5B. OTÁZKA: Nakolik je Strážná věž čestná, pokud jde o její historii – Část II

ccjw-en-ad

bullets  KŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

(POKRAČOVÁNÍ PŘEDCHOZÍHO ROZHOVORU)

KAREN:  Cindy, přemýšlela jsem o lekci, kterou jsme studovali minulý týden z té brožury od Strážné věže s názvem Co od nás Bůh vyžaduje?. V té lekci o „Praktikách, které Bůh nenávidí,“ jsme studovali, že Bůh nejen nenávidí lhaní, ale chce po nás, abychom se vyvarovali „spiritismu.“ Jelikož „za všemi těmito skutky stojí Satan,“1. nesouhlasíš snad s tím, že by se křesťané měli taky držet opodál jakýchkoli předmětů, které jsou inspirovány spiritismem?

CINDY:    To jo, Karen.  V knize od Strážné věže Poznání, které vede k věčnému životu, nás Společnost varuje, že: „Dokonce i v případě, že jste se spiritismu nevěnovali, zbavte se všeho, co se při spiritismu používá nebo co spiritismus připomíná. Mezi tyto věci patří knihy, časopisy, videokazety, plakáty, hudební nahrávky a předměty používané ke spiritistickým účelům.“2.

KAREN: Cindy, slyšela jsi o knize Andělé a ženy?

CINDY:    Ne, Karen, nevybavuji si. Proč by mi měla být povědomá?

 

KAREN: Myslela jsem si, že bys chtěla, aby ti ta kniha byla povědomá, protože Společnost Strážná věž poskytla „Recenzi té knihy“ v jednom ze svých článků a vybízela svědky Jehovovy, aby si tu knihu koupili. Na straně 702 ve vydání Zlatého věku ze 30. června  1924 Společnost napsala: „ ‚Andělé a ženy‘ je název knihy, která právě vychází…Tuto knihu zkorigoval a vydal osobní přítel Pastora Russella, se kterým úzce spolupracoval na svém díle…Vydavatelé oznamují, že obvyklá cena této knihy je $2.00; ale všem předplatitelům Zlatého věku bude svazek poskytnut za $1.00, pokud si objednají deset či více kusů.“

 

CINDY:    Tak Společnost vybízela svědky Jehovovy, aby si koupili několik výtisků této knihy, aby ji dostali ve slevě, ale proč se tím zabýváš?

 

KAREN: Cindy, přečti si ten oddíl v předmluvě na straně 5 v knize Andělé a ženy, a uvidíš proč.

 

CINDY:    „Korektor této knihy je toho názoru, že původní rukopis byl diktován ženě jedním z padlých andělů, který se toužil vrátit do božské přízně.“3.

KAREN: Cindy, připouští ta kniha Andělé a ženy, že byla diktována démonem?

CINDY:    Jistě to tak vypadá, věděla ale Společnost, že tu knihu diktoval démon, když vybízela svědky Jehovovy, aby si ji koupili?

 

KAREN: Jak by ne, Cindy, když tu knihu četl Charles Russell, zakladatel organizace Strážná věž, a přepracoval ji a znovu vydal jeden z jeho osobních přátel. Konec konců i předmluva v té knize připouští, že to bylo diktováno démonem.4.

CINDY:    To je dost dobré, Karen. Musím uznat, že mě to nenechává klidnou. Jak nějaká organizace, která se natolik zabývá pomocí lidem, aby se stali  „Božími služebníky“ tím, že budou milovat to, co je dobré, může odůvodnit, že propagovala knihu, která má původ ve spiritismu?  Jistě Společnost něco takového už víckrát nedělala, viď?

KAREN: Cindy, neunáhlila bych se tolik ve svém mínění. Pod nadpisem „Otázky čtenářů“ ve vydání Strážné věže z 1. dubna  1983 byl dotaz: „Proč v nedávné době Strážná věž nepoužívala překlad bývalého katolického kněze Johannese Grebera?“ Jako odpověď Společnost uvedla: „Tento překlad byl používán příležitostně, aby podpořil překlady…provedené v Překladu nového světa a dalších směrodatných překladech Bible. Ale jak naznačuje předmluva k Novému zákonu ve vydání z roku 1980 od  Johannese Grebera, tento překladatel se spoléhal na „Boží duchovní svět,“ aby mu poradil, jak by měl přeložit obtížné úseky…Strážná věž považovala za nepatřičné použít překlad, který má tak blízko ke spiritistické zprávě.“5.  Cindy, říká Společnost, že v minulosti používala tento překlad, který byl vytvořen za pomoci spiritistického média?

