Posloucháš Jehovu?

jwobey

JSI DOSTATEČNĚ DOBRÝ PRO ZÍSKÁNÍ VĚČNÉHO ŽIVOTA?
bcard-download

postcard-download

„ ‘A všichni budou vyučeni Jehovou.’ Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.“
—Jan 6:45, PNS

„Ježíš… řekl… ‘Dítě, tvé hříchy jsou odpuštěny.’ …někteří …ve svém srdci uvažovali… ‘Rouhá se. Kdo může odpustit hříchy kromě jednoho, Boha?’ Ježíš však… jim řekl: ‘Proč o tom uvažujete…Syn člověka má autoritu odpouštět hříchy…’“
—Marek 2:5-10, PNS

Posloucháš Jehovu tím, že „přicházíš k“ Ježíši pro odpuštění?

„I když někteří lidé tvrdí, že modlitba může být určena…Božímu Synovi, doklady jasně svědčí o opaku.“ —Hlubší pochopení Písma, sv. 2, 1988, str. 1234

Je-li špatné „modlit se“ k Ježíši, proč se Štěpán a Pavel k Němu modlili a On na jejich modlitby odpověděl?

„…Štěpán…řekl: ‘Pane Ježíši, přijmi mého ducha.’ ” —Skutky 7:59, PNS

„…třikrát jsem snažně prosil Pána …a skutečně mi řekl: ‘Má…moc se zdokonaluje ve slabosti.’ …proto se chci spíše chlubit …aby Kristova moc zůstala nade mnou jako stan.“—2. Korintským 12:8-9, PNS

„Jestliže mě poprosíte o cokoliv v mém jménu, chci to udělat.“
—Jan 14:14, Meziřádkový překlad Království řeckých písem

Pokud „nevzýváš“ Ježíše v modlitbě, jak ti může odpustit?

„V žádném jiném není záchrana, neboť… není žádné jiné jméno… jímž máme být zachráněni… smyj své hříchy tím, že budeš vzývat jeho jméno.“
—Skutky 4:12; 22:16

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Ital Angličtina Czech