doteď jsem o tom takhle nepřemýšlela.

KAREN: A co Boží zákon, abychom se „zdržovali krve“? Nějaká krevní frakce je pořád ještě krevní substancí, viď? Čím se liší transfuze krevní frakce od transfuze celé krve?

CINDY: To  nevím, Karen.  Prozkoumám to a příští týden si o tom popovídáme.

KAREN: To by šlo, Cindy.  Budu tady.

KOMENTÁŘ:
Přátelé, jak právě Cindy zjistila, transfuze krve není totéž jako jedení a trávení krve. Přestože se Bible jasně vyvaruje používání krve k trávení pro výživu, nikde nezavrhuje zdravotní léčbu transfuzí pro doplnění zásoby krve v živém člověku. Pečlivé zkoumání biblických pasáží, které nařizují, že krev musí být „vylita“ na zem, odhalí, že tyto pasáže pojednávají o krvi z mrtvých zvířat používané při židovských obětech—nikoli z živých lidských dárců.18. Tudíž přenos krve z jednoho lidského dárce na druhého člověka není porušením Božího zákona o krvi, neboť není záměrem lidského dárce, aby se stal mrtvou obětí vylitou Bohu. Stejně jako dokonalá oběť Ježíšovy krve nám zajistila vykoupení pro věčnost, tak krev ze zvířecích obětí podle zákona v Leviticus již není vyžadována, aby nám získala Jehovovo schválení. Jsi duchovně obmyt vzácnou krví Božího Beránka?19.

 bulletsDalší kapitola

 

 ==================

1. The Charlotte Observer, pátek, 25. června 1999
2. Co od nás Bůh vyžaduje?, 2001, str. 25:5-6
3. Rozmlouvat z Písma, 1993, str. 135
4. Rozmlouvat z Písma, str. 135
5. Viz Leviticus 17:10-14; Deuteronomy 12:16, 23-25; 15:23; 1 Samuel 14:32-34
6. Překlad nového světa
7. Rozmlouvat z Písma, 1993, str. 132
8. Viz Handbook of Infusion Therapy, (Springhouse, PA: Springhouse Corporation 1999), str. 206 (angl.)
9. Probuďte se!, 22. srpna 1999, str. 31
10. Svědkové Jehovovi a otázka krve, 1977, str. 41
11. Jak může krev zachránit váš život?, 1990, str. 27-28
12. Zvýraznění v originále, Jak může krev zachránit váš život, str. 8
13. Viz Strážná věž, 15. září 1961, str. 561 (angl.); Strážná věž, 1. března 1989, str. 30 (angl.)
14. Strážná věž, 1. června 1990, str. 30 (angl.)
15. Strážná věž, 15. června 1985, str. 30 (angl.)
16.
Jak může krev zachránit váš život?, str. 14
17. Probuďte se!, 22. října 1990, str. 4 (angl.)
18. Viz Leviticus 17:5-6, 13
19.
Viz Židům 9:14, 22

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina