Aaron – Bývalého svědka Jehovova

aaron

.: AARON – Vychován jako svědek Jehovův členy rodiny, kteří byli krajskými dozorci a předsedajícími dozorci. Bylo pro něho těžké odejít.

Týden po svém narození se účastnil shromáždění v sále Království a svůj první „komentář“ měl v 5 letech. Aaronova rodina se v organizaci Strážná věž velmi angažuje. Jeho dědeček je krajským dozorcem a jeho strýcové jsou předsedajícími dozorci. Když se rozpadla jeho náboženská víra ve Strážnou věž, Aaron se obrátil k Ježíši a nalezl milujícího Boha, kterého po celý svůj život hledal.

Kevin – Bývalého svědka Jehovova

kevin

.: KEVIN – Bývalý svědek Jehovův, zbaven homosexuality a spasen v Kristu

bullets Visit Kevin’s Article Corner

Když byl malý, Kevin věděl, že je jiný než ostatní hoši. Když mu jeho matka říkala „BESTIE“ a pokusila se ho zabít, jeho pocit odmítnutí byl potvrzen. „Odkud se berou ty homosexuální pocity? Narodil jsem se tak?“, divil se Kevin. Vyhledal pomoc u staršího od svědků Jehovových a dostal knihu od Strážné věže, aby si při jejím čtení ujasnil své pocity, ale nic nepomáhalo! Po 15 letech homosexuálních vztahů s více než 100 muži Kevin volal k Bohu, aby ho zachránil, a zažil nadpřirozenou, život proměňující moc z Ježíšova odpuštění, které ho uzdravilo z homosexuality a osvobodilo ho od podvodné ideologie svědků Jehovových.

FOR MORE INFORMATION SEE:
TRUE FREEDOM

bullets IF JEHOVAH HATES HOMOSEXUALS, WHY DID HE CREATE ME THIS WAY?

 

Julie – Náš koordinátor setkávání bývalých svědků Jehovových

julie

.:JULIE – Náš koordinátor setkávání bývalých svědků Jehovových

Když Julie konvertovala ke svědkům Jehovovým, věřila, že nalezla „Pravdu,“ ale když se jí ve sboru posmívali za komentář o „vlku“ v rouše beránčím, a řekli jí, že „tyto verše“ o vlcích byly „pouze pro křesťany z prvního století,“ a ne pro dnešní Jehovovu organizaci, věděla, že něco je naprosto špatně! Kvůli tomu, že Julie viděla, jak jsou starší školeni, aby zakrývali svá selhání, aby se organizace navenek jevila dobře, se její víra ve Společnost se rozpadla. Byla „vyloučena“ za „odpadlictví,“ když odmítala upřednostnit víru v organizaci před vírou v Ježíše, jako svého JEDINÉHO prostředníka, a dnes Julie svobodně slouží SKUTEČNÉMU Bohu Jehovovi v radosti a v pravdě!

Pohled svědků Jehovových na transsexuály, homosexuály a lesbičky

Rainbow Flag

.:JAK SVĚDKOVÉ JEHOVOVI POHLÍŽEJÍ NA TRANSSEXUÁLY, HOMOSEXUÁLY A LESBIČKY?

„Zdravím, mám stručný dotaz. Rád bych věděl, co si svědkové Jehovovi myslí o někom, kdo je transsexuálem? Zavrhují ho stejně jako homosexuály a lesbičky?”

NAŠE ODPOVĚĎ:

Milý příteli,

Ačkoli je tvoje otázka stručná, není jednoduché na ni odpovědět. Ať už jsi sám transsexuálem, nebo se ptáš kvůli svému příteli, problematika tohoto předmětu je komplikovaná. Svědkové Jehovovi pohlížejí na transsexuála jako na homosexuála. A tak přesto, že si změní pohlaví, nebude transsexuál přijat do organizace Strážná věž o nic víc, než homosexuál či lesbička, protože pohlížejí na transsexuála tak, s jakým pohlavím se narodil. Pro zdůvodnění svého postoje se svědkové Jehovovi odvolávají na biblické zavržení této praktiky v Římanům 1:24-27:

„A proto je Bůh vydal v žádostech jejich srdce nečistotě, aby navzájem zneuctívali svá těla, ty, kteří zaměnili Boží pravdu za lež… Bůh je vydal hanebným vášním; neboť i jejich  ženy zaměnili přirozené obcování za to, které je proti přirozenosti. A podobně i muži  opustili přirozené obcování se ženou a ve své touze se rozpálili k sobě navzájem, takže muži páchají nestydatost s muži a sami na sobě dostávají nutnou odplatu za ten svůj blud.“—Nová Bible kralická Pokračovat ve čtení „Pohled svědků Jehovových na transsexuály, homosexuály a lesbičky“

Jak mohu odpustit svému otci, svědku Jehovovu, který mne zneužil, a starším, kteří s tím nic nedělali?

Mountain Flowers

.:JAK MOHU ODPUSTIT SVÉMU OTCI, SVĚDKU JEHOVOVU, KTERÝ MNE ZNEUŽIL, A STARŠÍM, KTEŘÍ S TÍM NIC NEDĚLALI?

“„Píši vám, protože jsem hodně naštvaná na starší ze sboru svědků Jehovových, kam jsem chodila, když jsem vyrůstala. Můj otec byl duševně nemocný a nás bil a zneužíval. Starší v sále Království s tím nic neudělali. Ve svých 14 letech jsem konfrontovala jednoho z vedoucích starších a zeptala se ho, proč nic neudělá s násilnickým chováním mého otce. Řekl: “A co bych s tím měl dělat?” Je to stará písnička: “Ať se o to postará Jehova,” která v podstatě znamená, že se bude jeho chování ignorovat a že se bude předstírat, že se nic nestalo. Teď mi je 32 let a mám problém, abych nevybuchla, když k mým dveřím přijdou svědkové Jehovovi. Říkám jim, co se stalo v mé rodině, aby se dozvěděli, že v jejich sboru bylo něco hrozného a spravedlnost nefungovala. Vím, že potřebuji „odpustit,“ když jsem teď znovuzrozená věřící v Ježíše Krista, nemohu si však pomoci, ale štve mě, když mne nazývají „odpadlíkem.“ Musela jsem dokonce pohrozit, že zavolám policii, abych přiměla jednoho staršího odejít od mých dveří poté, co jsem mu řekla o své minulosti a proč jsem odešla. Jsem naštvaná na celou organizaci. Jsou zvrácení! Každopádně se tím teď zabývám.“ Pokračovat ve čtení „Jak mohu odpustit svému otci, svědku Jehovovu, který mne zneužil, a starším, kteří s tím nic nedělali?“