2A. OTÁZKA: Měli by křesťané používat v modlitbě boží jméno „Jehova”?—Část I

 

ccjw-en-ad bullets KŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
– Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

(CONB LEKCE 7: „Přibližujme se k Bohu v modlitbě”)

Proč mnozí křesťané oslovují v modlitbě Všemohoucího Boha tituly: „Pane“ nebo „Bože,“ a nenazývají ho jeho osobním jménem „Jehova“ či „Jahve“? Existuje nějaký důkaz, že bylo Boží jméno používáno v původních Křesťanských řeckých písmech Nového zákona? Jakým způsobem dnešní praví křesťané „posvěcují“ Boží jméno?

CINDY:    Ahoj, Karen, co sis dneska přečetla ze své Bible?

KAREN:  Ale, Cindy, pročítala jsem si vzorovou modlitbu, kterou nám dal Ježíš u Matouše 6:9.  Přemýšlím o ní ve světle další lekce, kterou budeme studovat z té brožury od Strážné věže s názvem Co od nás Bůh vyžaduje?  Myslím si, že je úžasné, že nám Bůh poskytl způsob, jak k němu přistupovat v modlitbě.

CINDY:    To jo, s tím souhlasím Karen, a dneska se naučíme víc o tom, jak se „Přibližovat k Bohu v modlitbě.”1.  Proč myslíš, že je důležité, abychom se modlili pravidelně?

KAREN:  No, Cindy, zrovna  jak Společnost uvádí v téhle brožuře, modlitba nás uschopňuje přibližovat se k Bohu a pociťovat jeho přítomnost, jako je tomu s blízkým přítelem, a zrovna jak tu říkají, modlitba je formou uctívání.2.

CINDY:    Jo, Karen, víš, proč je tak důležité při modlitbě používat Jehovovo jméno?3.  Konec konců, Satan je taky nazván „bohem.“ Když používáš při modlitbě jen tituly jako „Pán“ nebo „Bůh,“ Satan si může myslet, že se obracíš v modlitbě na něj.

KAREN:  Takhle jsem o tom dřív neuvažovala.  Cindy, co si myslíš, že by Satan udělal, kdyby si myslel, že modlitba patří jemu?

CINDY:    To nevím, Karen.  Vím jen, že se Jehovovi nelíbí, když je oslovován tituly jako „Pán“ nebo „Bůh.“ Chceš se modlit způsobem, který se Jehovovi líbí, viď?

KAREN:  V tom mám vždycky zmatek, Cindy. Jestliže Jehova chce, abychom používali při modlitbě jeho osobní jméno, proč ho nepoužil Ježíš, když nám dal vzorovou modlitbu—místo slov „Otče náš”?

CINDY:    To je dobrá otázka, Karen, musíme si ale všimnout v té modlitbě jedné věci, a to slov: „Posvěť se jméno tvé,“ nebo jak to podává Překlad nového světa: „Ať je posvěceno tvé jméno.”4.  Co si myslíš, že znamená posvěcení Jehovova jména?

KAREN:  No, Cindy, slovo „posvětit“ znamená „oddělit jako svaté.“ A tak když máme „posvětit“ Boží jméno jako svaté, odhaduju, že to znamená, že máme s Bohem  jednat se svatostí a s úctou ve všech svých úkonech při uctívání, abychom ukazovali na tu osobu s tím jménem při všem, co děláme, souhlasíš?

CINDY:    Jo, Karen, ale znamená to ještě mnohem víc. Jak můžeš posvětit jméno, které nikdy při své modlitbě nevyslovíš?

KAREN:  No, nech mě to vysvětlit, Cindy. Myslím si, že to Společnost řekla nejlíp v Hlubším pohledu na Písma: „Musíme mít také na zřeteli to, že jména v tehdejší době měla skutečný význam, že to nebyly jen ‚jmenovky či označení‘ pro jednotlivé osoby jako dnes.… Mojžíš šel k Izraelitům ve ‚jménu‘ Toho, kdo ho poslal; to znamenalo, že je Jeho představitelem, a míra autority, s níž bude Mojžíš mluvit, měla být posuzována podle tohoto jména a podle toho, co představovalo…okamžitě vidíme, že znát Jehovovo jméno je něco zcela jiného, než jen znát ta čtyři písmena, z nichž se skládá. Znamená to znát z vlastní zkušenosti, že Jehova skutečně je tím, co o něm jeho jméno prohlašuje.”5.

CINDY:    Skutečně Společnost řekla, že „znát Jehovovo jméno je něco zcela jiného, než jen znát ta čtyři písmena, z nichž se skládá”?

