Posted in Další příběhy Příběhy bývalých svědků Jehovových

Douglas Lee – Bývalého svědka Jehovova

Posted in Další příběhy Příběhy bývalých svědků Jehovových

Andrew – Bývalého svědka Jehovova

Posted in Další příběhy Příběhy bývalých svědků Jehovových

Leo – Bývalého svědka Jehovova

Posted in Příběhy bývalých svědků Jehovových Vybrané příběhy

Carlene – 20 letá bývalá svědkyně Jehovova

Posted in Příběhy bývalých svědků Jehovových Vybrané příběhy

Anne Marie – Vyloučena, avšak spasena Jehovou!

Posted in 1914-607-czt Biblické odpovědi svědkům Jehovovým Dějiny svědků Jehovových

Chronologie Strážné věže a 70 týdnů v knize Daniel

Posted in 1914-607-czt Biblické odpovědi svědkům Jehovovým Dějiny svědků Jehovových

Proč jsou roky 1914 a 607 chybné

Posted in Biblické odpovědi svědkům Jehovovým Dějiny svědků Jehovových

Změny v učení Strážné věže

Posted in Příběhy bývalých svědků Jehovových Vybrané příběhy

Tammie – Bývalého svědka Jehovova

Posted in Křesťanské rozhovory se Svědky Jehovovými Sekce 1: Zkoumání autority společnosti Strážná věž

7B. OTÁZKA: Kdo je tím „věrným a rozvážným otrokem”?—Část II

Posted in Evangelizace Traktáty pro svědky Jehovovy

Je organizace Strážná Věž “věrná a rozvážná”?

Posted in Biblické odpovědi svědkům Jehovovým Dějiny svědků Jehovových Víra svědků Jehovových

Svědkové Jehovovi – dějiny a víra

Posted in Křesťanské rozhovory se Svědky Jehovovými Sekce 1: Zkoumání autority společnosti Strážná věž

4. OTÁZKA: Jak blízko je konec?