David

davidh

.:DAVID 

Wɔtetee no sɛ Yehowa Danseni wɔ ɔman England, odii mfe 49 wɔ Ɔwɛn Aban nnommum fam. Dawid ne ne yere Khristine gyae Ɔwɛn Aban kɔhwehwɛe nokware ahofadi wɔ Kristo mu. Wɔ beae a wohia mmoa akɛse no Dawid somee sɛ panyi wɔ akwan ahorow so, nanso nea ohuui nkutoo ne ɔpoo ne ɔdɔ a nyaatwom ayɛ no mᾱ ne ade a anuanom no de tuae ne mmɔdenbɔ so kᾱ wɔ asafo mu. Abusuabɔ a ɔne Yesu nyae nkutoo na ɛmaa onyae nea wɔahwehwɛ no bere tenteenten wɔ ne nkwa nna nyinaa mu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Christine

christine

.:CHRISTINE

Ɛmfaho mmonaato ne ɔdɔ a wɔde kamee no yɛ osuahu a onyae bere a ɔrenyin wɔ Yehowa Adansefo mu no fᾱ. Kristine kɔɔso gye dii sɛ Yehowa Adansefo som yɛ Nokware No, maa ɔsomee sɛ daa akwanpae. Nanso wɔ ne komam mu no ɔtee nka sɛ ɔmfata, obuu neho fɔw na afei osuroe nea ɛbɛto no wɔ nea harmagedon de bɛba. Awiei koraa, osui esiane sɛ onhu nea ɔnyɛ. “Yesu kae sɛ, fa me kɔndua efisɛ ɛyɛ hare ne abodwoe, nanso Yehowa nnyɛ ade ketewa! Ɛyɛ te sɛ ade duuduruudu! Bere a Yehowa buee n’ani na ohui Yesu sɛ nokware oguanhwehwɛfo no a ɔbɛtee ɔdɔ, adom ne ahobammɔ a wɔahwehwɛ wɔ n’asetena mu nyinaa nka.

Print Friendly, PDF & Email

Carlene

carleneCARLENE

Onyinee wɔ Kristofo fie, Karlene ani gyei Bible akenkan ho nanso na honhom fam sukɔm de no, efisɛ na ne kurom hɔ asɔre no ntumi mma n’asɛm bisa ho mmuae. Bere a ɛbɛyɛ sɛ Adansefo no wɔ mmuae ma asɛmmisa biara a ɔwɔ no, ɔne ne kunu bɔɔ asu. Wɔsomee Ɔwɛn Aban no bɛboro mfe 20 ansa na Kristo buee n’ani, ma seesei woanya koma pa sɛ ɔbɛboa afoforo nso ma woafi Ɔwɛn Aban no mu.
Print Friendly, PDF & Email

Ashton

ashton

.:ASHTON

Wɔwoo no ɛsan tetee no sɛ awo ntotoaso abiɛsa mu Yehowa Danseni. N’agya a ɔtetee no no yɛe Asafo panyin bɛyɛ mfe 17 ɛnna ne na yɛe nkaefo no mu biako-ɔyɛe bere nyinaa ɔsempaka adwuma, nanso na ɔwɔ fie a nsinsi wɔ hɔ. Bɛyɛ mfe 23 no ɔne ɔbarima bi twee mpena maa woyii no fii asafo no mu. Akonamyɛ ne anisotᾱ maa ɔhwehwɛɛ Onyankopɔn asɛm no, na ohui Nokware no a ɛwɔ abusuabɔ a egyina Yesu so.

Print Friendly, PDF & Email

Jason

jason_family

.:JASON

Sɛnea Onyankopɔn gyee me ne m’abusua. Ɔwɛn Aban nkyerɛkyerɛ sɛ yɛbɛtra ase daa wɔ asase so no tɔɔ me komam so. Ɔno ne ne yere Jenny yɛɛ Yehowa Adansefo a wɔabɔ asu wɔ afe 1994 na wofi ase sɛ wobɛtete wɔn mma anan wɔ ɔwɛn Aban akwankyerɛ katee no ase. Bere ohui ntɛnkyea a asafo mpanyimfo de twee asafo mufo no asō no maa Yason ne Jenny fii ase hui sɛnea Ahyehyɛde no wɔ tumi kɛse wɔ asafo mma no so. Dɛn na ɛyɛ mfomso wɔ me ho? Mente saa abotayam a Yesu hyɛɛ bɔ no nka, ɔhwehwɛe mmuae enti ɔkɔkenkaae Bible no ne wɔn a wonnyɛ Yehowa Adansefo bio adansedi. Onyae nokware ahofadi wɔ Kristo mu no, Yason ne Yenni ne wɔn mma anan no nyaae ahofadi awiei koraa!

