Jak PŘEŽIJEŠ Armagedon?

jwarmageddon

JAK PŘEŽIJEŠ ARMAGEDON?
bcard-download

postcard-download

„Naléhavá otázka zní: Přežiješ zničení v Armagedonu, aby ses těšil z věčného míru? Asi se zeptáš: ‘Co musím přežít?’“  —Strážná věž, 15. února 1985, str. 7 (přel. z angl.)

Kdo přežije?

„Poselství je tedy jasné: chceme-li přežít Armagedon, musíme zůstat duchovně bdělí a udržovat si symbolické oděvy, podle nichž je možné poznat, že jsme věrnými svědky Jehovy Boha.“ —Strážná věž, 1. prosince 1999, str. 18

Jaký „oděv“ nosíš? Svůj anebo Kristův?

„A všichni se stáváme podobnými někomu nečistému a všechny naše skutky spravedlnosti jsou jako oděv pro období menstruace.“ —Izajáš 64:6, PNS

„Když vešel král, aby si prohlédl hosty, zahlédl tam člověka, který nebyl oděn svatebním oděvem. Řekl mu tedy: ‘Člověče, jak ses sem dostal, když nemáš na sobě svatební oděv?’ Ten zůstal oněmělý. Král potom řekl svým sluhům: ‘Spoutejte mu ruce a nohy a vyhoďte ho do tmy venku.’ ” —Matouš 22:11-13, PNS

Už jsi požádal Ježíše o „oděv,“ který „ti může dát pouze on“? Jak ho můžeš ztratit v Armagedonu, když „věčný život,“ který dává Ježíš, je „věčný“ (Jan 6:47)?   

 

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Ital Angličtina Czech