Hena ne Nnipa 144000 no?

jw144000

“Hena ne saa 144000? “…wɔyɛ Yesu Kristo akyidifo anokwafo a wɔapaw wɔn sɛ wɔnkɔdi hene wɔ ɔsoro. ….Efi Asomafo no bere so no, Onyankopɔn akɔso apaw Kristofo anokwafo ama woanya nnipa dodow 144000 no”-Dɛn na Bible Kyerɛkyerɛ Ankasa?, 2005, kratafa 78-79.

Saa nnipa wɔkᾱ 144000 no ho traa ase wɔ Asomafo no bere so a, ɛnde ɛbɛyɛ dɛn na woatumi asɔ wɔn dodow ano wɔ asase so wɔ ahohiahia kɛse bere a ɛde Onyankopɔn abufuw a ɛreba asase so no mu?

…fa yɛn hintaw… Onii a ɔte Ahengua no so ne Oguamma no, efisɛ N’abufuw hyew  da kɛse no adu…Na mihuu ɔbɔfo foforo…okura Onyankopɔn Teasefo no nsoano na ɔteɛɛm kae sɛ Nnyɛ asase no anaa ɛpo no anaa nnua hwee kosi sɛ wɔbɛsɔ yɛn Nyankopɔn nkoa ano wɔ wɔn momaso awie ansa. Na metee wɔn a wɔasɔ wɔn ano no dodow mpem ɔha aduanan anan na wɔsɔɔ wɔn ano fi Yesrael mma abusuakuw biara muAdiyisɛm 6:16-17, 7:2-4 WFN

Saa mmea ka 144000 kuw yi ho a, adɛn nti na Bible frɛɛ wɔn sɛ Yudafo mmarima a wɔamfa wɔnho aka mmea da?

“Mihui na hwɛ Oguamma no gyina sion bepɔw so na mpem ɔha aduanan anan  ka Ne ho….Eyinom ne wɔn a wɔammfa mmea agu wɔnho fȋ nokwarem no wɔyɛ mmabun”-Adiyisɛm 14:1, 4 WFN

 

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Spanish Portuguese Czech Italian Borɔfo