Print Friendly, PDF & Email

Chris S

chris

.: Chris S

Onyinee sɛ Yehowa Adansefo no mu biako, na onyae ɔpɛ sɛ daakye ɔkɔyɛ adwuma wɔ Kanada Ɔwɛn Aban Asafo Ti, nanso bere a na ɔrepere ama ne diedi atim sɛ Yehowa Danseni a ɔyɛ nam, ɛnna Khris hwehwɛɛ Ɔwɛn Aban Asafo abakɔsɛm ne amanne no. Nea ohuui no nkutoo yɛ nea Asafo no kyerɛe ne Bible no bɔ abira. Ɔhweree n’abusua no ne n’adamfonom a wɔwɔ Ɔwɛn Aban asafo no mu, na ɛhe na ɔbɛkɔ. Ɛdenam mmoa a onyae wɔ Nokware Kristofo adamfofoa fam no, Khris nyaa ɔdɔ, ɔsɔɔ ne daa nkwa anidaso a ɔwɔ wɔ Kristo mu.

Print Friendly, PDF & Email

Pam

pam.:PAM 

Onyinee sɛ Yehowa danseni wɔ afie a atete apasam, na nea Pam hui ara ne ɔpowee. N’agya a onni fie ne ne na a wɔahaw, kae bere bi sɛ woanu neho wɔ n’awoda, woyii no fii asafo no mu. Pam bɛtee nka sɛ ɔyɛ akonam na mpo Onyankopɔn apo no! Ɛbɛyɛ sɛ obiara nnwene neho na nea ɛyɛ ahoyeraw yɛ harmagedon a ɛreba wɔ afe 1975 no mu. Ɔpɛe sɛ wɔsan gye no tom wɔ asafo no mu bio nanso obiara poo no maa ɛyɛɛ den maa no. Bere a wiase awiei no amma no, osusuwii sɛ ɛde dɛn bio na woadaadaa no wɔ mu. Ɔdwenee “Ɛsɛ sɛ mehwehwɛ nokware no! Wɔ afe 1978 mu no, Pam huui nkwagye ankasa wɔ Yesu mu, na ofii ase hyehyɛe ɔsom kyekyewa bi. Onyankopɔn faa ababaa yi a woamma ne kwan amma woanya kyɛfa wɔ afahyɛ biara mu no bɛyɛɛ no obi a ɔwɔ hokwan wɔ afahyɛ biara mu bere nyinaa.

Print Friendly, PDF & Email

Julie

julie

.: JULIE

Yɛ obi a ogyaee n’asɔre bɛyɛɛ Yehowa Danseni, Yulie gye dii sɔ woahu ɔpataku a ɔhyɛ oguan nkatanim wɔ asafo no mu, na wɔkaa sɛ saa nkyekyem no mfa Yehowa Ahyehyɛde no nnɛ ho na mmom afeha edi kan Kristofo nkutoo ho, na onim sɛ biribi atɔ kyima ankasa. Wɔ saa bere no ohui sɛnea asafo mpanyimfo no anya ntetee sɛnea wobetumi akata asafo no mfomso so ama asafo no ayɛ kama, eyi ma gyidi a ɔwɔ wɔ asafo o mu hw ease. Woyii no fii asafo no mu sɛ ɔyɛ ɔwaefo bere a woannye asafo adwene a ɛne sɛ Yesu nyɛ ntamgyinafo mma nnipa nyinaa sɛ Ɔwɛn Aban Asafo no ma ɛnnɛ Julie de ahotɔ resom Yehowa Nyankopɔn ankasa no wɔ ne nokware mu.

Print Friendly, PDF & Email

Stephen – Ex-Jehovah’s Witness

stephen .:STEPHEN

Wɔwoo no ɛsan tetee no sɛ Yehowa Danseni. Stefano abambui sɛ ɔbɛda nso wɔ ne sukuufo nyinaa ho. Enti na ɔte atua wɔ fie nanso wɔ sukuu ho de na ɔda nsow. Wotuu Stephen wɔ asafo no mu na wɔsan pamoo no wɔ sukuu bere woadi mfe 18. Ɔhweree n’abusua a wɔyɛ Yehowa Adansefo no na ofii ase nomee nnurubɔne, ɔde neho hyɛe ɔbraseɛ ne nsadweam mu, na onyae mma mmienu bere a ɔnware, a obiako wui esiane nna mu yare (STDS) ansa na onyaa mfe 21. Ogyae aware san waree bio wɔ mfe 25, wɔsan gyee Stefano toom bio sɛ Yehowa Danseni nanso ɔkɔɔso de neho hyɛɛ abrabɔ bɔne mu wɔ esum ase. N’asetra bɛyɛɛ basaa ma ohui sɛ ohia Onyankopɔn wɔ n’asetram, nti ɔtwee bɛn Yesu ma onyae asomdwoe ne anigye a eso bi nni.

