Posted in Křesťanské rozhovory se Svědky Jehovovými Sekce 2: Rozbor otázek vztahujících se k věčnému životu

10. OTÁZKA: Činění Boží vůle—Co znamená „přijít k Ježíši“?

Posted in Křesťanské rozhovory se Svědky Jehovovými Sekce 2: Rozbor otázek vztahujících se k věčnému životu

9. OTÁZKA: Co musí člověk dělat, aby byl čistý v Božích očích?

Posted in Křesťanské rozhovory se Svědky Jehovovými Sekce 2: Rozbor otázek vztahujících se k věčnému životu

8. OTÁZKA: Je věčný život v organizaci Strážná věž skutečností?

Posted in Křesťanské rozhovory se Svědky Jehovovými Sekce 2: Rozbor otázek vztahujících se k věčnému životu

7. OTÁZKA: Jaká je správná vyváženost mezi „vírou“ a „skutky“ pro spasení?

Posted in Křesťanské rozhovory se Svědky Jehovovými Sekce 2: Rozbor otázek vztahujících se k věčnému životu

6. OTÁZKA: Byl Ježíš stvořen jako Boží „prvorozený syn“

Posted in Křesťanské rozhovory se Svědky Jehovovými Sekce 2: Rozbor otázek vztahujících se k věčnému životu

5. OTÁZKA: Jak může být Ježíš „u“ Boha a zároveň být Bohem

Posted in Křesťanské rozhovory se Svědky Jehovovými Sekce 2: Rozbor otázek vztahujících se k věčnému životu

4. OTÁZKA: Proč je otec „větší“ než Ježíš—Jan 14:28?

Posted in Křesťanské rozhovory se Svědky Jehovovými Sekce 2: Rozbor otázek vztahujících se k věčnému životu

3. OTÁZKA: Pochází učení o „Trojici“ z pohanství?

Posted in Křesťanské rozhovory se Svědky Jehovovými Sekce 2: Rozbor otázek vztahujících se k věčnému životu

2B. OTÁZKA: Měli by křesťané používat v modlitbě Boží jméno „Jehova“?—Část II

Posted in Křesťanské rozhovory se Svědky Jehovovými Sekce 2: Rozbor otázek vztahujících se k věčnému životu

1. OTÁZKA: Dostal Ježíš svou autoritu v roce 1914?

Posted in Křesťanské rozhovory se Svědky Jehovovými Sekce 2: Rozbor otázek vztahujících se k věčnému životu

2A. OTÁZKA: Měli by křesťané používat v modlitbě boží jméno „Jehova”?—Část I