5A. OTÁZKA: Nakolik je Strážná věž čestná, pokud jde o její historii? – Část I

ccjw-en-ad

bullets  KŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

Jak Strážná věž definuje lež? Používá Společnost „teokratickou válečnou strategii“ k zakrývání své historie? Nakolik se Strážná věž distancuje od předmětů inspirovaných spiritismem?

CINDY:    Ahoj, Karen.  Koukla ses na další lekci v té brožuře od Strážné věže s názvem Co od nás Bůh vyžaduje?

 KAREN: Ale jo, Cindy.  Četla jsem lekci o „Praktikách, které Bůh nenávidí“ a mám dotaz. Co učí svědkové Jehovovi o lhaní?

 CINDY:    No, Karen, zrovna to bylo v minulé lekci: „Boží služebníci musí vždy mluvit pravdu. Lháři nevejdou do Božího Království.“1.  A zrovna jak dnes budeme studovat, „Jehova Bůh nemůže lhát…Lidé, kteří chtějí, aby je schválil, se musí vyhýbat lhaní.“2.

KAREN: S tím souhlasím, Cindy, ale co bys udělala, kdybys zjistila, že ti někdo, koho máš ráda, lhal? Dokázala bys věřit tomu, co ti ten člověk řekne v budoucnu?

CINDY:    Tím si nejsem jistá, Karen, ale proč se mě na to ptáš?

 KAREN: Cindy, kdybys věděla, že Společnost Strážná věž lže svědkům Jehovovým tím, že zakrývá svou historii, chtěla by ses o tom dozvědět?

 CINDY:    Ale, Karen, musíš si dávat velký pozor na to, co čteš. Odpadlíci píšou o Strážné věži každou špatnost, protože jsou zahořklí vůči organizaci kvůli nějaké své zkušenosti. Pamatuj si, že satan si použije cokoli, aby se tě pokusil zastavit při studiu o Jehovovi. Strážná věž je naší „matkou.“3.  Odpadlíci píšou takové věci, aby nás zranili. Jak by ses cítila, kdyby někdo napsal o tvé matce špatné věci? Nezranilo by tě to?

KAREN: Cindy, kdyby měla tvá matka rakovinu, chtěla bys, aby k tobě byla upřímná, i kdybys věděla, že pravda může bolet, anebo bys chtěla, aby to zakrývala a vymlouvala se?

 CINDY:    No, asi bych to chtěla vědět, ale nechci číst nic od odpadlíků.

 KAREN: Nebudeme číst nic od odpadlíků. Pojďme se podívat na něco ze tvé vlastní literatury od Strážné věže a můžeš to posoudit.

CINDY:    OK.

KAREN: Cindy, pamatuješ se na tu knihu o historii, kterou Společnost Strážná věž vydala v roce 1959 pod názvem Svědkové Jehovovi v božském předsevzetí?  Přečteš to prohlášení o Charlesu Russellovi tady na straně 63?

CINDY:    „Je ale pravda, že jste nikdy nevydali životopis Pastora Russella?  To je pravda.  Svědkové Jehovovi obdivují kvality, které měl jako člověk, ale kdybychom vzdali poctu a uznání Pastoru Rassellovi, řekli bychom, že skutky a úspěch byly jeho…“

KAREN: Říká Společnost, že „nikdy“ nevydala životopis Pastora Russella, protože mu nechtěla vzdát „poctu a uznání?“

 CINDY:    Jo, Karen, tak to říká.

KAREN: Pamatuješ se, jak Charles Russell, zakladatel organizace Strážná věž, napsal několik knih, které Společnost vydala na pokračování pod názvem Studie Písem?  Tahle kniha, kterou tu mám, je vydaná roku 1925 a je to první kniha té řady, nazvaná Božský plán věků.  Jak vidíš v tomhle vydání z roku 1925, prvních třicet stran téhle knihy obsahuje napsaný „Životopis Pastora Russella.“

CINDY:    To je zajímavé, ale já jsem četla novou knihu o historii Společnosti, Jehovovi svědkové—hlasatelé Božího království, vydanou v roce 1993, a Společnost teď na straně 64 připouští: „Krátký Russellův životopis spolu s jeho poslední vůlí a odkazem byl zveřejněn ve Strážné věži z 1. prosince 1916 (angl.) a také v následujících vydáních prvního svazku Studies in the Scriptures (Studie Písem).“ Tak vidíš, Karen, Společnost teď připouští, že vydala životopis Russella.

 KAREN: Cindy, proč myslíš, že Společnost po třicet let o tom životopise lhala?

 CINDY:    Nevím, ale jsem jen ráda, že teď o tom mluví pravdu.

 KAREN: Cindy, kde jinde Společnost říká, kromě prvního svazku Studie Písem, že vydala ten životopis?

 CINDY:    No, říká, že to bylo otištěno taky ve Strážné věži z 1. prosince 1916.

KAREN: Máš pravdu, Cindy.  Mám tady vydání Strážné věže z 1. prosince 1916, které, jak říkáš, obsahuje životopis Russella. Přečteš to prohlášení tady na straně 377 pod nadpisem „Osobní hold Pastorovi?“

 CINDY:    Dobrá.  „Skutečně jsou tato  slova vhodně použitá na našeho milovaného Bratra a Pastora! Ty Charlesi Taze Russelle, jsi byl Pánem korunován za krále a  věčně bude tvé jméno známé mezi lidmi a tví nepřátelé přijdou a budou uctívat u tvých nohou.“   COŽE?  Oni řekli lidem, aby „uctívali“ Russella? Nikdy! Tomu nevěřím!

 KAREN: Cindy, držíš ten článek v ruce. Jak vidíš, nikdo si to nevymyslel. I když to bylo ve vydání Strážné věže z 1. prosince 1916, a ne v životopise, že vlastně řekli lidem, aby „uctívali“ Russella, v té době životopis i literatura Strážné věže propagovaly falešné uctívání Russella. Není divu, že ve své knize historie Strážná věž lhala o tom životopise přes třicet let. Protože Bůh je Bohem pravdy, jak by mohl stát za nějakou organizací, která propaguje falešné uctívání člověka a lže o tom, aby zakryla důkazy? Protože se Společnost pořád snaží vymlouvat, co se týče falešného uctívání Russella v jejích dějinách, jak můžeme důvěřovat, že nás tahle organizace učí pravdu?

 CINDY:    Nevím, Karen.

KAREN: Cindy, víš, jaká je podle Strážné věže definice lži?

 CINDY:    Ne.  Jaká?

KAREN: Pod nadpisem „Lež“ v Hlubším pohledu na Písma, v 1. svazku na stranách 1103-1104 Společnost prohlašuje: „Lhát většinou znamená říkat něco nepravdivého někomu, kdo je oprávněný vědět pravdu, a to s tím záměrem, že ten člověk či jiná osoba mají být oklamáni nebo poškozeni…Přestože v Bibli je zlomyslné lhaní jednoznačně odsouzeno, neznamená to, že je člověk povinen vyzradit pravdivé informace lidem, kteří na ně nemají právo.“

KOMENTÁŘ:

Přátelé, máte „právo znát pravdu?“ Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“4.  Místo toho, abys důvěřoval, že ti nečestná organizace říká pravdu, proč nedáš celou svou důvěru Tomu, kdo je „pravda“—samotnému Ježíši.

bullets Další kapitola

=========

1. Co od nás Bůh vyžaduje?, 1996, str. 19:6

2. Co od nás Bůh vyžaduje?,str. 20:3

3. Strážná věž, 1. května 1957, str. 274

4. Jan 14:6, Nová Bible Kralická

 

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina