7. OTÁZKA: Jaká je správná vyváženost mezi „vírou“ a „skutky“ pro spasení?

ccjw-en-adbullets KŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
– Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

(CONB LEKCE 3: „Kdo je Ježíš Kristus?”)

„Jestliže naši víru dokazují naše dobré skutky, kolik dobrých skutků stačí, abychom věděli, že nám bude odpuštěno a že budeme Bohem přijati?” Karen vznáší Cindy námitky proti pojetí svědků Jehovových, že „projevená víra“ v kazatelské službě dveře ode dveří dokazuje, že si člověk zaslouží věčný život.1.

KAREN:  Ahoj, Cindy!

CINDY: Jé, čau, Karen. Těším se na naše studium z té brožury Strážné věže s názvem Co od nás Bůh vyžaduje?.  Hodně jsme mluvily o tom, kdo je Ježíš Kristus, ale proč myslíš, že Ježíš přišel na zem jako člověk?2.

KAREN: No, Cindy, v té brožuře Společnost tvrdí, že jedním z důvodů Ježíšova příchodu na zem bylo, „aby obětoval svůj život, a tak nás osvobodil od hříchu a smrti,“3. ale nechápu, proč potřebujeme v první řadě spasení?

CINDY: Karen, potřebujeme spasení, protože Bible říká v Římanům 3:23, že: „Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.První člověk, Adam, …předal hřích všem svým dětem… Proto ho Bůh odsoudil k smrti.” A „Proto také my stárneme, postihují nás nemoci a umíráme.4.

KAREN: Ale já nechápu, proč musel Ježíš zemřít, aby nás osvobodil od hříchu. Proč nestačí, aby naše dobré skutky převážily ty špatné?  Přece jen nejsme tak špatní jako Adolf Hitler, viď?

CINDY: To nejsme, Karen, ale stálo to „dokonalý lidský život, aby bylo zaplaceno za Adamův hřích.“ Ježíš je jediným dokonalým člověkem, a tak jen takhle „Ježíš  umožnil Adamovým dětem osvobození od rozsudku smrti. Každému, kdo projevuje víru v Ježíše, mohou být odpuštěny hříchy a může získat věčný život.”5. 

KAREN: Jo, ale je to skutečná víra?  Neříká snad Bible, že „…víra bez skutků je mrtvá“?6.

CINDY: To říká, Karen, ale Bible taky říká v Efezanům 2:8-9: „Byli jste vskutku zachráněni touto nezaslouženou laskavostí prostřednictvím víry; a není to díky vám, je to Boží dar. Ne, není to díky skutkům, aby žádný člověk neměl důvod k chlubení.”7. Vidíš, Karen, proč si nemůžeme své spasení zasloužit?

KAREN: Jo, Cindy, ale prosím tě, nemysli si, že tu otázku zlehčuju. To nechci, ale protože je víra bez skutků mrtvá, kdy člověk dosáhne vyplacení svého hříchu? Myslíš si, že se dá říct, že Kristus zaplatil svou obětí zálohu, ale na nás je, abychom spláceli platby svými dobrými skutky?

CINDY: Jo, Karen. To je dobré znázornění toho, jak to funguje.

KAREN: Tak tedy, Cindy, kolik z toho dluhu je splaceno Kristovou obětí a kolik našimi skutky?

CINDY: Přesně nevím… vím, že naše skutky nemohou splatit hřích. Ale myslím si, že naše spasení určitě přichází vírou v Kristovu oběť, a důkazem naší víry jsou naše dobré skutky. Karen, když děláš dobré skutky, ukazuješ Jehovovi, že jsi vděčná za jeho dar záchrany, a tvé skutky dokazují, že je tvá víra přijatelná.8. Dává ti to smysl?

KAREN: Dává, ale pochybuji. Cindy, když jsou důkazem naší víry naše dobré skutky, kolik dobrých skutků stačí, abychom věděly, že nám bude odpuštěno a že budeme Bohem přijaty?  Například, předpokládám, že jsou svědkové Jehovovi, kteří dělají službu dveře ode dveří plným časem a že jsou svědkové, kteří ji dělají dost málo. Většina je pravděpodobně někde uprostřed. Kdybych byla svědkem, jak bych mohla zjistit, že mám dost víry, aby byla pro Boha přijatelná, kdybych umřela dnes v noci?

