9. OTÁZKA: Co musí člověk dělat, aby byl čistý v Božích očích?

ccjw-en-adbullets KŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
– Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

(CONB LEKCE 9: „Boží služebníci musí být čistí”)

Co pro nás Ježíš udělal, když zemřel? Byla jeho smrt pouze „výkupní“ obětí, která měla lidstvo zbavit „odsouzení ke smrti“ kvůli Adamovu hříchu?1.

CINDY: Karen, jsi doma?

KAREN: Jsem, Cindy.  Jen pojď dál. Snažím se ze své blůzy odstranit flek od džusu. Vypadá to, že je tím nejodolnějším flekem, jaký jsem kdy odstraňovala z oblečení.

CINDY: To je děsné, Karen. Sama vím, jak je těžké dostat džus z oblečení. Zrovna budeme dnes studovat v té brožuře Strážné věže Co od nás Bůh vyžaduje?, „Boží služebníci musí být čistí v každém ohledu.“ Proč myslíš, že musíme „být čistí v každém ohledu?”2.

KAREN: Protože, Cindy, jak říká Společnost v téhle brožuře: „Jehova Bůh je čistý a svatý. Očekává, že jeho ctitelé zůstanou čistí — duchovně, mravně, duševně i tělesně.… Vidí všechno, co děláme, i když to děláme potají.”3.  Já mám ale dotaz. Co musí člověk dělat, aby byl čistý v Božích očích?

CINDY: Karen, tahle brožura ukazuje, že „zůstat z Božího pohledu čistí vyžaduje velké úsilí. Žijeme v nečistém světě. Musíme také bojovat proti vlastním sklonům ke špatnému jednání. Ale nesmíme se vzdát.”4.

KAREN: Cindy, co pro nás udělal Ježíš Kristus, když zemřel na mučednickém kůlu?

CINDY: Karen, zrovna jsme to nedávno probíraly. Když první člověk Adam zhřešil tím, že neposlechl Boží příkaz, předal hřích všem svým dětem. Protože trestem za hřích je smrt, Ježíš obětoval „svůj dokonalý lidský život, aby zaplatil za Adamův hřích, a tak „umožnil Adamovým dětem osvobození od rozsudku smrti.“  Tím, že projevujeme víru v Jehovovo opatření výkupní oběti, mohou nám být odpuštěny hříchy a můžeme získat věčný život.5.  

KAREN: OK, Cindy.  Takže Ježíš zaplatil za Adamův hřích. A co ještě pro nás udělal, když zemřel?

CINDY: Tím,  že naplnil Mojžíšův zákon, který dal Jehova Židům, nás Kristova výkupní oběť zbavuje prokletí Mojžíšova zákona a osvobozuje nás od modloslužby a od pověr falešného náboženství.6.

KAREN: Takže Kristova výkupní oběť nás osvobozuje od prokletí Mojžíšova zákona a splatila trest za Adamův hřích. Co ještě pro nás Ježíš udělal, když zemřel na kůlu?

CINDY: Kam míříš, Karen?

KAREN: Cindy, přečteš ze své Bible 1. Petra 2:24?

CINDY: „Sám vynesl naše hříchy ve svém vlastním těle na kůl, abychom skoncovali s hříchy a žili pro spravedlnost.”7.  

KAREN: Co vynesl Ježíš ve svém vlastním těle na dřevo?

CINDY: No, říká se tu, že „vynesl naše hříchy.“

KAREN: Takže vynesl „naše hříchy.“ Jaké hříchy to jsou? Naše osobní hříchy?…dobu, kdy jsme lhali, kdy jsme kradli nebo měli nečisté myšlenky? A jak Ježíš vynesl „naše hříchy“?

CINDY: Říká se tu, že vynesl naše hříchy „ve svém vlastním těle.“

KAREN: Co znamená slovo „vynesl“?

CINDY: Znamená to „nést.”

KAREN: Čili Ježíš nesl naše osobní hříchy ve svém těle.  Nakreslím ti to, Cindy.  Tady je Ježíš, jak visel na dřevě, a tyhle tečky představují naše osobní hříchy—dobu, kdy jsme lhali, kdy jsme kradli nebo měli nečisté myšlenky. A tady Bible říká, že Ježíš „vynesl naše hříchy ve svém vlastním těle.“ Takže Jehova doslova přemístil naše osobní hříchy do Ježíšova těla, a když Ježíš zemřel, nesl všechny naše osobní hříchy ve svém těle. Naše hříchy… v Kristově těle.  Všimla sis toho někdy dřív?

CINDY: Cože!?  Karen, myslíš naše osobní hříchy? Dobu, kdy jsme lhali nebo měli špatné myšlenky? Ne, tomu nevěřím! Ježíš nezemřel za moje osobní hříchy. „Naše hříchy“ jen popisují naše hříšné sklony kvůli Adamovu hříchu.

