Jsi v PRAVDĚ?

jwtruth

JSI V PRAVDĚ?
bcard-download

postcard-download

 

„…A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.“ —1. Jana 5:20

Zkoušejte, zda jste ve víře; prokazujte, co sami jste. Nebo snad nerozpoznáváte, že Ježíš Kristus je ve vás? Ledaže jste neschváleni.
—2. Korintským 13:5

Je „Pravda“ osoba anebo náboženství?

„Ježíš mu řekl: ‘Jsem cesta a pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne.’ ” —Jan 14:6, PNS

Kdo je „Pravda“?

„Posvěť je pravdou; tvé slovo je pravda.“ —Jan 17:17, PNS

„Tak se Slovo stalo tělem a přebývalo mezi námi a dívali jsme se na jeho slávu, slávu, jaká patří jedinému zplozenému synovi od otce.“
—Jan 1:14, PNS

Řekl Petr k „čemu“ anebo ke „komu“ odejdeme?

„Šimon Petr mu odpověděl: ‘Pane, ke komu odejdeme? Máš výroky  věčného života.’ ” —Jan 6:68, PNS

Už jsi „přišel“ k Němu, k Pravdě?

„Zkoumáte Písma, protože si myslíte, že jejich prostřednictvím budete mít věčný život; a právě ta vydávají svědectví o mně. A přece nechcete přijít ke mně, abyste měli život.“
—Jan 5:39-40, PNS

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Ital Angličtina Czech