Jak nám můžete pomoci

Prayer Group

JAK MŮŽETE POMOCI NAŠÍ SLUŽBĚ – WITNESSES FOR JESUS, INC.

1. DARY

2. PŘIDAT SE

3. SDÍLET

4. PŘEKLÁDAT

5. ÚČASTNIT SE

 

1. DARYStát se finančně podporujícím partnerem.

Copyright policy

Dát dar

Jsme vděční, že jsme v roce 2004 získali 501©3 neziskový statut s IRS, USA. Veškeré dary pro tuto službu jsou odpočitatelné z daní. Jako u většiny služeb jsou finance největším přínosem naší služby s aktivní pomocí. Jestliže cítíte, že vás Pán vede, abyste se stali finančními partnery naší služby, klikněte pro další podrobnosti na tlačítko “Dát dar”. Podpoříte tak následující aktivní pomoci vyjmenované na tomto odkazu:

bullets Jak nás finančně podpořit – Jak se váš dar dotkne životů

 

2. PŘIDAT SEÚčastnit se naší online modlitební skupiny.

Prayer Group

Prayer Group

bullets Zde klikněte pro text z Písma pro modlitbu za vaše přátele, kteří jsou svědky Jehovovými.

Efezským 6:12 zdůrazňuje, že „…náš boj není proti tělu a krvi, ale proti vládcům, proti mocnostem, proti světovým silám této tmy, proti duchovním silám zla v nebeských místech.“ Z tohoto hlediska rozvíjíme online modlitební podpůrný tým, abyste se mohli připojit a být tak povzbuzeni dalšími křesťany, když se modlíte za své přátele a příbuzné, kteří jsou svědky Jehovovými.

bullets Jak se dozvědět více o naší online modlitební skupině. (Pouze v angličtině)

TRUE FREEDOM

3. SDÍLETInzerujte náš web na Facebooku a/nebo dejte inzerát do vašich místních novin.

4Jehovah.org Website Banner

3 ZPŮSOBY JAK INZEROVAT NÁŠ WEB:

  • Vyvěste náš grafický baner na vašem Facebooku nebo na vašem blogu.
  • Vytiskněte samolepky našeho webu 4jehovah a nalepte je na časopisy Strážná věž a Probuďte se, které najdete položené na veřejných místech.
  • Dejte inzerát do vašich místních novin a časopisů.

Viz následující odkaz pro další webové podoby vašeho blogu a návrhy na efektivní inzerování textu:

bullets Banery a samolepky 4Jehovah

 

4. PŘEKLÁDATDobrovolné překlady – Překládat naše materiály do cizích jazyků.

Prayer Group

Máme několik poptávek na překlady do cizích jazyků. Většina našich materiálů je překládána do španělštiny, hledáme však neplacené dobrovolníky, kteří by překládali do dalších jazyků. Jestliže vy či někdo, koho znáte, by měl zájem nám pomoci překládat naše materiály zdarma z angličtiny do dalších jazyků, prosíme,  kontaktujte nás (Pouze v angličtině).  Potřebujeme překladatele, kteří mají schopnosti a software, aby napsali přeložený cizojazyčný materiál přímo do Wordu, abychom jej mohli formátovat zpět do stylu původních traktátů a brožur anglických dokumentů, které umístíme na naše webové stránky.

bullets ZDE klikněte pro kontaktování našeho vedení týmu překladatelů, pokud chcete nabídnout své dobrovolnické překladatelské služby (pouze anglicky)

5. ÚČASTNIT SEPřidat se k naší online podpůrné skupině pro bývalé svědky Jehovovy, abyste pomohli dalším (pouze anglicky).

Prayer Group

Pokud jste bývalými svědky Jehovovými, kteří opustili Strážnou věž, aby následovali pravého biblického Ježíše Krista a aby se obrátili k biblickému křesťanství, uvítáme vaši účast na naší online podpůrné skupině na meetup.com. Hledáme bývalé svědky Jehovovy, kteří upřímně touží pomáhat dalším na jejich cestě z této organizace. Naše online skupina má několik stovek členů, mnozí z nich jsou zranění a duchovně hledající, otevření biblickému vedení, které ukazuje na samotného Ježíše, který dává uzdravení, a ne na nějakou církev či náboženskou organizaci. Kvůli citlivosti našich zraněných členů požadujeme, aby byla biblická Pravda sdílena způsobem plným milosti, milujícím a trpělivým. Pokud vás tato služba zaujala, uvažujte o tom, že se přidáte k naší zdarma probíhající online podpůrné skupině bývalých svědků Jehovových na:

bullets ONLINE setkání celosvětové podpůrné skupiny bývalých svědků Jehovových (pouze anglicky mluvící členové, bývalí svědkové Jehovovi)

 

 

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Ital Ruský Angličtina Czech