CINDY:    Jo, Karen, ale jak poznamenali v tom článku, když ve vydání jeho překladu z roku 1980 zjistili, že spoléhal na duchovní svět, aby mu pomohl, přestali to používat. A tak vidíš, Společnost se hodně pečlivě vyhýbá spiritismu.

KAREN: Opravdu, Cindy? Naznačuje Společnost, že nevěděla o Greberově spojení s duchovním světem, dokud nevyšel jeho překlad v roce 1980?

CINDY:    No, to nevím, Karen, ale z toho článku to tak vyplývá.

KAREN: Cindy, přečteš tahle prohlášení Společnosti o Johannesu Greberovi ve Strážné věži z 15. února 1956 ve článku „Vítězství nad zlými duchovními silami“?

CINDY:    „Prohlášení Johannese Grebera v úvodu jeho překladu Nového zákona chráněného autorskými právy z roku 1937: ‚Byl jsem katolickým knězem a do svých 48 let jsem nikdy až překvapivě nevěřil v možnost komunikace se světem Božích duchů…Avšak nastal den, kdy jsem nedobrovolně učinil svůj první krok k takové komunikaci a zažil jsem věci, které mě šokovaly hluboko v mé duši…Mé zkušenosti souvisí s knihou, která se objevila jak v němčině tak v angličtině a nese název: Komunikace s duchovním světem: Její zákony a účel.‘ …Naprosto zjevně duchové, ve které věří bývalý kněz Greber, mu pomohli s překladem.“6.  Ale ne…

KAREN: Co se děje, Cindy?

CINDY:    No, Společnost naznačila ve Strážné věži z roku 1983, že to bylo vydání jeho překladu z roku 1980, které obsahovalo informaci o spiritismu, ale tady je vidět, že už v roce 1956 Společnost věděla, že Greberovi pomáhal duchovní svět.

KAREN: Tak tomu je, Cindy.  Mám výtisk Greberova překladu z roku 1937 a na straně 15 ve svém úvodu dokonce řekl: „Ve vzácných případech, kdy byl text správně vysloven božskými duchy, jej nemůžeme nalézt v žádných rukopisech, které by byly dnes dostupné. Použil jsem text, jak mi byl předán těmito duchy.”  Tak vidíš, Společnost věděla o tom, že Greber používá duchovní svět k překladu, a to dlouho před vydáním z roku 1980, a přesto jej citovala přes dvacet let!7.  Jak to mohla dělat a být Boží organizací? Skutečně by Jehova stál za organizací, která vědomě používala materiál z duchovního světa po dlouhou dobu své historie?

 

KOMENTÁŘ:

Přátelé, v Deuteronomy 18:10-12, Bůh varuje: „Neměl by se v tobě najít nikdo, kdo používá věštění…kdo se radí se spiritistickým médiem…ani nikdo, kdo se dotazuje mrtvých. Každý, kdo tyto věci dělá, je totiž něčím odporným Jehovovi.“8.  Místo toho, abys vkládal svou důvěru v organizaci lidí, kteří čas od času vyhledávali temnotu, proč nevložíš svou důvěru v Toho, kdo je „Světlem.“ Ježíš řekl: „Já, světlo, jsem přišel na svět, aby žádný, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě.“9.

bullets Další kapitola

 

 

=========

1. Co od nás Bůh vyžaduje?, 1996, str. 21:5

2. Poznání, které vede k věčnému životu,str. 114-115

3. Andělé a ženy, Přepracování unikátního románu Seola, od Mrs. J.G. Smith, 1924, str. 5

4. Viz též Zlatý věk, 3. prosince 1924, str. 150-151

5. Strážná věž, 1. dubna 1983, str. 31

6. Strážná věž, 15. února 1956, str. 110-111

7. Viz “To Slovo”—Kdo je to? Podle Jana, 1962, str. 5; Strážná věž, 15. září 1962, str 554; “Ujistěte se o všech věcech—Držte se toho, co je dobré“, 1965, str. 489; Pomůcka k porozumění Bible, 1971, str. 1134, 1669 (angl.); Strážná věž, 15. října 1975, str. 640; Strážná věž, 15. dubna 1976, str. 231

8. Překlad nového světa

9. Jan 12:46, Nová Bible kralická

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina