4. OTÁZKA: Proč je otec „větší“ než Ježíš—Jan 14:28?

ccjw-en-adKŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
– Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

(CONB LEKCE 11: „Názory a zvyky, které se Bohu nelíbí“)

Jestliže je Trojice biblickým učením, proč potom Bible učí, že je Ježíš podřízen Bohu? Je v Bibli jediný verš, který by dokazoval Trojici?

CINDY:    Karen, minulý týden jsme při studiu brožury Strážné věže s názvem Co od nás Bůh vyžaduje? začaly číst o „Názorech a zvycích, které se Bohu nelíbí,” 1. a ty jsi se zmínila, že věříš, že učení o Trojici je biblické, i když se s něčím podobným můžeme setkat v pohanském náboženství.

KAREN:  Jo, Cindy.  Při našem studiu jsme četly i ze strany 11 v brožuře Strážné věže s názvem Měl bys věřit v Trojici?, a zjistily jsme, že hodně pramenů, které Společnost cituje, aby dokázala, že je učení o Trojici převzato z pohanství, vlastně učí, že bibličtí pisatelé vkládali do Bible pohanské nauky. Tyhle prameny tvrdí, že křesťanství přijalo pohanství za vlastní proto, že Bible je pohanská. Zeptala jsem se, že když se Strážná věž musí uchylovat ke knihám, které učí, že je Bible zdrojem pohanství, aby dokázala svůj názor, že je učení o Trojici pohanské, jak můžeme věřit jakékoli jiné jejich literatuře ohledně údajného pohanského učení v křesťanství?

CINDY:    Karen, o tom jsme si pěkně popovídaly, ale nedostaly jsme se k jedné věci, a to k tomu, že Bible učí, že je Ježíš podřízen Bohu. Jestliže je Jehova opravdu Trojice, tři osoby v jednom Bohu, proč Ježíš řekl, že Otec je větší než on?

KAREN:  Cindy, když jsi vyrůstala, byl ve vaší rodině někdo, kdo by měl stejnou autoritu jako tvůj otec?

CINDY:    Ne.  Můj otec měl na starosti vedení rodiny. A tak se všichni řídili pravidly a vodítky, která zavedl.

KAREN:  A co tvůj brácha? Řídil se těmi pravidly?

CINDY:    Samo, že jo. Ale kam míříš, Karen?

KAREN:  Dokazuje, že měl tvůj otec větší autoritu vzhledem k tvému bráchovi, že tvůj brácha (jeho syn) mu byl podřízen? Pokud jo, budeme argumentovat, že tvůj brácha je nižším člověkem než tvůj otec, protože poslouchal otcova pravidla?

CINDY:    Samo, že ne, Karen.

KAREN:  Proč potom Společnost Strážná věž argumentuje, že je Ježíš jakožto Boží Syn nižší než Otec jenom proto, že „je podřízený Bohu“ a poslouchá jeho pravidla?2.  To, že někdo má větší autoritu, z něj nedělá ve své podstatě někoho lepšího, viď? V Lukáši 2:51 Bible říká, že se Ježíš podřizoval Marii a Josefovi. Znamená to snad, že byl nižší než oni?

CINDY:    To přece ne, Karen.  To je dobrá námitka. Ale jak může být Ježíš Bohem, když řekl, že jeho Otec je „jediný pravý Bůh”?  Jestli je Trojice, tři osoby v jednom Bohu, biblická, proč potom nikde v Bibli není slovo „Trojice“?3.

KAREN:  Cindy, věříš, že novým systémem věcí bude „teokracie,“ ve které bude Bůh Jehova vládnout světu?

CINDY:    Jo.

KAREN:  Jestliže fakt, že nikde v Bibli není slovo „Trojice,“ dokazuje, že to není biblické učení, máme argumentovat, že myšlenka o teokracii, ve které Bůh vládne lidstvu, není biblická jen proto, že slovo „teokracie“ v Bibli není?

CINDY:    To ne, Karen.  Ale kde je v Bibli myšlenka o Trojici? Můžeš mi ukázat jediný verš, který dokazuje Trojici?

KAREN:  Můžu, Cindy! Přečteš Jan 1:3 ze své Bible?

CINDY:    „Všechno začalo existovat skrze něho a bez něho nezačala existovat ani jediná věc.”4.

KAREN:  O kom tenhle verš mluví?

CINDY:    Mluví o Ježíši a o tom, jak byl „s Bohem“ na počátku stvoření světa.

KAREN:  Správně, Cindy.  Nakresleme si to do tabulky. Tady v pravém sloupci vyjmenujme věci, které byly stvořeny „skrze“ Ježíše, a do levého napíšeme věci, které nebyly stvořeny, protože vždycky existovaly. Tak teda, které věci byly stvořeny?

CINDY:    No, v podstatě všechno…země, hvězdy, rostliny, zvířata, lidé…

KAREN:  Patří andělé do té kategorie věcí, které byly stvořeny skrze Ježíše?

CINDY:    Ti ano, Karen!  Andělé tam patří.

KAREN:  OK. A teď přejděme do druhého sloupce, na seznam věcí, které nikdy nebyly stvořeny, protože vždycky existovaly.

CINDY:    Jehova je věčný. Ten nikdy nebyl stvořen.

KAREN:  OK. Tak teda napišme „Otec“ do té kategorie věcí, které vždycky existovaly. A co Duch svatý? Byl Boží Duch stvořen?

CINDY:    Ne.  Boží Duch je stejně věčný jako Jehova.5.

KAREN:  Takže tu máme Otce a Ducha svatého. A teď, Cindy, kam umístíme Ježíše? Jan 1:3 říká, že „Všechno začalo existovat” skrze Krista a že „ani jediná věc,” která byla stvořena, nebyla stvořena „bez“ něho.  Tak kam bysme měly umístit Ježíše? Jestli je jednou z těch bytostí, které byly stvořeny, musely bysme ho umístit do kategorie věcí, které byly stvořeny skrze Krista. Dává ti to smysl? Jak by mohl Ježíš stvořit sám sebe?

CINDY:    Asi máš pravdu, Karen.  To nedává smysl. Ježíš nemohl stvořit sám sebe.

KAREN:  Tak vidíš, Cindy, musíme dát Ježíše do kategorie věcí, které nebyly nikdy stvořené, protože vždycky existovaly, a podívej, co nám vyšlo. Otec, Syn a Duch svatý—ti všichni mají věčnou podstatu jediného pravého Boha. Vidíš, že přesto, že v Bibli není slovo „Trojice,“ je to biblická myšlenka?   V Bibli je Otec nazván „Bohem,“6. Syn je nazván „Bohem“7. a Duch svatý je nazván „Bohem.“8.  A přece Bible hodně jasně říká, že existuje jen jeden pravý Bůh. Vidíš, proč křesťané po celou svou historii vyznávají monoteismus ve formě Trojice?

KOMENTÁŘ:

Přátelé, jak zjistila Cindy, jen proto, že slovo „Trojice“ se v Bibli nevyskytuje, není to důkazem, že se nejedná o biblické učení. V Matouši 28:19 Ježíš řekl: „Proto jděte. Získávejte učedníky…křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.…”9.  Povšimněte si, že v tomto verši je plurál jednoty vyjádřen tím, že slovo „jméno“ je v jednotném čísle.

Učení o Trojici není Modalismem, totiž názorem, že Otec, Syn a Duch svatý jsou všichni jednou Osobou; ani to není Triteismus, tj. názor, že Otec, Syn a Duch svatý jsou tři oddělení Bohové. Každý člen je odlišný ve své osobnosti, a přesto dohromady tvoří jednoho Boha. Čili, jak je uvedeno v definici Trojice v Athanasiově vyznání: „Bez míšení osob a bez rozlučování podstaty…a přece nejsou tři Bohové, nýbrž jeden jest Bůh.”

bullets Další kapitola

=========

1. Co od nás Bůh vyžaduje?, 1996, str. 22-23

2. Co od nás Bůh vyžaduje?, str. 22:2

3. Poznání, které vede k věčnému životu, 1995,str. 31

4. Překlad nového světa

5. Viz Hebrejcům 9:14

6. Viz 1 Petr 1:2; Filipanům 2:11

7. Viz Jan 1:1 20:28; Hebrejcům 1:8; 2 Petr 1:1; Titus 2:13

8. Viz Skutky 5:3-4; 1 Korinťanům 3:16-17

9. Bible 21

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina