Svědectví bývalých svědků Jehovových

Betty – Bývalého svědka Jehovova

betty.: BETTY – Ignorována pro vyptávání se, Betty opustila Strážnou věž kvůli Ježíši

bullets Betty's Facebook Page

bullets Visit Betty's Article Corner

Byla hladová po duchovních odpovědích, když ji svědkové Jehovovi z příbuzenstva přesvědčili, že mají „Pravdu,“ a ona s nimi čtyři roky studovala a byla pokřtěná. Jednou se uvnitř organizace začala cítit nemilovaná a nepřijatá. Proč? Protože našla v učení svědků Jehovových nesrovnalosti a měla otázky, na které jí starší nedokázali odpovědět? Proč ji všichni ignorovali a vyhýbali se jí? Bezradná, zraněná, osamělá a zmatená bojovala: „Kam půjdu? Není žádné jiné místo, kam bych šla!“ Sloužit Bohu sama NEBYLO možné! Konečně se Betty obrátila na Jehovu a zeptala se ho, kam chce, aby šla. Tehdy, díky usvědčení Duchem svatým a pomoci milujících křesťanských přátel, ji Jehova vedl ke skutečné PRAVDĚ – samotnému Ježíši.

Přečtěte si více


Tressa – Bývalého svědka Jehovova

tressa.:TRESSA - Vyloučena za rozvod se svým násilnickým manželem – svědkem Jehovovým, Tressa se snažila dostat zpět, avšak Bůh zasáhl svou Pravdou.

bullets Visit Tressa's Article Corner

Když vyrůstala v katolické rodině, vše, co Tressa chtěla, bylo, aby ji někdo vyučoval z Bible, A tak, když na její dveře zaklepali svědkové Jehovovi, myslela si, že je to odpověď na její modlitby a svých pět dětí vychovala v organizaci. Když byla vyloučena kvůli rozvodu se svým násilnickým manželem, Tressa se usilovně snažila být přijata zpět, a nalezl ji Ježíš!
Přečtěte si více

Dan - Bývalého svědka Jehovova

dan_kaci

.: DAN - Vychován jako svědek Jehovův

bullets Dan's Facebook Page
bullets Phone: 719-355-7164 ext 111
bullets Dan's Article Corner

Byl jsem vychován jako svědek Jehovův, ale nikdy jsem necítil, že patřím do sálu Království. V roce 2008, když jsem pracoval na tom, abych byl svědky Jehovovými přijat, můj bratr se sestrou, kteří opustili svědky Jehovovy dříve než já, mi začali s láskou poskytovat pomoc, při které používali informace z tohoto webu. Brzy jsem vydal svůj život Kristu a mohl jsem vést ke Kristu i mou ženu Kaci. Nyní je má cesta s Ježíšem tak velkolepá. Miluji svého Spasitele!

Přečtěte si více


Carlene - 20 letá bývalá svědkyně Jehovova

carleneCARLENE - 20 letá bývalá svědkyně Jehovova

Vyrostla v křesťanské rodině. Ráda si četla Bibli, ale měla duchovní hlad, protože její otázky nebyly v její církvi zodpovězeny. Když se ukázalo, že svědkové Jehovovi mají odpověď na každou její otázku, byla spolu se svým manželem pokřtěna. Sloužila organizaci Strážná věž po dobu 20 let, než jí Kristus otevřel oči. Nyní má na srdci pomáhat druhým, kteří odcházejí.
Přečtěte si více

Jason - Jak Bůh zachránil mě a moji rodinu

jason_family

.:JASON - Jak Bůh zachránil mě a moji rodinu

Jak Bůh zachránil mě a moji rodinu – Teologie Strážné věže o věčném životě na zemi se Jasonovi velmi zamlouvala. Se svou ženou Jenny byli v roce 1994 pokřtěni jako svědkové Jehovovi a následně vychovali své čtyři děti v přísném otročení činnostem Strážné věže. Když byli svědky mnoha křivd, které napáchali starší na členech sboru, Jason a Jenny uviděli tu absolutní vládu organizace nad jejími členy. Vprostřed toho tlaku Jason přemýšlel o Ježíšových slovech u Matouše 11:28 a ptal se: „Kde je u mě chyba? Necítím to občerstvení, které Ježíš slíbil.“ Při hledání odpovědí se obrátil na Bibli a na svědectví bývalých svědků Jehovových. Nalezl skutečnou svobodu v Kristu. Jason, Jenny a jejich čtyři děti jsou nyní konečně svobodní!

 

Přečtěte si více

Julie - Náš koordinátor setkávání bývalých svědků Jehovových

julie

.:JULIE - Náš koordinátor setkávání bývalých svědků Jehovových

Když Julie konvertovala ke svědkům Jehovovým, věřila, že nalezla „Pravdu,“ ale když se jí ve sboru posmívali za komentář o „vlku“ v rouše beránčím, a řekli jí, že „tyto verše“ o vlcích byly „pouze pro křesťany z prvního století,“ a ne pro dnešní Jehovovu organizaci, věděla, že něco je naprosto špatně! Kvůli tomu, že Julie viděla, jak jsou starší školeni, aby zakrývali svá selhání, aby se organizace navenek jevila dobře, se její víra ve Společnost se rozpadla. Byla „vyloučena“ za „odpadlictví,“ když odmítala upřednostnit víru v organizaci před vírou v Ježíše, jako svého JEDINÉHO prostředníka, a dnes Julie svobodně slouží SKUTEČNÉMU Bohu Jehovovi v radosti a v pravdě!
Přečtěte si více

Gloria - 5. generace svědků Jehovových

Gloria's Horse PhotographyGLORIA - 5. generace svědků Jehovových

Byla pátou generací svědků Jehovových. Její příběh sahá přes 100 let do minulosti, do časů její prababičky. Její rodina nejen následovala učení Russella, ale stali se i zvláštními průkopníky a 150 hodin měsíčně cestovali v Midwestu od města k městu, aby promítali Russellovo fotodrama o stvoření. Gloria neodešla od Strážné věže, protože by zjistila, že organizace nemá pravdu. Odešla, protože hledala Ježíše.

Přečtěte si více

Stephen - Vychován jako svědek Jehovův

stephen .:STEPHEN

Narozen a vychován jako svědek Jehovův, omrzelo ho být „jiný“ než ostatní děti ve škole. Ve škole se předváděl a doma zlobil, proto byl v 18 letech vyhozen z domu a vyloučen ze sálu Království. Když ztratil svou rodinu, která byla u svědků Jehovových, dal se na drogy, sex a alkohol, měl 2 nemanželské děti, jedno zemřelo na syndrom náhlého úmrtí dítěte dříve, než Stephen dosáhl 21 let. V 25 letech se rozvedl a znovu oženil, byl znovu přijat jako svědek, ale pokračoval ve svém hříšném životě za zády „bratří.“ Jeho život byl zmatkem, a on věděl, že ve svém životě potřebuje Boha, a tak se obrátil k Ježíši Kristu a nalezl nevysvětlitelnou radost a pokoj!

Přečtěte si více

Trish - 42 letá bývalá svědkyně Jehovova

trish.:TRISH V

Narozena a vychovávána jako svědek Jehovův po dobu 42 let, zažila na vlastní kůži pokrytectví, jaké existuje v prostředí organizace Strážná věž, kde se striktně dodržují zásady. Po letech, kdy prožívala týrání ve svém manželství se svědkem Jehovovým, přestala žít v souladu s každým očekáváním Strážné věže. Trish se se svým SJ manželem rozvedla a řekla mu, že on může mít v opatrovnictví náboženství, a ona si ponechá děti! Když žila v limbu bez náboženského vyznání, Bůh jí ve svém slitování a millosti otevřel oči pro poznání Pravdy, kým Ježíš skutečně je! Když se mu plně odevzdala, nalezla pokoj a radost, to co hledala po celý svůj život, a on jí požehnal laskavým a milujícím křesťanským manželem, který se o ni stará.

Přečtěte si více

Anne Marie - Vyloučena, avšak spasena Jehovou!

annemarie

.: ANNE MARIE - Vyloučena, avšak spasena Jehovou!

Možná jsi ji viděl v sále Království. Znáš tu mladou a krásnou sestru spolu se „všemi těmi dětmi.” Tu, která bojovala, aby sama vychovala své děti „v pravdě.“ Tu, která byla zřídka považována za „ženský materiál,“ protože byla „poškozeným zbožím.” Po vyloučení kvůli znásilnění se Anne Marie konečně cítila svobodná… Jak k tomu došlo? Nebyla snad od svých pěti let vyučována, že organizace Strážná věž je „Pravdou“? Konečně nalezla skutečnou pravdu mimo „pravdu“ a nalezla radost v Kristu, po které toužila po celý svůj život.

Přečtěte si více

Douglas Lee - Bývalého svědka Jehovova

douglas

.:DOUGLAS LEE - Opět je konec blízko!

Autor knihy Konec je blízko… opět! sdílí své zkušenosti, jak byl vychován jako svědek Jehovův, vlečen nemilosrdně pozadu i popředu do sálu Království a dveře ode dveří, aby kázal Boží zprávu o Království. Na vtipkování o starostech a trápeních je cosi terapeutického.

Přečtěte si více


Kojo - Bývalého svědka Jehovova

KOJO - Když zjistil omyly v učení Strážné věže, odešel následovat Ježíše.

Se svědky Jehovovými se začal stýkat v roce 1996 a roku 2000 byl pokřtěn jako jeden z nich. Avšak v srpnu roku 2012 získal hlubší porozumění Bibli, které mu pomohlo vidět, že jsou všechny nauky Strážné věže nesprávné. Proto napsal do ústředí Strážné věže, aby tyto nauky a toto učení přezkoumali. Krátce poté Kojo zjistil, že Společnost Strážná věž NEZNÁ Ježíše Krista, a tak se od Organizace Strážná věž oddělil, aby hledal Ježíše. Za pomoci tohoto webu (4witness.org – Witnesses for Jesus) poznal Ježíše Krista jako PRAVDU a ŽIVOT a CESTU.

 

Přečtěte si více

Jean - Bývalého svědka Jehovova

jean.: JEAN - Jako třetí generace svědků Jehovových Jean opustila Strážnou věž kvůli změněné pravdě.

bullets Visit Jean's Website:  http://www.tutorsforchrist.org/

Jakožto třetí generace svědků Jehovových Jean věřila každému slovu napsaném Společností Strážná věž a následovala je. Byl to pro ni Boží komunikační kanál pro lidstvo. Když však Strážná věž otiskla „nové světlo,“ které měnilo předchozí tzv. „pravdu,“ začaly se objevovat pochybnosti. „Rozmyslel si to Jehova?” divila se. Když její dvouleté bádání v literatuře Strážné věže odhalilo, že se jedná o organizaci vedenou člověkem, nikoli Bohem, Jean se obrátila ke SKUTEČNÉ pravdě, k samotnému Ježíši!

 

Přečtěte si více

LB - Bývalého svědka Jehovova

LB

.:LB’S STORY - Obětujíc vysokoškolské vzdělání, aby sloužil náboženství svědků Jehovových, s obtížemi procházel životem.

Kvalita LB života byla zničena náboženstvím svědků Jehovových, kam se narodil a kde byl vychován. Když byl mladý, svědkové Jehovovi mu řekli, že nezestárne dost na to, aby potřeboval vyšší vzdělání pro „světskou“ kariéru, protože přijde Armagedon a přinese nový pozemský ráj do roku 1975. LB lituje, že obětoval 30 let svého života falešným proroctvím Společnosti Strážná věž. Naštěstí našel skutečnou pravdu, když opustil falešného „boha“ Strážné věže kvůli pravému Bohu.

Přečtěte si více


Joe H - Bývalého svědka Jehovova

joehJoe B. Hewitt - Když byla jeho mysl uvězněna v zákonictví Strážné věže, odešel hledat pravou svobodu v Kristu.

bullets Visit Joe's Website: www.joebhewitt.net

Vychováván jako svědek Jehovův od útlého věku 8 let, Joe zakoušel pronásledování svými vrstevníky, kteří jeho víru považovali za neamerickou. „Proč bych nemohl být loajální americký patriot a současně věrný Bohu? To není fér,“ pomyslel si. „Moje mysl byla uvězněna ve studených kamenných zdech Strážné věže. Nyní jsem svobodný. Znám stovky bývalých svědků Jehovových, kteří jsou teď křesťany. Jsou těmi nejradostnějšími křesťany, které znám. Ten, jenž byl uvězněn, skutečně oceňuje svobodu…”

 

Přečtěte si více

Shereen - Bývalého svědka Jehovova

shereenSHEREEN - Po nepodařeném pokusu o sebevraždu kvůli hrubému bití, které snášela od svých rodičů, svědků Jehovových, nalezla pomoc u kvalifikovaného poradce.

Vychována v nekompromisním prostředí násilnické rodiny svědků Jehovových. Shereen nikdy nezažila svobodu, jakou prožívá dítě, které vyrůstá v objetí milujících rodičů. Hodiny strávené na shromážděních a ve službě dveře ode dveří spolu se surovým bitím doma za nedodržení nejmenšího očekávání svých rodičů, to všechno nedávalo Shereen žádnou naději na přežití. Po nezdařeném pokusu o sebevraždu Shereen konečně nalezla pomoc u odborného poradce. Ačkoli je nyní pryč z organizace Strážná věž, její cesta k fyzickému, emociálnímu a duchovnímu uzdravení má daleko do úplnosti.

Přečtěte si více

Sacha - Bývalého svědka Jehovova

sacha.:SACHA - Brutálně zneužita svým manželem – svědkem Jehovovým, byla vyloučena kvůli udání na policii.

Narozena ve velmi přísné a aktivní rodině svědků Jehovových. Sacha opravdu věřila, že má „pravdu,“ a společně se svým manželem sloužili jako pravidelní průkopníci. Když ji však její manžel (služební pomocník) začal fyzicky zneužívat nepředstavitelnými způsoby, rozběhla se pro pomoc ke své rodině a za staršími. Ale ti jí pouze řekli, že kdyby nahlásili to brutální bití na policii, „poskvrnilo by to Jehovovo jméno a ukázalo by to jeho lid ve špatném světle.” Konečně měla Sacha toho zneužívání dost. Zažádala o rozvod a byla vyloučena, protože starší tvrdili, že nemá pro rozvod biblické důvody. Její rodina a přátelé se jí stranili. Sacha se přestěhovala do jiného města a potkala křesťana, který ji vedl ke Kristu.

 

Přečtěte si více

Margery - Bývalého svědka Jehovova

margery

.:MARGERY - Když zjistila, že biblické pravdy jsou v rozporu se Strážnou věží, odešla kvůli skutečné Pravdě.

Jakožto svědku Jehovovu jí skutečně otevřel oči text z Římanům 11:25-26. Skutečnost, že Bůh stále miluje Židy a že má plán je přivést ke spasení, byla v protikladu s tím, co ji vyučovala Strážná věž. Bůh jí otevřel oči, aby viděla, že v kázání poselství svědků dveře ode dveří perzekuovala církev, když kázala o soudu místo o milosti, slitování a spáse. Margery věděla, že musí organizaci opustit, i když to znamenalo, že ztratí přátele, které měla tak ráda.

Přečtěte si více


Angie - Bývalého svědka Jehovova

angie.:ANGIE - Hledajíc stálost, žila se svou tetou z řad svědků Jehovových, dokud nebyla vyhozena kvůli biblickým otázkám, na něž její teta nedokázala odpovědět.

bullets   Click HERE to View My VIDEO Testimony

Vyrostla v disfunkční rodině jen s jedním rodičem. Angie toužila ve svém životě po stálosti. Nejprve si myslela, že ji našla v systému nauk a v domácnosti své tety, která byla svědkyní Jehovovou, když však Angie objevila biblické texty, které odporovaly naukám, jimž byla jako svědek Jehovův vyučována, byla vyhozena z domu své tety v mrazivé lednové noci bez jediné osobní věci, protože upřednostnila Bibli před Strážnou věží. Co měla teď Angie dělat?

Přečtěte si více

Andrew - Bývalého svědka Jehovova

andrew

.:ANDREW - Když objevil pravdu o historii Strážné věže, odešel následovat Ježíše.

“Nikdy jsem nebyl nespravedlivě vyloučen a nemám vůbec žádnou zášť vůči jakémukoli svědkovi. Má volba opustit organizaci byla založena čistě na tom, co jsem zjistil o historii této organizace, o kořenech jejího vyučování a o kontrastu s historickým křesťanstvím. Možná, že byly chvíle, kdy jsem se cítil jako vzorný svědek Jehovův, ale pak byly i chvíle, kdy jsem musel připustit opak. Doufám, že zasáhnu někoho, kdo se může s mým příběhem ztotožnit.“

Přečtěte si více


Midge - Bývalého svědka Jehovova

midge.:MIDGE - Nedostatek lásky svědků Jehovových ji odvedl z této organizace do Ježíšovy náruče.

bullets Visit Midge's Website at: www.jwhelpandsupport.50megs.com

Po dobu 16 let byla Midge přesvědčeným svědkem Jehovovým. Navzdory pochybnostem, které čas od času měla, nikdy nepochybovala o tom, že svědkové mají „Pravdu.“ Ale když byl jeden starší a přítel vyloučen bez výslechu, spojila si to s událostmi, které následovaly, a zjistila, že vidí organizaci v novém světle. Na posledním shromáždění, které navštívila, jí přišly na mysl Ježíšova slova: „Poznáte můj lid podle lásky, kterou mají mezi sebou.“ Tehdy zjistila, že „tady není láska.“ A to byl okamžik, kdy poznala, že tohle pro ni skončilo. Odešla a nikdy se neohlédla zpět.

Přečtěte si více

Allison - Bývalého svědka Jehovova

allison

.: ALLISON - Dětské noční můry ohledně Armageddonu a otec, který byl předsedajícím dozorcem, ji přiměli očekávat lásku od Ježíše.

Vyrostla jako svědek Jehovův. Allie si pamatuje, jaké měla noční můry o Armagedonu. V jejích snech přímo před ní umírali lidé a ona nikdy nepociťovala, že by byla pro Jehovu dost dobrá. Její otec, předsedající dozorce, neměl na svou rodinu čas. Spíše byly jeho děti vedeny, aby v organizaci ukazovaly to, co o něm vyvolá dobrý dojem. Když nalezla více lásky a přijetí mezi svými přáteli mimo organizaci, odešla, aby našla SKUTEČNOU rodinu, která ji miluje bezpodmínečně.

Přečtěte si více


Brenda - Bývalého svědka Jehovova

brenda_l

.:BRENDA - Ve věku 9 let traumatizována ovládáním Strážné věže, nevěděla, kam se obrátit.

bullets Visit Brenda's website

Bylo to, jako by se Brendin devítiletý svět přes noc zhroutil. Ti zdánlivě neškodní svědkové Jehovovi s úspěchem přesvědčili Brendinu matku, že svátky, narozeninové oslavy a veškeré styky s těmi, kdo nejsou svědky Jehovovými, musí být odstraněny. Brendin život, který se do té doby skládal ze školy a z her s jejími přáteli a příbuznými, z nichž nikdo nebyl svědkem Jehovovým, se okamžitě změnil. Ztratila všechny své přátele a strávila následujících devět let svého života v neustálých konfliktech – když se pokoušela být věrná své vnitřní identitě – když předváděla „sektářskou“ podobu svědka Jehovova, jak to od ní její mamka vyžadovala. Když se ze své zkušenosti se Strážnou věží Brenda stala téměř agnostickou, vrací se zpět k poznání Boží existence, třebaže její duchovní cesta právě probíhá.

 

Přečtěte si více

Aaron - Bývalého svědka Jehovova

aaron

.: AARON - Vychován jako svědek Jehovův členy rodiny, kteří byli krajskými dozorci a předsedajícími dozorci. Bylo pro něho těžké odejít.

Týden po svém narození se účastnil shromáždění v sále Království a svůj první „komentář“ měl v 5 letech. Aaronova rodina se v organizaci Strážná věž velmi angažuje. Jeho dědeček je krajským dozorcem a jeho strýcové jsou předsedajícími dozorci. Když se rozpadla jeho náboženská víra ve Strážnou věž, Aaron se obrátil k Ježíši a nalezl milujícího Boha, kterého po celý svůj život hledal.

Přečtěte si více


Leo - Bývalého svědka Jehovova

leo

.: LEO - Narozen a vychován jako svědek Jehovův, byl věrným pomocným průkopníkem, dokud nenalezl Pravdu v Kristu

Narozen a vychován jako jeden ze svědků Jehovových. Leo byl věrným pomocným průkopníkem, který opustil Strážnou věž, aby se připojil k Jehovově nebeské organizaci a nalezl důvěrný osobní vztah se skutečnou „Pravdou“ – Ježíšem Kristem

 

Přečtěte si více

Frank M - Bývalého svědka Jehovova

frankm

.:FRANK M - Vyrůstajíc se členy rodiny, pedofily z řad svědků Jehovových, nemohl se dočkat, až toto náboženství opustí

Když vyrůstal ve zvrácené rodině pedofilů, bylo Frankovo SJ dětství plné sexuálního zneužívání a duchovního zmatku. Jako dítě Frank sníval o tom, že se líbí Jehovovi a že vládne s Kristem. Tyto sny však byly rychle a rázně potlačeny odmítnutím od jeho otce a náboženským pokrytectvím, jaké zakoušel u svědků Jehovových. V devatenácti letech toho měl dost a organizaci opustil. I když má Frankova duchovní cesta daleko do dokonalosti, Frank je šťastný, že je svobodný od příkazů náboženského útlaku, které vydávají svědkové Jehovovi.

