Zemřel Ježíš na kříži anebo na kůlu?

jwjesusstake
Foto převzaté z brožury Strážné věže s názvem Co od nás Bůh vyžaduje?, 1996, str. 7

ZEMŘEL JEŽÍŠ NA KŘÍŽI ANEBO NA KŮLU?
bcard-download

postcard-download

„Ježíš nezemřel na kříži. Zemřel na kládě neboli na kůlu. Řecké slovo, které je v mnoha Biblích přeloženo jako „kříž“, znamenalo pouze jeden kus trámu.“ —Co od nás Bůh vyžaduje,
1996, str. 23

Jaký „jeden kus trámu“ se používal v Ježíšově době?

„Stauros v NZ… byla kláda vražená do země s připevněným příčným trámem do tvaru ‘T’. Často slovo ‘kříž’ popisovalo pouze příčný trám.“—The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, sv. 1, 1976, str. 1037-1038

Měl Ježíš ve svých rukou jeden hřeb anebo dva hřeby?

„Pokud neuvidím v jeho rukou otisk po hřebech a nevložím prst do otisku po hřebech… jistě nechci věřit.“ —Jan 20:25, PNS

Byl nápis umístěn nad Ježíšovou hlavou anebo nad jeho rukama?

Nad jeho hlavou také umístili psané obvinění proti němu…“Matouš 27:37, PNS

„Chlubíš se“ Kristovým křížem?

„Já se však nechci chlubit vůbec ničím – kromě kříže našeho Pána Ježíše Krista…“—Galatským 6:14, B 21

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Ital Ruský Angličtina Czech