Změny v učení Strážné věže

jwparadoxZMĚNY V UČENÍ STRÁŽNÉ VĚŽE – Mění se „pravda“?

„Je závažné takto zastupovat Boha a Krista, potom zjistit, že naše porozumění hlavnímu učení a základním naukám Písma nebylo správné, a poté se vrátit k týmž naukám, které jsme po letech studia zamítli jako mylné. Křesťané nemohou být nerozhodní— bez názoru — co se týče tohoto základního učení. Jak lze takovým osobám důvěřovat, pokud jde o upřímnost a soudnost?“ —Strážná věž, 15. května 1976, str. 298 (angl.) Watchtower, May 15, 1976, p. 298


NAUKA

PRVNÍ

DRUHÁ

TŘETÍ

ČTVRTÁ

Budou Sodomští vzkříšeni?

Ano: 1879-1951

Ne: 1952-1964

Ano:1965-1988

Ne: 1988

Nadřazené autority“ z Římanům 13:1

Lidské vlády: 1879-1929

Jehova a Ježíš Kristus: 1929-1962

Lidské vlády: 1963-nyní

Věrný a rozvážný otrok“ z  Mat. 24

Třída lidí: 1879-1897

Jednotlivec: 1897-1928

Třída lidí: 1929-nyní

Archanděl Michael

Není Ježíš: 1879

Je papež: 1917

Je Ježíš: 1920-nyní

Měl by být Ježíš „uctíván“?

Ano: 1879-1953

Ne: 1954-nyní

O čem Ježíš mluvil, když řekl: „toto je mé tělo“?

O církvi: 1953-1955

O svém lidském těle: 1956-nyní

Datum Začátku Kristovy „neviditelné“ přítomnosti

Rok 1874:  1879-1929

Rok 1914: 1929-nyní

Zemřel Ježíš na kříži nebo na mučednickém kůlu?

Kříž: 1879-1935

Mučednický kůl: 1936-nyní

Jsou transplantace orgánů pro svědky Jehovovy přípustné?

Ne: kanibalismus:1967 – 1979

Ano:1980- nyní

Slavení Vánoc a narozenin

Ano: 1879-1926

Ne: 1927-nyní

Podporování války a politiky

Ano: 1879-1935

Ne: 1936-nyní

Velká Pyramida v Egyptě

Boží svědek: 1879 –1927

Satanova Bible: 1928– nyní

Svědecká výpověď Freda Franze ze Společnosti Strážná věž při procesu ve Skotsku v roce 1954:

OTÁZKA: Takže to, co je dnes publikováno Společností jako pravda, se bude muset za pár let možná uznat jako nesprávné?
ODPOVĚĎ: Musíme počkat a uvidíme.
OTÁZKA: A mezi tím společenství Svědků Jehovových následuje blud?
ODPOVĚĎ: Následují nesprávný výklad Písma.
OTÁZKA: Blud?
ODPOVĚĎ: Dobrá, tedy bludDouglas Walsh Trial, 1954, str. 114

EFEZANŮM 4:14-15:  „Abychom již nebyli nemluvňaty, zmítáni jako na vlnách a unášeni sem a tam každým větrem učení prostřednictvím lidské šalebnosti, prostřednictvím vychytralosti ve vynalézání omylu…“

jwparadox

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina