Zákaz svědků Jehovových přijímat krevní transfuze

jwgodsnamePROČ SVĚDKOVÉ JEHOVOVI ODMITAJÍ TRANSFUZE KRVE? —Zakazovali i vakcíny a transplantace orgánů?

„Zajímám se o náboženství svědků Jehovových. Nechápu však, proč svědkové Jehovovi odmítají transfuze krve. Znám ten biblický verš o nejedení krve, ale můžete mi vysvětlit, jak se jedení krve vztahuje na transfuze krve? Také jsem slyšel, že svědkové Jehovovi zakazovali vakcíny a transplantace orgánů. Je to pravda?”

NAŠE ODPOVĚĎ:

Milý příteli,

ptáš se dobře, neboť mezi výkladem svědků Jehovových vztahujícím se na biblické verše, které odsuzují jedení krve, a vlastním aktem transfuze krve existuje velká rozporuplnost. Ortodoxní židé jsou v dodržování tohoto textu z Mojžíšova Zákona ještě pečlivější než svědkové Jehovovi. A přesto nemají problém přijmout transfuzi krve a ze všech křesťanských církví a denominací, které tvrdí, že se drží biblických principů, je náboženství svědků Jehovových JEDINÝM náboženstvím, jež tvrdí, že tyto verše (Genesis 9:3-4; Leviticus 17:13-14; Skutky 15:28-29) o fyzickém nejedení krve platí také pro transfuzi lidské krve do žil.  

ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍCH ZÁKONECH STRÁŽNÉ VĚŽE:

Zákaz krevních transfuzí není jediným zdravotním požadavkem, při kterém náboženství svědků Jehovových nesprávně používá Písmo, aby podpořilo svá jedinečná hlediska.  Společnost Strážná věž kdysi zavrhovala vakcíny jako „ďábelské praktiky“ a transplantace orgánů jako „kanibalské“ praktiky. Viz následující citace:

  • VAKCÍNY ODMÍTÁNY OD ROKU 1921 DO ROKU 1952: 
    • 1921: Vakcinace nikdy ničemu nezabránila a ani nikdy nezabrání a je to nejbarbarštější praktika… Jsme v posledních dnech a ďábel pomalu ztrácí svou moc a usilovně se snaží napáchat co nejvíce škody a takováto zla mu lze přičíst…Používej svá práva amerického občana, abys navždy odstranil ďábelskou praktiku vakcinací.”—Zlatý věk, 12. října 1921, str. 17 (angl.)
    • 1952: „Je vakcinace porušením Božího zákona o zákazu přijímání krve do těla? … Po posouzení této záležitosti se z našeho pohledu nejedná o porušení věčné smlouvy s Noem, která je zaznamenaná v Genesis 9:4, ani o rozpor s Božím souvisejícím přikázáním v Leviticus 17:10-14. S největší jistotou nelze argumentovat rozumem nebo Písmem a dokazovat, že osoba očkovaná vakcinací buď jí nebo pije krev a konzumuje ji jako potravu anebo že obdržela krevní transfuzi. Vakcinace nemá žádný vztah či žádnou podobnost se sňatkem „božích synů“ s lidskými dcerami, jak to popisuje Genesis 6:1-4. Ani ji nelze zařadit do stejné třídy s popisem v Leviticus 18:23-24, kde je zakázáno pohlavní spojení člověka se zvířetem. Vůbec nemá spojitost se sexuálními vztahy.” — Strážná věž, 15. prosince 1952, str. 764 (angl.)
  • V LETECH 1967-1980 POHLÍŽENO NA TRANSPLANTACI ORGÁNŮ JAKO NA KANIBALISMUS:
    • 1967: „Existuje nějaká biblická námitka proti darování těla na lékařský výzkum nebo proti přijetí transplantace orgánů z takového těla? …Když orgán postihne nemoc či poškození, obvykle se zdraví obnovuje výživou. …Když vědci dospějí k závěru, že již tento normální proces nefunguje a navrhnou odstranění orgánu a jeho nahrazení orgánem z jiného člověka, jedná se jednoduše o rychlejší způsob. Ti, kdo k takové operaci svolí, tudíž žijí z těla jiného člověka. To je kanibalismus. Když však Bůh Jehova dovolil člověku jíst zvířata, neschválil lidem, aby se pokoušeli udržovat své životy kanibalským přijímáním lidských orgánů do svého těla, ať již ústy nebo ve formě celých orgánů či částí těla, které jsou vzaty od jiných. … Někdo může namítnout, že léčebné postupy při moderních transplantacích orgánů jsou vědečtější než taková primitivní léčba. Nicméně je zřejmé, že lidé praktikující medicínu nejsou ve svém léčení dále než u kanibalismu, jestliže se takové praktiky snaží ospravedlnit.“—Strážná věž, 15. listopadu 1967, str. 702 (angl.)
    • 1980: „Měl by sbor podniknout nějaké kroky, jestliže některý pokřtěný křesťan přijme transplantaci lidského orgánu, například oční rohovky nebo ledviny? Pokud jde o transplantaci lidské tkáně nebo kosti jednoho člověka jinému, musí v této věci každý jednotlivý svědek Jehovův učinit sám rozhodnutí na základě svědomí. Někteří křesťané mohou mít pocit, že přijímat do svého těla nějakou tkáň nebo část těla jiného člověka je kanibalismus. …Jiní upřímní křesťané mají dnes pocit, že Bible s určitostí nevylučuje lékařské transplantace lidských orgánů. …Tvrdí se možná také, že transplantace orgánů není totéž jako kanibalismus, protože „dárce“ není zabit, aby se stal potravou. …žádný biblický příkaz výslovně nezakazuje přijímání nějaké jiné lidské tkáně.Strážná věž, 1. června 1982, str. 32

jwgodsnamePtáme se, kolik svědků Jehovových zemřelo kvůli tvrzení Společnosti, že se transplantace orgánů v podstatě rovnají kanibalismu. Kolik dětí svědků Jehovových trpělo dětskými nemocemi, kterým šlo předejít, kvůli tomu, že Společnost odmítala dovolit vakcíny? Stejně tak politika Biblické a traktátní společnosti Strážná věž o nepřijímání krve má za výsledek smrt nesčetných svědků, kteří odmítli krev, když byla jedinou možností, jak zůstat naživu. Článek v Consumer Reports ze září 1999 uvádí, že transfuze krve denně zachrání téměř 10 000 životů. S touto statistikou můžeme jen odhadovat, kolik svědků Jehovových ztratilo svůj život kvůli této záležitosti.

RIZIKO INFEKCE Z TRANSFUZE KRVE:

Svědkové Jehovovi často poukazují na riziko, že by se někdo mohl nakazit vážnou nemocí z kontaminované transfuze krve, ale tentýž článek z Consumer Reports jak jsme uvedli výše, dokazuje, že možnost této náhody je značně menší než zabití při automobilové či letecké nehodě. Odmítání krve vede k daleko větším rizikům a k případům smrti, zvláště v případech, kde se používá doplnění objemu, aby se nahradil kyslík přenášený krví.

ZAVRHUJE PÍSMO PŘENOS LIDSKÉ KRVE DO TĚLA?

Odmítání svědků Jehovových přijmout transfuzi krve pramení ze špatného porozumění biblického textu v 17. kapitole Leviticus  a ve Skutcích 15:29, kde se mluví o „nejedení“ krve. Kontext těchto textů odkazuje na zvířecí oběti, kde Bůh řekl Izraelitům, aby zvířecí krev vylili na zem, protože v krvi je život těla. Jakmile byla odstraněna krev, Izraelité mohli obětované maso jíst.

V těchto biblických textech není nic o lidské krvi ani o neobětních transfuzích krve, kdy je krev člověka nahrazena jinou lidskou krví a není snědena. Tudíž činíme závěr, že biblické texty, které svědkové Jehovovi používají k podpoře své politiky odmítání krve, jsou zcela vytrženy z kontextu.

Kromě toho vědci potvrzují, že nikdo „nejí“ krev, když ta vnikne do těla žilami, protože krev přenesená do žil funguje jako tělesný orgán a pouze nahrazuje krev ztracenou při chirurgickém zákroku nebo při zranění. Tělo tuto krev nevstřebává, a tak neexistuje vůbec žádné spojení s biblickou politikou zákazu jedení zvířecí krve.

JSOU BEZKREVNÍ NÁHRAŽKY SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH ÚČINNOU  ALTERNATIVOU?

Několik novinových zpráv ukazuje, že svědkové Jehovovi přišli o život kvůli politice Strážné věže, která je proti transfuzím krve. Kdyby jejich volba operace s bezkrevní náhražkou byla tak dobrá, proč jich tolik umírá? Jedna z těchto zpráv ukazuje na matku, která zemřela kvůli porodním komplikacím, jež vedly k vážné ztrátě krve. 1.  Doplnění objemu, které jí poskytla politika Strážné věže, nemohlo zachránit její život, protože tyto náhražky nepřenášejí kyslík, jako to činí pouze lidská krev. Zde znovu vidíme jasný příklad, kdy mohla transfuze krve zachránit ženě život.  A přesto jsou svědkové Jehovovi vyučováni, aby tuto tragédii považovali za „zkoušku věrnosti“ a je jim předkládáno, že se tato matka vzdala svého fyzického života, aby získala duchovní život s Jehovou.  My říkáme, že toto je nebezpečné překroucení krveprolití, které pramení z překrucování Písma kvůli politice Strážné věže, jež zmařila mnoho životů.

Starší svědků Jehovových často přicházejí do nemocnic, aby činili nátlak na SJ příbuzné, ať zůstanou věrní politice svědků Jehovových ohledně krve. Když soud zamítne návrh SJ rodičů ohledně námitky proti transfuzi krve pro jejich dítě, starší svědků Jehovových se pokoušejí vyvíjet na rodinu nátlak, aby jednala proti předpisům soudu/nemocnice a své dítě z nemocnice unesla. 2.

ROZPORUPLNOSTI V POLITICE STRÁŽNÉ VĚŽE OHLEDNĚ KRVE:

Je ironií, že současný postoj Strážné věže proti transfuzím krve je neuvěřitelně rozporuplný, neboť připouští, že transfuze krve jsou transplantacemi orgánů 3. a povoluje transplantace všech ostatních orgánů s výjimkou krve. 4.  Proč ten rozpor? Odvolává se pouze na Písmo, které nesprávně vykládá, jak je uvedeno výše, ale stojí za uvážení, jak ty samé biblické texty byly původně použity, aby zavrhovaly vakcíny, které jsou nyní přijímány. 5.

Mimoto Strážná věž nedovoluje transfuze bílých krvinek, 6.  a přece dovoluje transfuze všech částí, ze kterých se bílé krvinky skládají. 7.  Znovu se ptáme, proč ten rozporuplný postoj? Strážná věž tvrdí, že tyto „faktory“ krve se přenášejí z matky na dítě zcela přirozeně v děloze. 8.   A přesto ignoruje skutečnost, že celé bílé krvinky se také přirozeně přenášejí z matky na dítě v mateřském mléce, když matka kojí své novorozeně. 9.  A tak to vypadá, že si Strážná věž vybírá, které důkazy bude akceptovat a které bude odmítat, aby jimi podpořila svou politiku.

Můžeme uvést ještě další příklady těchto problémů spojených s politikou svědků Jehovových proti transfuzím krve a mnohé z nich jsou podrobně vylíčené na našich webových stránkách v níže uvedených článcích. Naše služba se staví nejen proti této politice Strážné věže, ale někteří z komise starších svědků Jehovových z výborů pro styk s nemocnicemi dokonce na internetu veřejně vystupují proti současné politice svědků Jehovových v otázce krve. Tento disidentský web svědků Jehovových si můžeš prohlédnout na: http://www.ajwrb.org/ Další články z našeho webu, které se zabývají otázkou krve a svědků Jehovových, viz:

bullets TAJEMSTVÍ TRANSFUZÍ KRVE, O KTERÝCH SVĚDKOVÉ JEHOVOVI NEVĚDÍ: 12 otázek pro svědky Jehovovy ohledně používání krve

bullets PROČ SVĚDKOVÉ JEHOVOVI RADĚJI ZEMŘOU, NEŽ BY PŘIJALI TRANSFUZI KRVE

bullets PŘÍBĚH NANCY – Jaký měla politika Strážné věže ohledně nepřijímání krevních transfuzí dopad na mou rodinu

bullets DOES VYŽADUJE BOŽÍ ZÁKON O KRVI, ABYCHOM NEPŘIJÍMALI TRANSFUZE KRVE? ČÁST I / ČÁST II

===========

1. Viz The Charlotte Observer, pátek 25. června 1999, str. 7

2. Viz svědectví bývalých svědků Jehovových, Paula a Pat Blizzardových, na: http://www.geocities.com/Heartland/2919/test.html

3. Viz Probuďte se!, 22. srpna 1991, str. 31

4. Viz Jak může krev zachránit tvůj život, 1990, str. 28

5. Viz Strážná věž, 15. prosince 1952, str. 764 (angl., citováno výše) kde Společnost opravuje tyto nesprávně použité biblické texty, když bere zpět svůj původní postoj vůči vakcínám.

6. Viz Strážná věž, 15. června 2000, str. 29

7. Viz Jak může krev zachránit tvůj život?, 1990, str. 27

8. Viz Strážná věž, 1. června 1990, str. 30-31

9. Viz Breastfeeding – A Guide for the Medical Profession, 4. vydání, Ruth A. Lawrence (Mosby – Year Book, Inc 1994), str. 154

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Ital Ruský Angličtina Czech