KAREN: Cindy, odkud se berou naše osobní hříchy? Z Adamova hříchu, viď?

CINDY: No jo… ale ty sis tam přidala slovo „osobní”! Kde je napsáno, že se jedná o naše „osobní hříchy“?

KAREN: Co znamená slovo „naše“? „Naše“ znamená osobní!  Že jo?

CINDY: No to jo.

KAREN: Cindy, přečteš Ezekiela 18:4?

CINDY: „Duše, která hřeší—ta zemře.”8.

KAREN: Co podle Bible může za to, že duše zemře?

CINDY: Hřích. . .

KAREN: Jaký hřích? Adamův hřích nebo naše osobní hříchy?

CINDY: No, Karen, asi se tu mluví o našich osobních hříších: „Duše, která hřešíta zemře.“  Takže za smrt mohou naše osobní hříchy, co si myslíš ty, Karen?

KAREN: Myslím si, Cindy, že jsi pod odsouzením k smrti nejen kvůli Adamovu hříchu, ale jsi pod dalším odsouzením k smrti kvůli svým vlastním osobním hříchům. Buď za ně budeš muset zaplatit, nebo budeš muset sehnat někoho jiného, kdo za ně zaplatí. Je to jako s jízdenkou. Jdeš před soudce a pokuta je 500 korun nebo den ve vězení. Můžeš říct soudci: „Pane soudce, prosím, odpusťte mi. Já jsem dobrý člověk. Dělám co můžu a snažím se žít podle zákonů.“ Ale co řekne ten soudce? „Musí být zaplaceno, jinak ti nemohu odpustit!“

CINDY: Hmm…

KAREN: A teď sleduj. Řekněme, že tě mám ráda a jdu před soudce a vytáhnu 500 korun a řeknu: „Já tu pokutu zaplatím.“ A teď se soudce obrátí k tobě a řekne: „Cindy, můžeš jít.“ Proč? Protože jsi dobrý člověk? Ne! Ale protože bylo zaplaceno. Soudce ti nemůže odpustit ze soucitu. Může ti odpustit jen, protože je spravedlnosti učiněno zadost. A přesně totéž udělal Kristus pro tebe. Je to jakoby Ježíš vešel do Jehovovy soudní síně a řekl: „Otče, miluji Cindy hodně. Vím, že si za své osobní hříchy zaslouží smrt a tvůj hněv. Ale, Otče, ty víš, že já neudělal nic špatného a že si nezasloužím smrt, ale jestliže z  ní sejmeš všechny její osobní hříchy—dobu, kdy lhala, kradla nebo měla nečisté myšlenky—a přeneseš je na mé tělo, půjdu na mučednický kůl a zaplatím plně za všechno, s čím Cindy přichází, za její osobní hříchy.“  A Cindy, přesně to udělal pro tebe Ježíš Kristus.

CINDY: No né!

KAREN: Takže, Cindy, proč Ježíš zemřel na mučednickém kůlu? Kvůli Židům? Kvůli Římanům? Nebo kvůli tvým osobním hříchům?

KOMENTÁŘ:
Přátelé, jak dneska Cindy zjistila, duchovní čistota začíná tím, že si uvědomíme, že Ježíš zaplatil plný trest nejen za Adamův hřích, ale za všechny naše osobní hříchy. U Marka 2:10-11 Ježíš řekl: „…abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy’—řekne ochrnutému—Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů!9. Bůh Jehova dává Ježíši autoritu odpustit vám vaše osobní hříchy. Proč dnes nepřijdete k Ježíši a nepožádáte jej, aby vás očistil od vašich osobních hříchů? Ježíš řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět…Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.10.

 bullets Další kapitola

 

==================

1. V tomto rozhovoru se nerozebírá mylná nauka svědků Jehovových, že Ježíš zemřel na mučednickém kůlu místo na kříži, protože se zaměřujeme jen na předávání evangelia. Vzhledem k tomu, že tato mylná nauka svědků Jehovových není nezbytná pro spasení, zůstává v tomto dialogu mezi Karen a Cindy nedotčená. Většina tohoto dialogu byla převzata z audionahrávky s názvem A Few Effective Methods of Witnessing to Jehovah’s Witnesses od Arnolda Hoffmana.
2. Co od nás Bůh vyžaduje?, 2001, str. 18-19
3. Co od  nás Bůh vyžaduje?, str. 18:1, 3
4. Co od nás Bůh vyžaduje?, str. 18:1
5. Co od nás Bůh vyžaduje?, str. 6-7
6. Strážná věž, 1. června 1992, str. 12
7. Překlad nového světa
8. Překlad nového světa
9. Ekumenická Bible
10. Jan 6:35, 37, Ekumenická BiblePrint Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina