Říkali první křesťané Bohu jeho osobním jménem?

jwgodsname

OSLOVOVALI RANÍ KŘESŤANÉ BOHA JEHO OSOBNÍM JMÉNEM?
bcard-download

postcard-download

„U Křesťanských řeckých písem, „Nového zákona“, …žádný starověký rukopis knih od Matouše po Zjevení, který dnes vlastníme, neobsahuje úplné Boží jméno.“ —Boží jméno, které přetrvá navždy, 1984, str. 23

Pokud první křesťané používali Boží jméno, proč potom chybí ve VŠECH více než 5 000 řeckých rukopisech Křesťanských písem, které vlastníme a z nichž některé jsou již z druhého století? Proč chybí ve VŠECH více než 36 000 citací Písem od raných církevních otců z období před čtvrtým stoletím?

„To připouští určitou možnost, že s textem Křesťanských řeckých písem před  čtvrtým stoletím se stalo něco, co mělo za následek vypuštění Božího jména. Skutečnosti dokládají, že se něco stalo.“ —Boží jméno, které přetrvá navždy, str. 24

Jestliže se z Křesťanských řeckých písem ztratilo něco tak důležitého, jako je Boží jméno, nedodržel snad Bůh svůj slib, že své slovo zachová?

„…ale slovo našeho Boha, to potrvá na neurčitý čas.… Nebe a země pominou, ale má slova rozhodně nepominou.“
—Izajáš 40:8; Matouš 24:35, PNS             

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Ital Angličtina Czech