Margery – Bývalého svědka Jehovova

margery

.:MARGERY – Když zjistila, že biblické pravdy jsou v rozporu se Strážnou věží, odešla kvůli skutečné Pravdě.

Jakožto svědku Jehovovu jí skutečně otevřel oči text z Římanům 11:25-26. Skutečnost, že Bůh stále miluje Židy a že má plán je přivést ke spasení, byla v protikladu s tím, co ji vyučovala Strážná věž. Bůh jí otevřel oči, aby viděla, že v kázání poselství svědků dveře ode dveří perzekuovala církev, když kázala o soudu místo o milosti, slitování a spáse. Margery věděla, že musí organizaci opustit, i když to znamenalo, že ztratí přátele, které měla tak ráda.

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Ital Ruský Angličtina Czech