Print Friendly, PDF & Email

Trish

trish.:TRISH V

Wɔwoo no ɛsan tetee no sɛ Yehowa Danseni bεyε mfe aduanan mmienu (42) na odi kan huui bere a edi kan a nyaatwom a ɛwɔ Ɔwɛn Aban Ahyehyɛde no mmara ntotoɛ mu. Bere a ohuui amane wɔ Yehowa Adansefo aware mu no, εno amma woantumi anni Ɔwɛn Aban ahwehwɛde biara so. Trish gyaee ne Yehowa danseni kunu no, kae kyerɛɛ no sɛ obetumi afa ɔsom no ayɛ ne hwɛfo na ɔno de ɔbehwɛ mmofra no. N’asetra bɛdii nsensɛmu a onhu nea ɔnyɛ efisɛ ɔndɔm ɔsom biara. Ɛdenam Onyankopɔn mmɔborohunu ne N’adom so no n’ani buee ma ohuui Nokware Ankasa Yesu Kristo. Ogyaw n’asetena nyinaa maa no, na onyae asomdwoe ne anigye a wɔahwehwɛ n’asetena kwan nyinaa mu. Na Yesu hyirae no maa onyaa Kristoni kunu a odwo na ɔdwene neho.

Print Friendly, PDF & Email

Gloria

Gloria's Horse PhotographyGLORIA

Ɔyɛ awo ntotoaso a ɛtɔ so anum Yehowa Danseni. Ne osuahu kɔ akyirikyiri bɛyɛ mfe apem a atwam a wɔ nᾱnᾱkᾱsowa bere so. Ne abusua anni Russell nkyerɛkyerɛ akyi nkutoo na mmom wɔn bɛyɛɛ akwanpae titiriw a wɔde nnɔnhwerew 150 ɔsram biara de twae kwan kɔ nkurow ne nkurow so koyii sini a atwa adebɔ ho mfonini. Gloria amfi Ɔwɛn Aban no mu esiane sɛ ohuu mfomso bi wɔ ahyehyɛde no ho. Ɔfii mu efisɛ na ɔrehwehwɛ Yesu.

Print Friendly, PDF & Email

Tammie – Adansedi No

tammieYehowa Adansefo awofo na ɛtetee no (n’agya yɛɛ asafo mu panyi). Tammie nyaa ahotoso sɛ ɔwɔ nokware som biako nkutoo no mu. Ɔyɛɛ daa akwanpae wɔ ne mfe aduasa mu (ɔde nnɔnhwerew bɛyɛ aduokrɔn ɔsram biara yɛe asɛmpaka adwuma, obuui akontaa a ɛkyerɛɛ sɛ ɔne nnipa du (10) suae Bible na afei nso ɔde Ɔwɛn Aban nsɛmma nhoma ne nhoma ɔha (100) ma ɔsram biara mu, ɔmae mmuae na ɔyɛe ɔyɛkyerɛ ahorow wɔ Teokrase Ɔsom Sukuu mu bere a na woadi mfe ason (7). N’abusua ne ne nnamfo buu no sɛ Yehowa adansefo nyinaa nhwɛso, kosii bere a ɔdɔ a ɛwɔ anohyeto no baa n’awiei maa biabiara a ɛwɔ n’asetram sɛe. Yesu mu nkutoo na Tammie huui nea wɔahwehwɛ bere tenteenten.

Print Friendly, PDF & Email

Nancy Osuahu

nancy

NANCY OSUAHU- Sεnea Ɔwεn Aban Mmarahyε εfa Mogya Wͻtwe Gu Nipaduam Haw N’abusua

Mebεyεe Yehowa Adansefo no mu biako denam me maame a na ͻyε Yehowa danseni bere a meyε abofra no. Me maame yεe obi a ohyia mmofraberem mmͻnnaato εnna Yehowa Adansefo kuw yi bae ne nkyεn wͻ pon ne  pon ano asεnka, maa wͻhyεε ne nkuran sε obetumi anya anidaso. Nanso nea ͻsom yi de brεεn bεyε mfe aduanan a atwam ni no, de mpapaemu baa m’abusua mu εne m’awofo a wogyae aware bεyε mfe 24 atwam. Me maame wͻ mma anan. Yεn mu baasa awiei koraa no, guanee fii afie ma yegyinae me maame ͻpoo ano bεyε mfe bi. Me nuanom barima abien guanee ansa na εbaa wͻn tirim sε wobekum wͻnho εnna Me nso mefii ahyehyεde no mu afe ne fᾱ bere a me kunu wui esiane Ɔwεn Aban mmarahyε a εbarae mogya wͻtwe gu nipaduam no nti. Me nua panyin no anka ͻyε akum neho ansa ͻtwee neho fii m’abusua ho koraa.  Me nuabarima ͻfoforo nso agyina mmarima ne mmarima adapaade ano, na wotuu no fii ahyehyεde no mu a ͻne yεn mu biara ankasa. Na me nua kumaa werε howee maa anka okͻkum neho εno akyi ansa awiei koraa ofii Ahyehyεde no mu. Continue reading “Nancy Osuahu”

