So w’abrabɔ yɛ nea ɛfata Daa Nkwa?

jwfaithful.: So w’abrabɔ yɛ nea ɛfata Daa Nkwa?

“Yɛn mu biara nni hɔ a ɔbɛfata Onyankopɔn Akyɛde na mpo wɔayɛ ade ketewaa bi ma woafata nkwa Akyɛde. Nanso, yebetumi akyerɛ sɛ yɛfata daa nkwa akyɛde denam,… yɛnhoso a yebehyira ama Yehowa na afei yɛakyerɛ sɛ yeadi nokware ma ɛne yeahosohyira no ahyia”
Ɔwɛn Aban August 15, 1952 kr. 485

Bere tenten bɛn na ɛsɛ sɛ woyɛ nokwaredifo ansa na wobetumi anya awerɛhyem sɛ wowɔ daa nkwa?

“Wɔ afe Apem nniso no awiei no, bɔne nkekae no a etwa to ne nsunsuanso, owuo bɛyɛ nea woayi afi hɔ korakoraa…Nanso pɛyɛ a ɛsɛ sɛ yedu no kyerɛ sɛ saa nnipa no ntumi nyɛ bɔne? Dabi, efisɛ nnipa wɔwɔ pɛyɛ mu nni daa nkwa anidaso gyesɛ woadi nokware wɔ Satan Ɔbonsam ntua a etwa to no”Asetra wɔ Atirimpɔw, 1977, kratafa 176

Saa Adam ne Hawa “antumi anni nokware”a wɔ bere a wɔyɛ pɛ mpo a ɛnde ɔkwan bɛn so na yebetumi?

Mfomso biako koraa betumi ama obi gyinabea pa a ɔwɔ, wɔ atemmu mu no asɛe nnwuma pa a woayɛ nyinaa mpo asɛe daa nkwa anidaso”Ɔwɛn Aban   August 1, 1992, kr. 17

Saa Yesu wuui maa bɔne nyinaa a, ɛnde dɛn bɔne na ebetumi ama woahweree wo daa nkwaa anidaso?

Saa yɛanyɛ ɔnokwaredifo, ɔno de ɔyɛ ɔnokwafo, efisɛ otumi mpo ne ho”

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Spanish Portuguese Czech Italian Russian Borɔfo