Betty – Ex-Jehovah’s Witness

betty.:THE TESTIMONY OF BETTY – Shunned for asking questions, Betty left the Watchtower for Jesus

bullets Betty’s Facebook Page

bullets Visit Betty’s Article Corner

Na ɔwɔ ɔpɛ sɛ Bible mu nsɛmmisa a ɔwɔ no obenya ɛho mmuae, nti bere a Yehowa Adansefo a wɔwɔ n’abusua santen mu no kae sɛ wɔwɔ nokware no, ɔne wɔn suae Bible no mfe anan ɛnna ɔgyee asubɔ. Bere a ɔwɔ Ahyehyɛde no mu, ɔbɛtee nka sɛ wɔnnɔ no afei obiara poo no. Dɛn ntia? Esiane sɛ obehui sɛ Yehowa Adansefo gyidi no yɛ nea enhyia, afei ne nsɛmmisa nso, a Asafo mpanyimfo ntumi mma no ho mmuae? Dɛn nti na obiara nkasa neho na afei wɔpoo no? N’ani so atᾱ no a onhu nea ɔnyɛ a wɔayɛ ankonam. Ɛhe na menkɔ? Beae biara nni hɔ a mmɛkɔ! Sɛ me nkutoo mmɛsom Onyankopɔn no nnyɛ m’adwene. Awiei no, Betti bɔɔ Yehowa mpae kae kyerɛɛ no sɛ ɛhe na ɔpɛ sɛ mekɔ. Eyi akyi no, ɛnna Honhon Kronkron ne mmoa Kristofo nnamfo adɔfo bi de mae no ɛnna Yehowa maa ohui NOKWARE ankasa a ɛne Yesu Ankasa.

Print Friendly, PDF & Email

Tressa – Ex-Jehovah’s Witness

tressa.:TRESSA – Disfellowshipped for divorcing her abusive Jehovah’s Witness husband

bullets Visit Tressa’s Article Corner

Disfellowshipped for divorcing her abusive Jehovah’s Witness husband, Tressa worked hard to be reinstated but God intervened with His Truth.
Onyinee wɔ katholik fie nea na Tressa rehwehwɛ no ara ɛne sɛ ɔne obi besua Bible no. Enti bere a Yehowa Adansefo bɔe ne pon mu no, ɔdwenee sɛ ɛyɛ n’adesrɛ ho mmuae a ɛbɛma wɔatete ne mma anum no wɔ Ahyehyɛde no mu. Woyii no fii ahyehyɛde no mu esiane sɛ ogyae ne kunu a ɔyɛ no basabasa no nti, nanso bere a Tressa rebɔ mmɔden sɛ wɔbɛsan agye no atom bio wɔ ahyehyɛde no mu ɛnna ohuui Yesu!

 

Print Friendly, PDF & Email

Dan – Ex-Jehovah’s Witness

dan_kaci

.: DAN – Raised Jehovah’s Witness

bullets Dan’s Facebook Page
bullets Phone: 719-355-7164 ext 111
bullets Dan’s Article Corner

Wɔtetee me sɛ Yehowa Danseni, nanso mante nka sɛ mefata Ahenni Asa. Wɔ afe 2008 mu no na merebɔ mmɔden ama Yehowa Adansefo no agye me atom, me nuanom mmarima ne mmea a woadi kan afi Yehowa Adansefo mu no fii ase sɛ wɔne me di no ɔdɔ so, edenam nhoma ne adwinnade ɛwɔ Internɛt adwumayɛbea yi so no. Ankyɛ koraa na mede me nkwa maa Yesu, afei miboae meyere maa ɔno nso de neho maa Yesu. Seesei, mene Yesu nantew no mu ayɛ den kɛse. Medɔ m’agye nkwa!

Print Friendly, PDF & Email

Carlene

carleneCARLENE

Onyinee wɔ Kristofo fie, Karlene ani gyei Bible akenkan ho nanso na honhom fam sukɔm de no, efisɛ na ne kurom hɔ asɔre no ntumi mma n’asɛm bisa ho mmuae. Bere a ɛbɛyɛ sɛ Adansefo no wɔ mmuae ma asɛmmisa biara a ɔwɔ no, ɔne ne kunu bɔɔ asu. Wɔsomee Ɔwɛn Aban no bɛboro mfe 20 ansa na Kristo buee n’ani, ma seesei woanya koma pa sɛ ɔbɛboa afoforo nso ma woafi Ɔwɛn Aban no mu.
Print Friendly, PDF & Email

Jason

jason_family

.:JASON

Sɛnea Onyankopɔn gyee me ne m’abusua. Ɔwɛn Aban nkyerɛkyerɛ sɛ yɛbɛtra ase daa wɔ asase so no tɔɔ me komam so. Ɔno ne ne yere Jenny yɛɛ Yehowa Adansefo a wɔabɔ asu wɔ afe 1994 na wofi ase sɛ wobɛtete wɔn mma anan wɔ ɔwɛn Aban akwankyerɛ katee no ase. Bere ohui ntɛnkyea a asafo mpanyimfo de twee asafo mufo no asō no maa Yason ne Jenny fii ase hui sɛnea Ahyehyɛde no wɔ tumi kɛse wɔ asafo mma no so. Dɛn na ɛyɛ mfomso wɔ me ho? Mente saa abotayam a Yesu hyɛɛ bɔ no nka, ɔhwehwɛe mmuae enti ɔkɔkenkaae Bible no ne wɔn a wonnyɛ Yehowa Adansefo bio adansedi. Onyae nokware ahofadi wɔ Kristo mu no, Yason ne Yenni ne wɔn mma anan no nyaae ahofadi awiei koraa!

Print Friendly, PDF & Email

Julie

julie

.: JULIE

Yɛ obi a ogyaee n’asɔre bɛyɛɛ Yehowa Danseni, Yulie gye dii sɔ woahu ɔpataku a ɔhyɛ oguan nkatanim wɔ asafo no mu, na wɔkaa sɛ saa nkyekyem no mfa Yehowa Ahyehyɛde no nnɛ ho na mmom afeha edi kan Kristofo nkutoo ho, na onim sɛ biribi atɔ kyima ankasa. Wɔ saa bere no ohui sɛnea asafo mpanyimfo no anya ntetee sɛnea wobetumi akata asafo no mfomso so ama asafo no ayɛ kama, eyi ma gyidi a ɔwɔ wɔ asafo o mu hw ease. Woyii no fii asafo no mu sɛ ɔyɛ ɔwaefo bere a woannye asafo adwene a ɛne sɛ Yesu nyɛ ntamgyinafo mma nnipa nyinaa sɛ Ɔwɛn Aban Asafo no ma ɛnnɛ Julie de ahotɔ resom Yehowa Nyankopɔn ankasa no wɔ ne nokware mu.

Print Friendly, PDF & Email

Stephen – Ex-Jehovah’s Witness

stephen .:STEPHEN

Wɔwoo no ɛsan tetee no sɛ Yehowa Danseni. Stefano abambui sɛ ɔbɛda nso wɔ ne sukuufo nyinaa ho. Enti na ɔte atua wɔ fie nanso wɔ sukuu ho de na ɔda nsow. Wotuu Stephen wɔ asafo no mu na wɔsan pamoo no wɔ sukuu bere woadi mfe 18. Ɔhweree n’abusua a wɔyɛ Yehowa Adansefo no na ofii ase nomee nnurubɔne, ɔde neho hyɛe ɔbraseɛ ne nsadweam mu, na onyae mma mmienu bere a ɔnware, a obiako wui esiane nna mu yare (STDS) ansa na onyaa mfe 21. Ogyae aware san waree bio wɔ mfe 25, wɔsan gyee Stefano toom bio sɛ Yehowa Danseni nanso ɔkɔɔso de neho hyɛɛ abrabɔ bɔne mu wɔ esum ase. N’asetra bɛyɛɛ basaa ma ohui sɛ ohia Onyankopɔn wɔ n’asetram, nti ɔtwee bɛn Yesu ma onyae asomdwoe ne anigye a eso bi nni.

Print Friendly, PDF & Email

Trish

trish.:TRISH V

Wɔwoo no ɛsan tetee no sɛ Yehowa Danseni bεyε mfe aduanan mmienu (42) na odi kan huui bere a edi kan a nyaatwom a ɛwɔ Ɔwɛn Aban Ahyehyɛde no mmara ntotoɛ mu. Bere a ohuui amane wɔ Yehowa Adansefo aware mu no, εno amma woantumi anni Ɔwɛn Aban ahwehwɛde biara so. Trish gyaee ne Yehowa danseni kunu no, kae kyerɛɛ no sɛ obetumi afa ɔsom no ayɛ ne hwɛfo na ɔno de ɔbehwɛ mmofra no. N’asetra bɛdii nsensɛmu a onhu nea ɔnyɛ efisɛ ɔndɔm ɔsom biara. Ɛdenam Onyankopɔn mmɔborohunu ne N’adom so no n’ani buee ma ohuui Nokware Ankasa Yesu Kristo. Ogyaw n’asetena nyinaa maa no, na onyae asomdwoe ne anigye a wɔahwehwɛ n’asetena kwan nyinaa mu. Na Yesu hyirae no maa onyaa Kristoni kunu a odwo na ɔdwene neho.

Print Friendly, PDF & Email

Gloria

Gloria's Horse PhotographyGLORIA

Ɔyɛ awo ntotoaso a ɛtɔ so anum Yehowa Danseni. Ne osuahu kɔ akyirikyiri bɛyɛ mfe apem a atwam a wɔ nᾱnᾱkᾱsowa bere so. Ne abusua anni Russell nkyerɛkyerɛ akyi nkutoo na mmom wɔn bɛyɛɛ akwanpae titiriw a wɔde nnɔnhwerew 150 ɔsram biara de twae kwan kɔ nkurow ne nkurow so koyii sini a atwa adebɔ ho mfonini. Gloria amfi Ɔwɛn Aban no mu esiane sɛ ohuu mfomso bi wɔ ahyehyɛde no ho. Ɔfii mu efisɛ na ɔrehwehwɛ Yesu.

Print Friendly, PDF & Email

Tammie – Adansedi No

tammieYehowa Adansefo awofo na ɛtetee no (n’agya yɛɛ asafo mu panyi). Tammie nyaa ahotoso sɛ ɔwɔ nokware som biako nkutoo no mu. Ɔyɛɛ daa akwanpae wɔ ne mfe aduasa mu (ɔde nnɔnhwerew bɛyɛ aduokrɔn ɔsram biara yɛe asɛmpaka adwuma, obuui akontaa a ɛkyerɛɛ sɛ ɔne nnipa du (10) suae Bible na afei nso ɔde Ɔwɛn Aban nsɛmma nhoma ne nhoma ɔha (100) ma ɔsram biara mu, ɔmae mmuae na ɔyɛe ɔyɛkyerɛ ahorow wɔ Teokrase Ɔsom Sukuu mu bere a na woadi mfe ason (7). N’abusua ne ne nnamfo buu no sɛ Yehowa adansefo nyinaa nhwɛso, kosii bere a ɔdɔ a ɛwɔ anohyeto no baa n’awiei maa biabiara a ɛwɔ n’asetram sɛe. Yesu mu nkutoo na Tammie huui nea wɔahwehwɛ bere tenteenten.

Print Friendly, PDF & Email

Anna Marie – osuahu no a ama woafi Yehowa Adansefo no mu

annemarie

ANNA MARIE ADANSEDI NO

Ebia woahu no wɔ Ahenni Asa wonim saa ɔbaabun ahoɔfɛfo onuawa a ɔwɔ mmofra no. Onii a ɔbɔ mmɔden sɛ ɔbɛtete ne mma wɔ nokware no mu nkutoo. Nea wobuu no sɛ ɔmfata ɔkunu biara efisɛ biribi pa biara nni neho. Woyii no fii asafo no mu bere a wɔtoo no mmonnaa, Anne Maria awiei koraa nyaa ahofadi ɔkwan bɛn so? Wɔkyerɛkyerɛɛ no wɔ ne mmofraberem a woadi mfe anum (5) sɛ Ɔwɛn Aban Ahyehyɛde no ne Nokware no. Awiei no, ohuui nokware ankasa no a ɛda nsow wɔ nokware no a woagye adi no akyi na obenyaa anigye wɔ Kristo mu, nea woahwehwɛ wɔ ne nkwa nna nyinaa mu.

bullets Anne Marie’s Article Corner

Continue reading “Anna Marie – osuahu no a ama woafi Yehowa Adansefo no mu”

Print Friendly, PDF & Email