So Yesu yɛ wo ntamgyinafo?

jwmediatorSo Yesu yɛ wo ntamgyinafo?

“Efisɛ Onyankopɔn biako pɛ na ɛwɔ hɔ ne ntamgyinafo biako nso na ɛwɔ Onyankopɔn  ne onipa ntam. Onipa pa Yesu Kristo no nea ɔde ne ho maae sɛ agyede maa nnipa nyinaa…”-1 Timoteo 2:5-6

“Ntamgyinafo: onnii a ogyina afanu mfinimfini pa kyɛw sɛnea ɔbɛka wɔn baanu abom asomdwoe muInsight on the Scriptures vol 2 kr.360

Saa Yesu nnyɛ ntamgyinafo a ɔmaa asomdwoe baae wone  Onyankopɔn ntam a, Na ɛyɛ hena?

“Yesu Kristo nnyɛ ntamgyinafo mma Yehowa Nyankopɔn ne adasemma nyinaa. Ɔyɛ ntamgyinafo ma N’agya Yehowa Nyankopɔn ne ɔman Yesrael Honhom fam nnipa a wɔn dodow yɛ 144000 pɛ”-World wide Security Under the Prince of Peace, kr. 10

“Susuw asɛnnibea a mmaranimfo ka ho no… ɛwom sɛ yenni asɛnnibea nka asɛm de, nti ɔkwan bi so no Yesu nyɛ wo mmaranimfo. Nnipa a wɔwɔ aman nyinaa mu nyae Yesu adwuma a ɔbɛyɛɛ so mfaso. Ɛwom sɛ ɔnyɛ wɔn asɛnnibea ntamgyinafo de, efisɛ wonni Apam foforo no mu, na mmom ɔyɛ wɔn kwan a wɔfa so kɔ Yehowa nkyɛn”-Ɔwɛn Aban August 15, 1989, kr. 31

Saa wɔammɔ mmaranimfo no paa a, wobɛyɛ dɛn abɛn no sɛ ɔnyɛ adwuma mma wo? Saa Yesu nnyɛ wo mmaranimfo…” (ntamgyinafo) a ɔkwan bɛn so na obetumi ayɛ adwuma sɛ asoeɛɛ a  ɛne wone Onyankopɔn ntamgyinafo?

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Spanish Portuguese Czech Italian Russian Borɔfo