Uvidíš Boží království?

jwkingdom

UVIDÍŠ BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ?
bcard-download

postcard-download

 

Ježíš mu odpověděl a řekl: ‘Vpravdě, vpravdě ti říkám: Pokud se nenarodí někdo znovu, nemůže vidět Boží království. …Nediv se, že jsem ti pověděl: ‘Musíte se znovu narodit.’ ”
—Jan 3:3, 7 PNS

Narodil ses znovu?

„A tak těch ‘mnoho synů přivedených ke slávě’ je jen 144 001—Ježíš a jeho duchovní bratři… dal každému ze 144 000nové zrození’ k nebeské naději144 000 jeho duchovních bratrů se ‘narodilo znovu.’“
Strážná věž, 15. února 1998, str. 13

Jestliže je zážitek „nového zrození“ omezen na 144 000, proč svědkové Jehovovi káží o Království, které nikdo neuvidí? 

„Pokud se nenarodí někdo znovu, nemůže vidět Boží království.“
-Jan 3:3, PNS

Kde je v Bibli řečeno, že v nebi bude POUZE 144 000 osob?

„Potom jsem slyšel něco, co bylo jako silný hlas velkého zástupu v nebi.“—Zjevení 19:1, PNS

144 000 evidentně NEJSOU v nebi SAMI. Proč se tedy nemůžeš „znovu narodit,“ abys uviděl Boží království?

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Ital Angličtina Czech