Kde je ráj?

jwparadise

KDE JE RÁJ?
bcard-download

postcard-download

„‘velký zástup’ těch, kteří  na zemi přežijí ‘válku velikého dne Boha Všemohoucího,’ se bude těšit z privilegia, že doslovně uvidí vzkříšené ‘Abrahama a Izáka a Jákoba a všechny proroky’ zpět zde na rajské zemi…”—Strážná věž, 15. srpna 1989, str. 18 (přel. z angl.)

Byl Pavel uchvácen do „ráje“ na zemi nebo v nebi?

„Znám člověka…—zda v těle, nevím, nebo mimo tělo, nevím; Bůh ví—byl jako takový uchvácen do třetího nebe. Ano, znám takového člověka…že byl uchvácen do ráje.“—2. Korinťanům 12:2-4, PNS

Budou Abraham, Izák a Jákob po vzkříšení na zemi nebo v nebi?

„Ale povídám vám, že přijdou mnozí z východních končin a ze západních končin a spočinou u stolu s Abrahamem a Izákem a Jákobem v nebeském království.“ —Matouš 8:11, PNS

Bude „velký zástup“ na zemi nebo v nebi?

„Potom jsem slyšel něco, co bylo jako silný hlas velkého zástupu v nebi.“
—Zjevení 19:1, PNS

Je „ráj“ tam, kde je Ježíš?

„Vpravdě ti dnes říkám: Budeš se mnou v ráji.“ —Lukáš 23:43, PNS

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Ital Angličtina Czech