Print Friendly, PDF & Email

Anna Marie – osuahu no a ama woafi Yehowa Adansefo no mu

annemarie

ANNA MARIE ADANSEDI NO

Ebia woahu no wɔ Ahenni Asa wonim saa ɔbaabun ahoɔfɛfo onuawa a ɔwɔ mmofra no. Onii a ɔbɔ mmɔden sɛ ɔbɛtete ne mma wɔ nokware no mu nkutoo. Nea wobuu no sɛ ɔmfata ɔkunu biara efisɛ biribi pa biara nni neho. Woyii no fii asafo no mu bere a wɔtoo no mmonnaa, Anne Maria awiei koraa nyaa ahofadi ɔkwan bɛn so? Wɔkyerɛkyerɛɛ no wɔ ne mmofraberem a woadi mfe anum (5) sɛ Ɔwɛn Aban Ahyehyɛde no ne Nokware no. Awiei no, ohuui nokware ankasa no a ɛda nsow wɔ nokware no a woagye adi no akyi na obenyaa anigye wɔ Kristo mu, nea woahwehwɛ wɔ ne nkwa nna nyinaa mu.

bullets Anne Marie’s Article Corner

Continue reading “Anna Marie – osuahu no a ama woafi Yehowa Adansefo no mu”

Print Friendly, PDF & Email

Kojo – Wɔn a Woafi Yehowa Adansefo Mu

Kojo“Kojo”– Ɔde neho bɔe Ɔwɛn Aban no wɔ mfe 1996 mu, bere a owiei sukuu a edi kan a na woadi mfe 15. Obiara ne no ansua Ɔwɛn Aban Ahyehyɛde nhoma biara sɛnea na wɔtaa yɛ ansa na obi de neho bɛdɔm wɔn som no.

N’abusua ne abusua santen nyinaa mu nnipa biara nni hɔ a n’ani gyei Ɔwɛn Aban Ahyehyɛde som no ho, nanso eyi anhaw no. Amonom hɔ ara a, ɔde neho bɔɔ Ahyehyɛde no ara na ofii ase hyɛe afie ne afie asɛmpaka adwuma ase wɔ afe 1997 mu, a ɔne Yehowa Danseni adamfo bi a ɔno nso mmmɔɔ asu.

Wɔ afe 2000 mu no, Kodwo hyirae ne ho so maa Onyankopɔn gyei asubɔ. Wɔ n’asubɔ akyi bere tiawa bi no, ɔbɛyɛe nsi wɔ asɛmpaka ne ɔkyerɛkyerɛ adwuma no mu wɔ ne sukuu nyinaa a ɔkɔe asasesin mu, efisɛ na Ɔwɛn Aban gyidi a woakyikyim no no ama woagye adi sɛ wɔn som ne Onyankopɔn asase so Ahyehyɛde biako pɛ a ɛwɔ hɔ a ɔrekyerɛkyerɛɛ nnipa a wobetie asɛmpaka no de wɔn akɔ nkwagye mu, efisɛ nsɔre no nyinaa yɛ atoro. Kodwo gyei toom mu, efisɛ na osusuwii sɛ sɛ asɔre bi bɛyɛ nokware a ɛsɛ sɛ ne gyidi ne nkyerɛkyerɛ nyinaa gyina Bible no so. Nanso, na eyi nte saa wɔ nsɔre ahorow no mu, efisɛ na wogye gyidi ahorow  a edidi so yi di: Wodi buronya ne Awoda, wɔnnnyɛ afie ne afie asɛmpaka adwuma no bi, wɔkyerɛkyerɛ sɛ nnipa apapafo nyinaa bɛkɔ ɔsoro, wɔkyerɛkyerɛ sɛ wɔde abɔnefo nyinaa bɛkɔ daa asotwe atrae, ne afoforo a ɛkeka ho. Continue reading “Kojo – Wɔn a Woafi Yehowa Adansefo Mu”

Print Friendly, PDF & Email