Máš Božího ducha?

jwspiritbaptism

MÁŠ BOŽÍHO DUCHA?
bcard-download

postcard-download

„Abychom zase my obdrželi přijetí za syny. Protože jste synové, Bůh vyslal ducha svého Syna do našeho srdce, a ten volá: ‘Abba, Otče!’ ”
—Galaťanům 4:5-6, PNS

Všichni ti, kteří jsou vedeni Božím duchem, jsou totiž Boží synové.“
—Římanům 8:14, PNS

Jak může člověk obdržet Božího ducha?

Protože jste synové, Bůh vyslal ducha…“ —Galaťanům 4:6, PNS

Jsi duchovně přijat za Božího syna či dceru?

„Bůh je nepřijímá za vlastní jako duchovní syny, jako je to v případě 144 000.“
Strážná věž, 1. února 1998, str. 20

Nejsi-li přijat za vlastního, jak můžeš být „veden“ Božím duchem?

Všichni ti, kteří jsou vedeni Božím duchem, jsou totiž Boží synové.“—Římanům 8:14, PNS

Jak se můžeš bez Božího ducha, kterého neobdržíš jinak než přijetím za syna, „líbit“ Bohu a „patřit“ Kristu?

„Proto ti, kteří jsou v souladu s tělem, se nemohou líbit Bohu. Vy však nejste v souladu s tělem, ale s duchem, jestliže ve vás opravdu přebývá Boží duch. Pokud však někdo nemá Kristova ducha, ten mu nepatří.“ —Římanům 8:8-9, PNS

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Ital Angličtina Czech