Přečtěte si více


Hazel - Bývalého svědka Jehovova

hazel

.:HAZEL - Vyrůstajíc v násilnické rodině svědků Jehovových, Hazel nalezla pravdu na internetu.

V prostředí násilnického rodinného života dalo Hazel naději poselství svědků Jehovových o slíbeném pozemském ráji. Připadalo jí, že Jehova o ni skutečně pečuje, ale když její činnost u Strážné věže vzrůstala, rostlo i násilí doma. Ve víře, že je pronásledována pro „spravedlnost,“ se Hazel obrátila o pomoc na internetovém chatu. Křesťanští přátelé, s nimiž se na chatu setkala, byli pro její víru výzvou, a tak začala mít pochybnosti o tom, čemu byla vyučována. Hazel zjistila, že její SJ přátelé nedokážou odpovědět z Bible na její otázky. Tehdy Bůh získal její srdce a ona pochopila, co všechno znamená spasení z milosti Ježíše Krista.

 

Přečtěte si více

Renee - Bývalého svědka Jehovova

renee

.:RENEE - Vyrůstat jako svědek Jehovův pro ni nebylo lehké

Vyrůst jako svědek Jehovův nebylo pro Renee snadné, protože ji nenáviděli její vrstevníci z malého města a neměla žádné přátele. Vzala si muže od svědků Jehovových a účastnila se služby dveře ode dveří plným časem. Renee se usilovně snažila o schválení Bohem Jehovou, ale zjistila, že se její sny rozpadly na kusy, když ji její SJ manžel opustil kvůli jinému muži a Strážná věž reagovala vyloučením jí i jejího bývalého manžela jenom kvůli obviněním založeným na fámách! „Jak jsi mi to mohl udělat?” zvolala Renee k Bohu. Jeho odpověď přišla nejneočekávanějším způsobem. Nyní oslavuje Boha za úžasný způsob, jakým ji v Kristu osvobodil!

 

Přečtěte si více

Amber - Bývalého svědka Jehovova

 amberAMBER - Postrádajíc ve Strážné věži pocit bezpečí, hledala, kam jít a kde nalézt Krista.

Když opustila náboženství svědků Jehovových, Amber pociťovala, že něco je špatně, a přece jí chyběl pocit bezpečí, jaký měla jako SJ. „Musím se vrátit do církve, ale kam?“ Amber se modlila. Hovořila s druhými o jejich víře a začala zkoumat rozdíly mezi učením svědků Jehovových a biblickým křesťanstvím. Jak ji Duch svatý uváděl do své pravdy, cítila Boží lásku a ochranu a byla plná vzrušení, víry a štěstí.

 

Přečtěte si více

Dennis – Bývalého svědka Jehovova

dennis

 .:DENNIS - Strach z Armageddonu ho odvedl od Strážné věže

Vyrostl jako svědek Jehovův. Největším Dennisovým strachem, který ho vedl, aby se řídil požadavky Strážné věže, byl strach, že přijde Boží „Armagedonská“ bitva a zničí ho, jestliže nebude dost věrný. Po léta, kdy se namáhal, aby byl pro Boha přijatelný, a sloužil v mnoha vedoucích postaveních v organizaci, se Dennis cítil jako pokrytec. Jeho svědomí mu jednoduše nedovolovalo podporovat nelaskavou politiku, jaké byl v organizaci Strážná věž svědkem. Jak by mohl pokračovat v nošení masky loajálního svědka Jehovova, když jím nebyl ve svém srdci? Když odešel ze svého vedoucího postavení u Strážné věže, obrátil se Dennis k Bohu a nalezl opravdovou lásku v křesťanské komunitě, kde jsou lidé přijímáni nikoli kvůli svým výkonům, nýbrž kvůli výkupní oběti Ježíše Krista, která je pro všechny, kdo vložili svou důvěru na něho samého, aby získali věčný život.

Přečtěte si více


Doug – Bývalého svědka Jehovova

doug

.:DOUG - Bývalý svědek Jehovův, který překonal hřích díky Boží moci

Narozen a vychován jako svědek Jehovův. Doug odpadl od organizace, když nemohl dostát jejím zásadám. V zoufalství volal k Bohu. Existovalo tolik náboženství, že nevěděl, kam se dát. Konečně nalezl naději v Ježíši a z milosti a moci Ducha svatého i nadpřirozenou moc vypořádat se se svými zápasy.

 

Přečtěte si více

Patty – Bývalého svědka Jehovova

patty

.:PATTY - Odešla po 24 letech od Strážné věže, aby nalezla pokoj a radost v Ježíši

Narozena a vychována jako křesťan, nikdy však nebyla upevněna v Božím Slově. Tím se stala Patty náchylná k přijetí podvodného učení Strážné věže. Po dobu čtyřiadvaceti let upřímně pracovala pro organizaci, ale nic nedokázalo zabránit tomu děsivému pocitu, že není pro Jehovu „dost dobrá.“ V zoufalství Patty opustila svědky Jehovovy, aby nalezla opravdový pokoj, radost a bezpečí v Ježíši.

 

Přečtěte si více

Frank - Bývalého svědka Jehovova

frank

.:FRANK - Opustil zákonictví Strážné věže, protože byl veden Duchem k Milosti

Vychován jako svědek Jehovův, Frank zpochybňoval přísný dogmatismus a pokrytectví, čehož byl v organizaci Strážná věž svědkem. Když se snažil chovat podle zásad Strážné věže, cítil, že slouží člověku. Díky usvědčení Duchem svatým a díky milující podpoře křesťanských členů rodiny Frank nalezl SKUTEČNÉHO Ježíše a denně prožívá opravdovou duchovní svobodu v Božím Slově.

Přečtěte si více


Nancy - Bývalého svědka Jehovova

nancy.:Nancy - Jaký měla dopad na mou rodinu politika Strážné věže ohledně zákazu transfuze krve

Její manžel Kurt měl pouhých 32 let, těšil se výbornému zdraví a byl otcem čtyř dětí, když při pracovním úrazu shořelo 75% jeho těla. Pět let, když počet jeho červených krvinek klesl z průměrných 48% na pouhých 5%, bojoval o život v nemocničním oddělení popálenin bez potřebné transfuze krve, která by dodala jeho orgánům kyslík. Doktoři a lékařské zprávy potvrdili, že by býval přežil, kdyby dostal transfuzi. Byla jeho smrt zbytečná?

 

Přečtěte si více

Grace - Bývalého svědka Jehovova

grace.: GRACE - Opustila svědky Jehovovy kvůli falešnému učení o roce 1914

 bullets Grace's Website: exjw.weebly.com

Po dobu 25 let si Grace myslela, že slouží jedinému PRAVÉMU Bohu – Jehovovi, když však vůdci Strážné věže nařídili všem následovníkům, aby věřili, že v roce 1914 nastala Kristova přítomnost, byla Grace „vykopnuta“ z „Archy“ (organizace Strážná věž), protože toto učení nedokázala přijmout. Byla zdrcena! Ale Jehova ji neopustil. Vzal ji a přinesl k Ježíši – cestě, PRAVDĚ a životu!

 

Přečtěte si více

Kevin - Bývalého svědka Jehovova

kevin

.: KEVIN - Bývalý svědek Jehovův, zbaven homosexuality a spasen v Kristu

bullets Visit Kevin's Article Corner

Když byl malý, Kevin věděl, že je jiný než ostatní hoši. Když mu jeho matka říkala „BESTIE“ a pokusila se ho zabít, jeho pocit odmítnutí byl potvrzen. „Odkud se berou ty homosexuální pocity? Narodil jsem se tak?“, divil se Kevin. Vyhledal pomoc u staršího od svědků Jehovových a dostal knihu od Strážné věže, aby si při jejím čtení ujasnil své pocity, ale nic nepomáhalo! Po 15 letech homosexuálních vztahů s více než 100 muži Kevin volal k Bohu, aby ho zachránil, a zažil nadpřirozenou, život proměňující moc z Ježíšova odpuštění, které ho uzdravilo z homosexuality a osvobodilo ho od podvodné ideologie svědků Jehovových.

FOR MORE INFORMATION SEE:
TRUE FREEDOM

bullets IF JEHOVAH HATES HOMOSEXUALS, WHY DID HE CREATE ME THIS WAY?

 

Přečtěte si více

David - Manžel Christine

davidh

.:DAVID - Manžel Christine a bývalý starší svědků Jehovových angažovaný ve Strážné věži po 49 let

Vychován v Anglii jako svědek Jehovův. Strávil 49 let v zajetí Strážné věže. David a jeho žena Christine odešli, aby nalezli opravdovou svobodu v Kristu. Šli tam, kde „byla velká potřeba.“ David sloužil v mnoha vedoucích postaveních v organizaci, jen aby nalezl jako odměnu za své úsilí, že se mu bez důvodu vyhýbali a pocítil ryzí „nedostatek lásky“ mezi „bratry“ a „sestrami“ ve sboru. Jedině v osobním vztahu s Ježíšem nalezli to, po čem po celý svůj život toužili.
Přečtěte si více

Christine - Ex-Jehovah's Witness

christine

.:Christine - Davidova manželka a bývalá průkopnice svědků Jehovových

Navzdory sexuálnímu zneužívání a nedostatku lásky a přijetí, které prožila, když vyrůstala v rodině svědků Jehovových, Christine stále věřila, že náboženství svědků Jehovových je „Pravda“ a sloužila jako pravidelná průkopnice. Ale hluboko uvnitř se cítila nehodná, vinná a plná strachu z toho, co s ní bude, až přijde Armagedon. Konečně v zoufalství zvolala: „Ježíš řekl: ‘Vezměte na sebe mé jho, neboť je lehké,’ ale Jehova není lehký! Spíše je jako beton!” Když jí Jehova otevřel oči, aby viděla, že Ježíš je jejím opravdovým Pastýřem, nalezla lásku, milost a bezpečí, které po celý svůj život hledala.
Přečtěte si více

Ashton - Vychován jako 3. generace svědků Jehovových

ashton

.:ASHTON - Vychován jako 3. generace svědků Jehovových

Narodila se a byla vychována jako třetí generace svědků Jehovových. Její otčím byl po 17 let starším a její matka byla považována za jednu z pomazaných. Účastnila se služby dveře ode dveří plným časem, jen aby unikla surovému zacházení u nich doma. Ve 23 letech se odstěhovala ke svému příteli a byla vyloučena. Bezradná a opuštěná se obrátila k Božímu Slovu a nalezla „Pravdu“ v osobním vztahu s Ježíšem.

Přečtěte si více


Chris S - Vychován jako svědek Jehovův

chris

.: Chris S - Vychován jako svědek Jehovův – Nalezl život mimo ně

Vyrostl jako jeden ze svědků Jehovových, usiloval o službu v kanadské odbočce Strážné věže, ale při svém pokusu upevnit svou víru oddaného svědka Jehovova, Chris zkoumal dějiny a nauky Strážné věže, a nalezl velké nesrovnalosti mezi tvrzením Společnosti a Biblí. Když ztratil svou rodinu a jediné přátele, které měl v organizaci, kam měl jít? Díky pomoci OPRAVDOVÝCH křesťanských přátel nalezl Chris lásku, přijetí a věčnou jistotu v Kristu.
Přečtěte si více

Pam se cítila svědky Jehovovy odmítaná

pam.:PAM - Pam se cítila svědky Jehovovy odmítaná - nezapadla mezi ně – Nyní je pryč a je milována Kristem

Vyrostla jako svědek Jehovův v rozvrácené rodině, všechno, co kdy poznala, bylo odmítnutí. Chybějící otec, psychicky labilní matka, která řekla, že „lituje“ dne, kdy se Pam narodila, vyloučená, se cítila sama, cítila, že i Bůh ji opustil! Nikdo o ni neměl zájem, a co bylo horší, Armagedon měl přijít v roce 1975. Usilovala o znovupřijetí, ale to jak se jí stranili, na ni bylo moc. Když konec nepřišel, chtěla vědět, o čem jiném jí ještě lhali. Pam si myslela: „Potřebuji najít pravdu!“ V roce 1978 Pam nalezla pravé spasení v Ježíši a začala sloužit jako klaun. Bůh vzal to malé děvčátko, které nikdy nesmělo nic slavit, a udělal z něho klauna, který slaví bez přestání!

Přečtěte si více

Beryl - Svědectví bývalých svědků Jehovových

berylBERYL'S TESTIMONY - Zneužita svým otčímem, starším svědků Jehovových, opustila toto náboženství, aby nalezla pokoj v Kristu

Jako ta, která snášela fyzické, duchovní a citové zneužívání u svědků Jehovových, strávila Beryl velkou část svého života dotazováním se Jehovy: „Proč se to stalo? Jak jsi to mohl dopustit?” Je tak šťastná, že může stát zde před tebou a prohlašovat, že je živým svědectvím těch nejpříšernějších, nejkrutějších a devastujících životních zkušeností, které se mohou obrátit v dobro, pokud jen dáme Jehovovi šanci.

bullets Články Beryl
bullets Webová stránka: DaddysLittleGirls.net

Přečtěte si více

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Ital Ruský Angličtina Czech