CINDY: Nevím, Karen.

KAREN: Přemýšlím o Petrovi, který měl dost víry, aby kráčel minutu po vodě, ale hned v příští minutě se topil. Ježíš řekl, že se to stalo, protože měl „málo víry.9. Kolik je dost? Jak víme, že děláme dost skutků na důkaz své víry?

CINDY: To nevím, Karen, zato vím, že Jehova vidí naše srdce. Myslím si, že když děláš, co můžeš, Jehova to vidí a přijme tě.

KAREN: Ale, Cindy, ty pravděpodobně víš, jak se s tím vypořádat, ale já nevím. Kdybych se měla dívat na svou službu jako na důkaz své víry nebo jestli dělám dobré skutky z vděčnosti Bohu, bála bych se, že se vždycky budu snažit udělat jen o trochu víc, abych měla jistotu, že mám Boží  přízeň, ale nikdy bych si nebyla jistá, jestli mě Bůh přijal.

CINDY: S tím taky bojuju, Karen.

KAREN: Cindy, přemýšlím o tom, že hodně lidí dělá dobré skutky, které se nevztahují ke Kristově oběti. Jak může někdo vědět, jestli to, co dělá, je opravdu z víry v Krista?

CINDY: To nevím

KAREN: Občas si můžu mylně myslet, že jsem duchovní, když se vlastně spoléhám na své výkony jako farizeové. Jak můžu vědět, jestli jsou mé skutky opravdu z víry?

CINDY: No, ehm

KAREN: To je těžké, viď? Čím víc se snažím udělat radost Bohu tím, že jsem duchovní, tím míň mi připadá, že důvěřuju Ježíši. Ty asi takový problém nemáš, ale já s tím bojuju.

KOMENTÁŘ:
Přátelé, Bible říká v Římanům 14:23: „…Vskutku všechno, co není z víry, je hřích.”10. Stejně tak u Jakuba 2:14, 18 a 26 je uvedeno: „Co je to platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit?…Někdo však řekne: ‚Jeden má víru a druhý má skutky.‘ Tomu odpovím: Ukaž mi svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích.…Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.11. Názor apoštola Jakuba, který vyplývá z těchto veršů, je, že mrtvá víra nemůže nikoho spasit, stejně jako fyzické tělo nemůže žít bez ducha. Stejně jako ovoce na stromě dokazuje, že strom je živý a zdravý, tak skutky provázejí pravou křesťanskou víru a dokazují, že víra, která křesťana duchovně zachraňuje, je živá. I když je pravda, že skutky dokazují, že křesťan má živou víru, skutky si člověk nemůže zasloužit věčný život. Neboť apoštol Pavel prohlašuje v Římanům 5:1, Římanům 8:1, a v Kolosanům 3:3: „Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista.… Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši.… Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu .”12.

bullets Další kapitola

 

 

==================

1. V tomto rozhovoru se Karen ptá Cindy na víru a skutky ne proto, aby se pokusila dokázat, že jsou skutky nezbytné pro spasení, ale spíše, aby dokázala, že spasení je založeno pouze na víře v Krista bez jakéhokoli spoléhání na lidské skutky.  Většina z tohoto dialogu byla převzata ze článku v Free Minds Journal s názvem: „Jak mluvit se svědky Jehovovými o spasení,“ od Davida Englunda, Free Minds Journal, červenec / září 2000, sv. 19, č. 3, str. 7-8; (Free Minds, Manhattan Beach, CA  90266 – www.freeminds.org)
2. Co od nás Bůh vyžaduje?, 2001, str. 6
3. Co od nás Bůh vyžaduje?, str. 6:2
4. Co od nás Bůh vyžaduje?, str. 6:3
5. Co od nás Bůh vyžaduje?, str. 6:4
6. Viz Jakub 2:14-20
7. Překlad nového světa
8. Komentář k Jakubovu dopisu, 1979, str. 75-77 (angl.)
9. Matouš 14:28-33
10. Překlad nového světa
11. Ekumenická Bible
12. Ekumenická Bible

Karen, potřebujeme spasení, protože Bible říká v Římanům 3:23, že: „Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina