Kdo je těch 144 000?

jw144000

KDO JE TĚCH 144 000?
bcard-download

postcard-download

Kdo je těch 144 000? …jsou to věrní následovníci Ježíše Krista, kteří byli zvláště vybráni k tomu, aby s ním vládli v nebi. …Již od doby apoštolů Bůh vybíral věrné křesťany, aby z nich sestavil vládu, která bude mít 144 000 členů.” —Co Bible doopravdy říká?, 2005, str. 78

Jestliže lidé tvořící těch 144 000 žili „od doby apoštolů,“ jak by mohli být „zapečetěni“ na zemi během „velkého soužení,“ kdy má na zemi přijít Boží zloba?

„…skryjte nás před obličejem Toho, který sedí na trůnu, a před Beránkovou zlobou, protože přišel velký den jejich zloby… A viděl jsem jiného anděla …má pečeť živého Boha; a volal …a říkal: ‘Neškoďte zemi ani moři ani stromům, dokud nezapečetíme otroky našeho Boha na jejich čelech.’ A slyšel jsem počet těch, kteří byli zapečetěni, sto čtyřicet čtyři tisíce, zapečetěných z každého kmene izraelských synů.“
—Zjevení 6:16-17; 7:2-4, PNS

Jestliže do této skupiny 144 000 patří i ženy, proč je Bible nazývá židovskými muži, kteří se nikdy neoženili?

„A viděl jsem, a pohleďme, Beránek stál na hoře Sionu a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce… To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami; jsou vskutku panenští.“ —Zjevení 14:1, 4, PNS

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Ital Angličtina Czech