Jsi dostatečně dobrý pro věčný život?

jwfaithful

 

bcard-download

postcard-download

„Nikdo z nás si nemůže zasloužit Boží dary a nejméně ze všeho dar věčného života. Můžeme však ukázat, že jsme hodni daru věčného života tím, že …se zasvětíme Jehovovi a potom se prokážeme jako věrní tomuto zasvěcení.“ —Strážná věž, 15. srpna 1952, str. 485 (přel.)

Jak dlouho musíš „prokazovat věrnost“, než si můžeš být „jistý věčným životem“?

Na konci toho tisíciletého období bude zničen poslední náznak hříchu a jeho následek, smrt…Bude ale dosažení dokonalosti …znamenat, že takoví lidé nemohou hřešit? Ne, protože lidé, kteří toho stavu dosáhnou, si nebudou jisti věčným životem, dokud neprokážou věrnost při posledním útoku satana ďábla.“ —Život má smysl, 1977, str. 176 (přel.)

Jestliže nemohli „prokázat věrnost“ Adam s Evou, přestože byli „dokonalí,“ jak bys mohl ty?

„…jediná chvilková nerozvážnost, jediné selhání zdravého úsudku, může zmařit všechno, co se doposud vybudovalo, a může dokonce ohrozit naše věčné blaho.“
Strážná věž, 1. srpna 1992, str. 17

Jestliže Ježíš zemřel za VŠECHNY hříchy, jaký hřích by způsobil, že ztratíš věčný život?

Jestliže jsme nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe.“—2. Timoteovi 2:13, PNS   

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Ital Ruský Angličtina Czech