FAQ O pomoci při hledání pravdy

Jak může někdo věřit, že je Ježíš Bohem?

Jesus of Jehovah's Witnesses - Photo taken from the Watchtower Brochure Should You Believe in the Trinity? p. 2DOPIS OD SVĚDKA JEHOVOVA – “Jak může někdo věřit, že je Ježíš Bohem?”

„Ahoj! Jsem jedním ze svědků Jehovových. Již před svým studiem se svědky Jehovovými jsem v Bibli nalezl, že učí, že Ježíš není Všemohoucím Bohem, ani částí Trojice. Nevidím rovnost mezi Otcem a Synem. Syn byl pokoušen ďáblem (Matouš 4:1), zatímco Bůh nemůže být pokoušen od zlého (Jakub 1:13). Kdyby byl Syn Bohem, jak by mohlo být reálným pokušením to, aby bylo Bohu nabídnuto zpět něco, co už sám dal Satanovi (Matouš 4:8-9)? Syn nezná dne ani hodiny, pouze Otec je zná (Matouš 24:36).  Synova vůle je odlišná a může se od vůle Otce lišit (Matouš 26:39).  Syn může dělat pouze to, co vidí, že dělá Otec (Jan 5:19), zatímco Bůh může dělat všechno (Matouš 19:26).  Syn má pouze moc a autoritu, které mu byly „dány“ od Otce (Mat 28:18), a Syn se této moci v budoucnu vzdá (1.Korinťanům 15:24-28). Především Syn říká, že Otec je „větší“ než on a že Otec je jeho „Bohem.“ Kdyby byl Syn Bohem, jak by mohl být Bohem sobě? Je toho mnohem více, o čem bych mohl psát, ale toto je zřejmě bezpochyby nevyvratitelný názor, že? Kéž „Král nad všemi [jinými] bohy,“ Jehova vám žehná. – Žalm 95:3.”

Čtěte více

Chtěl jsem se více dozvědět o Bibli, a tak jsem začal studovat se svědky Jehovovými. Jsem oklamáván?

 wdgrstudy

wdgrstudyCHTĚL JSEM SE VÍCE DOZVĚDĚT O BIBLI, A TAK JSEM ZAČAL STUDOVAT SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI. JSEM OKLAMÁVÁN?

“Právě jsem si přečetl příběh Tammie o jejích zkušenostech se svědky Jehovovými a nemohu si pomoci, ale myslím si, že bych mohl být v nevědomosti. Studuji se svědkem Jehovovým již pár měsíců a čtu některé jejich knihy. Nikdy předtím jsem se o náboženství nezajímal. Co se týče náboženství, jsem v tomto ohledu velmi naivní a všechno, co znám, jsem se dozvěděl studiem se svědkem Jehovovým. To, co se dozvídám, mi dává velký smysl, chci se však ujistit, že dělám dobře. Jsem oklamáván, nebo mě svědkové Jehovovi vyučují o Bibli správně? Je vaše víra založena výhradně na Bibli? Pokud ano, čemu nyní věříte a jak se to liší od učení svědků Jehovových?”

Čtěte více

Jsem zraněn a zmaten, ale bojím se odejít.

Mountain Trees

JSEM ZRANĚN A ZMATEN, ALE BOJÍM SE ODEJÍT…

„Dosud jsem jedním ze svědků Jehovových, ačkoli již v to nevěřím. Jsem tak zraněn a zmaten, že nevím, komu mám věřit a důvěřovat. Přemýšlím o předložení svého dopisu, že se odděluji, bojím se však, že učiním špatné rozhodnutí a vzdám se své naděje na věčný život v pozemském ráji po Armagedonu. Navzdory všemu, co vidím a prožívám, a co mne nutí věřit, že toto náboženství není „pravda,“ mám stále pochybnosti o tom, zda jsou svědkové Jehovovi ti správní a zda to všechno není útok od Satana, který se snaží, abych opustil Jehovu.“

Čtěte více

Co bych měl vědět předtím, než jsem pokřtěn jako svědek Jehovův?

Mountain Trees

jwstudyCO BYCH MĚL VĚDĚT PŘEDTÍM, NEŽ JSEM POKŘTĚN JAKO SVĚDEK JEHOVŮV?

Studuji se svědky Jehovovými a myslím si, že to, co říkají, dává velký smysl, avšak před svým křtem bych se chtěl ujistit, že oni jsou ‘tou Pravdou.’ Co mi o nich můžete sdělit?”

NAŠE ODPOVĚĎ:

Milý příteli,

Vaše touha podrobit náboženství svědků Jehovových kritice předtím, než se stanete jedním z nich, je chvályhodná. Jsme rádi, že máme příležitost podělit se s Vámi o výsledky našeho bádání,, a doufáme, že Vám pomohou při rozhodnutí, zda byste se měl připojit k organizaci Strážná Věž. Přestože většina jedinců z řad svědků Jehovových jsou milí lidé, zjistili jsme, že samotná organizace Strážná Věž není poctivá při své prezentaci “Pravdy.” Nejenže Bible, kterou svědkové Jehovovi používají, Překlad Nového Světa (PNS), je zkreslená, ale též mnohé z doktrín, které vyučují, nejsou podloženy Písmem. (Další informace viz náš článek s názvem “Fakta, o kterých Společnost Strážná Věž nechce, abyste věděli.”)

Čtěte více

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Ital Ruský Němec Angličtina Czech