Aaron – Ex-Jehovah’s Witness

aaron

.: AARON – Raised Jehovah’s Witness with family members who were Circuit Overseers and Presiding Overseers, it was difficult to leave.

Efii dapɛn a wɔwoo no a wɔde no kɔe nhyiam wɔ Ahenni Asa. Na Ɔmae ne kasa a edi kan wɔ bere a woadi mfe anum. Aaron abusua no de wɔnho gyee mu wɔ Ɔwɛn Aban Ahyehyɛde no ne nana a ɔyɛ ɔhwɛfo kwantufo ne ne wɔfa a ɔyɛ oguamtraani. Bere a ne som mu gyidi a ɔwɔ wɔ Ɔwɛn Aban no bubui no, Aaron twee bɛn Yesu ɛnna ohuui ɔdɔ Nyankopɔn no a woahwehwɛ n’akyi kwan n’asetena nyinaa mu.

Kevin – Ex-Jehovah’s Witness

kevin

.: THE TESTIMONY OF KEVIN – An Ex-Jehovah’s Witness Delivered from Homosexuality

bullets Visit Kevin’s Article Corner

Sɛ abofra kumaa ɛnna Kelvin behuu sɛ ɔda nsow wɔ mmofra afoforo nyinaa ho. Bere a ne maame frɛɛ no ABOA (nea ɛkyerɛ ne sɛ ɔwɔ nna ho akɔnnɔ bɔne) na ɔpɛe sɛ okum no, ɛnna ne atenka sɛ wɔapo no bɛdaa adi. Ɛhe na saa akɔnnɔ bɔne nsusuwii yi fii bae? So saa na wɔwoo me? Kelvin dwinnwen. Ɔhwehwɛe mmoa fii Yehowa Adansefo mpanyimfo bi hɔ na wɔmaa no Ɔwɛn Aban nhoma bi sɛ ɔnkenkan mfa nsi ne nkate ano, nanso anyɛ adwuma. Mfe 15 akyi a ɔne mmarima bɛboro ɔha (100) nyaa nna mu kyɛfa no, Kelvin teɛɛm frɛɛ Onyankopɔn sɛ ɔngye no na ɔma onya Yesu anwonwa kwan tumi a etumi sakra abrabɔ bɔne na ɔnfa ne bɔne mfiri na ɔnhohoro ne mmarima ne mmarima nna mu kyɛfa a woanya no, na afei ɔmma ɔnde neho mfi Yehowa Adansefo atoro gyidi ho.

 

Julie

julie

.: JULIE

Yɛ obi a ogyaee n’asɔre bɛyɛɛ Yehowa Danseni, Yulie gye dii sɔ woahu ɔpataku a ɔhyɛ oguan nkatanim wɔ asafo no mu, na wɔkaa sɛ saa nkyekyem no mfa Yehowa Ahyehyɛde no nnɛ ho na mmom afeha edi kan Kristofo nkutoo ho, na onim sɛ biribi atɔ kyima ankasa. Wɔ saa bere no ohui sɛnea asafo mpanyimfo no anya ntetee sɛnea wobetumi akata asafo no mfomso so ama asafo no ayɛ kama, eyi ma gyidi a ɔwɔ wɔ asafo o mu hw ease. Woyii no fii asafo no mu sɛ ɔyɛ ɔwaefo bere a woannye asafo adwene a ɛne sɛ Yesu nyɛ ntamgyinafo mma nnipa nyinaa sɛ Ɔwɛn Aban Asafo no ma ɛnnɛ Julie de ahotɔ resom Yehowa Nyankopɔn ankasa no wɔ ne nokware mu.