KAREN:  Jo, Cindy.  Můžeš si to přečíst na straně 820 v 1. svazku knih Hlubší pohled.  Jak vidíš, nejde o výslovnost Božího jména, které má být oddělené jako svaté, ale o označení osoby za tímto jménem, o které máme hlásat po celé zemi. Ty čtyři hebrejské znaky Božího jména, ze kterých odvozujeme překlad „Jehova,“ neznamenají absolutně nic pro člověka, který neví, kým Bůh skutečně je. A proto křesťané po staletí posvěcují Jehovovo jméno – ne výslovností – ale hlásáním o Bohu.

CINDY:    No teda!  Proto Ježíš učil své učedníky, aby se modlili „Otče náš…“ a ne „Jehovo“?

KAREN:  Jo, Cindy, ale má to ještě hlubší myšlenku. Pamatuješ se, jak jsme studovali, že lidé, kteří jsou Božími syny, volají: „Abba! Otče!,“ když ho oslovují?6.

CINDY:    Jo! Vzpomínám si. „Abba” znamená tati!

KAREN:  Jak by se líbilo tvému tátovi, kdybys ho vždycky oslovovala Jiří, místo abys mu říkala „tati“ nebo „táto“? Nedivil by se, co to s tebou je a proč jsi vůči němu najednou tak chladná?

CINDY:    No,  Karen, to asi jo. Nikdy dřív jsem o tom takhle neuvažovala. Myslíš si, že to Jehova cítí stejně, když my, jeho děti, ho takhle oslovujeme?

KAREN:  Myslím, že jo, Cindy.  Vím, že s tím opravdu bojuju. Modlitba by mě měla přivádět k Bohu blíž, ale kdykoli při ní použiju jeho osobní jméno, vždycky se cítím být od něj daleko. I když ho oslovuji: „Otče Jehovo,“ zní to divně – jako kdybych svému otci říkala: „Tati Jime.“ Znělo by to, jako kdybych ho chtěla odlišit od dalších tatínků. Jelikož Bůh Jehova slyší naše modlitby kdekoli a kdykoli, a dokonce „slyší i tiché modlitby pronášené v srdci,”7. nemyslíš si, že Bůh slyší naše modlitby ať použijeme či nepoužijeme jeho jméno?

CINDY:    Předpokládám, že jo, ale neříká snad Bible v Římanům 10:13, že „Každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn“?8.

KAREN:  Cindy, tvoje Bible, Překlad nového světa, vkládá do textu v Římanům Boží jméno „Jehova“, kdežto většina Biblí to překládá správně jako „Pán.“ Víš, že existuje přes 5 000 neúplných i kompletních rukopisů Nového zákona v původní řečtině, které se datují až do 2. století, a ani jeden z nich neobsahuje Boží jméno? Nemyslíš si, že je to od Společnosti Strážná věž trochu troufalé, když argumentuje tímto veršem, že musíme používat v modlitbě Jehovovo jméno, a přitom tento verš ve svém původním jazyce jeho jméno neobsahuje?

CINDY:    Karen, to je dobrá otázka. Mohly bysme o ní mluvit příští týden? Přinesu brožuru od Strážné věže s názvem BOŽÍ JMÉNO, které přetrvá navěky a můžeme si ji číst a diskutovat o tom.

KAREN:  To zní dobře, Cindy.  Uvidíme se za týden.

KOMENTÁŘ:

Přátelé, jak objevila Cindy, poznání Boha Jehovy znamená o hodně více než znalost jeho jména nebo dokonce hodiny strávené studiem literatury, která ho popisuje. Bible nás učí, že existuje pouze jedno jméno, které bychom měli vzývat, abychom byli spaseni. To jméno je Ježíš—nikoli „Jehova.”  Skutky 4:10,12 oznamují: „ať je známo vám všem i všemu lidu Izraele, že ve jménu Ježíše Krista…jehož Bůh vzkřísil z mrtvých, skrze toho stojí před vámi tento člověk zdravý…A v nikom jiném není spasení, protože lidem není dáno jiné jméno pod nebem, v němž bychom měli být spaseni.“9.

 bullets Další kapitola

=========

1. Co od nás Bůh vyžaduje?, 1996, str. 14

2. Co od nás Bůh vyžaduje?, str. 14:1, 2

3. Co od nás Bůh vyžaduje?, str. 14:2

4. Matouš 6:9

5. Hlubší pohled na Písma,  sv. 1, str. 820

6. Galatťanům 4:6

7. Co od nás Bůh vyžaduje?, str. 15:3

8. Překlad nového světa

9. Nová Bible kralická

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina