David – Ex-Jehovah’s Witness

davidh

.:DAVID 

Wɔtetee no sɛ Yehowa Danseni wɔ ɔman England, odii mfe 49 wɔ Ɔwɛn Aban nnommum fam. Dawid ne ne yere Khristine gyae Ɔwɛn Aban kɔhwehwɛe nokware ahofadi wɔ Kristo mu. Wɔ beae a wohia mmoa akɛse no Dawid somee sɛ panyi wɔ akwan ahorow so, nanso nea ohuui nkutoo ne ɔpoo ne ɔdɔ a nyaatwom ayɛ no mᾱ ne ade a anuanom no de tuae ne mmɔdenbɔ so kᾱ wɔ asafo mu. Abusuabɔ a ɔne Yesu nyae nkutoo na ɛmaa onyae nea wɔahwehwɛ no bere tenteenten wɔ ne nkwa nna nyinaa mu.

 

Christine

christine

.:CHRISTINE

Ɛmfaho mmonaato ne ɔdɔ a wɔde kamee no yɛ osuahu a onyae bere a ɔrenyin wɔ Yehowa Adansefo mu no fᾱ. Kristine kɔɔso gye dii sɛ Yehowa Adansefo som yɛ Nokware No, maa ɔsomee sɛ daa akwanpae. Nanso wɔ ne komam mu no ɔtee nka sɛ ɔmfata, obuu neho fɔw na afei osuroe nea ɛbɛto no wɔ nea harmagedon de bɛba. Awiei koraa, osui esiane sɛ onhu nea ɔnyɛ. “Yesu kae sɛ, fa me kɔndua efisɛ ɛyɛ hare ne abodwoe, nanso Yehowa nnyɛ ade ketewa! Ɛyɛ te sɛ ade duuduruudu! Bere a Yehowa buee n’ani na ohui Yesu sɛ nokware oguanhwehwɛfo no a ɔbɛtee ɔdɔ, adom ne ahobammɔ a wɔahwehwɛ wɔ n’asetena mu nyinaa nka.

Carlene

carleneCARLENE

Onyinee wɔ Kristofo fie, Karlene ani gyei Bible akenkan ho nanso na honhom fam sukɔm de no, efisɛ na ne kurom hɔ asɔre no ntumi mma n’asɛm bisa ho mmuae. Bere a ɛbɛyɛ sɛ Adansefo no wɔ mmuae ma asɛmmisa biara a ɔwɔ no, ɔne ne kunu bɔɔ asu. Wɔsomee Ɔwɛn Aban no bɛboro mfe 20 ansa na Kristo buee n’ani, ma seesei woanya koma pa sɛ ɔbɛboa afoforo nso ma woafi Ɔwɛn Aban no mu.

Ashton

ashton

.:ASHTON

Wɔwoo no ɛsan tetee no sɛ awo ntotoaso abiɛsa mu Yehowa Danseni. N’agya a ɔtetee no no yɛe Asafo panyin bɛyɛ mfe 17 ɛnna ne na yɛe nkaefo no mu biako-ɔyɛe bere nyinaa ɔsempaka adwuma, nanso na ɔwɔ fie a nsinsi wɔ hɔ. Bɛyɛ mfe 23 no ɔne ɔbarima bi twee mpena maa woyii no fii asafo no mu. Akonamyɛ ne anisotᾱ maa ɔhwehwɛɛ Onyankopɔn asɛm no, na ohui Nokware no a ɛwɔ abusuabɔ a egyina Yesu so.

Jason

jason_family

.:JASON

Sɛnea Onyankopɔn gyee me ne m’abusua. Ɔwɛn Aban nkyerɛkyerɛ sɛ yɛbɛtra ase daa wɔ asase so no tɔɔ me komam so. Ɔno ne ne yere Jenny yɛɛ Yehowa Adansefo a wɔabɔ asu wɔ afe 1994 na wofi ase sɛ wobɛtete wɔn mma anan wɔ ɔwɛn Aban akwankyerɛ katee no ase. Bere ohui ntɛnkyea a asafo mpanyimfo de twee asafo mufo no asō no maa Yason ne Jenny fii ase hui sɛnea Ahyehyɛde no wɔ tumi kɛse wɔ asafo mma no so. Dɛn na ɛyɛ mfomso wɔ me ho? Mente saa abotayam a Yesu hyɛɛ bɔ no nka, ɔhwehwɛe mmuae enti ɔkɔkenkaae Bible no ne wɔn a wonnyɛ Yehowa Adansefo bio adansedi. Onyae nokware ahofadi wɔ Kristo mu no, Yason ne Yenni ne wɔn mma anan no nyaae ahofadi awiei koraa!

Chris S

chris

.: Chris S

Onyinee sɛ Yehowa Adansefo no mu biako, na onyae ɔpɛ sɛ daakye ɔkɔyɛ adwuma wɔ Kanada Ɔwɛn Aban Asafo Ti, nanso bere a na ɔrepere ama ne diedi atim sɛ Yehowa Danseni a ɔyɛ nam, ɛnna Khris hwehwɛɛ Ɔwɛn Aban Asafo abakɔsɛm ne amanne no. Nea ohuui no nkutoo yɛ nea Asafo no kyerɛe ne Bible no bɔ abira. Ɔhweree n’abusua no ne n’adamfonom a wɔwɔ Ɔwɛn Aban asafo no mu, na ɛhe na ɔbɛkɔ. Ɛdenam mmoa a onyae wɔ Nokware Kristofo adamfofoa fam no, Khris nyaa ɔdɔ, ɔsɔɔ ne daa nkwa anidaso a ɔwɔ wɔ Kristo mu.

Pam

pam.:PAM 

Onyinee sɛ Yehowa danseni wɔ afie a atete apasam, na nea Pam hui ara ne ɔpowee. N’agya a onni fie ne ne na a wɔahaw, kae bere bi sɛ woanu neho wɔ n’awoda, woyii no fii asafo no mu. Pam bɛtee nka sɛ ɔyɛ akonam na mpo Onyankopɔn apo no! Ɛbɛyɛ sɛ obiara nnwene neho na nea ɛyɛ ahoyeraw yɛ harmagedon a ɛreba wɔ afe 1975 no mu. Ɔpɛe sɛ wɔsan gye no tom wɔ asafo no mu bio nanso obiara poo no maa ɛyɛɛ den maa no. Bere a wiase awiei no amma no, osusuwii sɛ ɛde dɛn bio na woadaadaa no wɔ mu. Ɔdwenee “Ɛsɛ sɛ mehwehwɛ nokware no! Wɔ afe 1978 mu no, Pam huui nkwagye ankasa wɔ Yesu mu, na ofii ase hyehyɛe ɔsom kyekyewa bi. Onyankopɔn faa ababaa yi a woamma ne kwan amma woanya kyɛfa wɔ afahyɛ biara mu no bɛyɛɛ no obi a ɔwɔ hokwan wɔ afahyɛ biara mu bere nyinaa.

Julie

julie

.: JULIE

Yɛ obi a ogyaee n’asɔre bɛyɛɛ Yehowa Danseni, Yulie gye dii sɔ woahu ɔpataku a ɔhyɛ oguan nkatanim wɔ asafo no mu, na wɔkaa sɛ saa nkyekyem no mfa Yehowa Ahyehyɛde no nnɛ ho na mmom afeha edi kan Kristofo nkutoo ho, na onim sɛ biribi atɔ kyima ankasa. Wɔ saa bere no ohui sɛnea asafo mpanyimfo no anya ntetee sɛnea wobetumi akata asafo no mfomso so ama asafo no ayɛ kama, eyi ma gyidi a ɔwɔ wɔ asafo o mu hw ease. Woyii no fii asafo no mu sɛ ɔyɛ ɔwaefo bere a woannye asafo adwene a ɛne sɛ Yesu nyɛ ntamgyinafo mma nnipa nyinaa sɛ Ɔwɛn Aban Asafo no ma ɛnnɛ Julie de ahotɔ resom Yehowa Nyankopɔn ankasa no wɔ ne nokware mu.

Stephen – Ex-Jehovah’s Witness

stephen .:STEPHEN

Wɔwoo no ɛsan tetee no sɛ Yehowa Danseni. Stefano abambui sɛ ɔbɛda nso wɔ ne sukuufo nyinaa ho. Enti na ɔte atua wɔ fie nanso wɔ sukuu ho de na ɔda nsow. Wotuu Stephen wɔ asafo no mu na wɔsan pamoo no wɔ sukuu bere woadi mfe 18. Ɔhweree n’abusua a wɔyɛ Yehowa Adansefo no na ofii ase nomee nnurubɔne, ɔde neho hyɛe ɔbraseɛ ne nsadweam mu, na onyae mma mmienu bere a ɔnware, a obiako wui esiane nna mu yare (STDS) ansa na onyaa mfe 21. Ogyae aware san waree bio wɔ mfe 25, wɔsan gyee Stefano toom bio sɛ Yehowa Danseni nanso ɔkɔɔso de neho hyɛɛ abrabɔ bɔne mu wɔ esum ase. N’asetra bɛyɛɛ basaa ma ohui sɛ ohia Onyankopɔn wɔ n’asetram, nti ɔtwee bɛn Yesu ma onyae asomdwoe ne anigye a eso bi nni.

Trish

trish.:TRISH V

Wɔwoo no ɛsan tetee no sɛ Yehowa Danseni bεyε mfe aduanan mmienu (42) na odi kan huui bere a edi kan a nyaatwom a ɛwɔ Ɔwɛn Aban Ahyehyɛde no mmara ntotoɛ mu. Bere a ohuui amane wɔ Yehowa Adansefo aware mu no, εno amma woantumi anni Ɔwɛn Aban ahwehwɛde biara so. Trish gyaee ne Yehowa danseni kunu no, kae kyerɛɛ no sɛ obetumi afa ɔsom no ayɛ ne hwɛfo na ɔno de ɔbehwɛ mmofra no. N’asetra bɛdii nsensɛmu a onhu nea ɔnyɛ efisɛ ɔndɔm ɔsom biara. Ɛdenam Onyankopɔn mmɔborohunu ne N’adom so no n’ani buee ma ohuui Nokware Ankasa Yesu Kristo. Ogyaw n’asetena nyinaa maa no, na onyae asomdwoe ne anigye a wɔahwehwɛ n’asetena kwan nyinaa mu. Na Yesu hyirae no maa onyaa Kristoni kunu a odwo na ɔdwene neho.

Gloria

Gloria's Horse PhotographyGLORIA

Ɔyɛ awo ntotoaso a ɛtɔ so anum Yehowa Danseni. Ne osuahu kɔ akyirikyiri bɛyɛ mfe apem a atwam a wɔ nᾱnᾱkᾱsowa bere so. Ne abusua anni Russell nkyerɛkyerɛ akyi nkutoo na mmom wɔn bɛyɛɛ akwanpae titiriw a wɔde nnɔnhwerew 150 ɔsram biara de twae kwan kɔ nkurow ne nkurow so koyii sini a atwa adebɔ ho mfonini. Gloria amfi Ɔwɛn Aban no mu esiane sɛ ohuu mfomso bi wɔ ahyehyɛde no ho. Ɔfii mu efisɛ na ɔrehwehwɛ Yesu.

Tammie – Adansedi No

tammieYehowa Adansefo awofo na ɛtetee no (n’agya yɛɛ asafo mu panyi). Tammie nyaa ahotoso sɛ ɔwɔ nokware som biako nkutoo no mu. Ɔyɛɛ daa akwanpae wɔ ne mfe aduasa mu (ɔde nnɔnhwerew bɛyɛ aduokrɔn ɔsram biara yɛe asɛmpaka adwuma, obuui akontaa a ɛkyerɛɛ sɛ ɔne nnipa du (10) suae Bible na afei nso ɔde Ɔwɛn Aban nsɛmma nhoma ne nhoma ɔha (100) ma ɔsram biara mu, ɔmae mmuae na ɔyɛe ɔyɛkyerɛ ahorow wɔ Teokrase Ɔsom Sukuu mu bere a na woadi mfe ason (7). N’abusua ne ne nnamfo buu no sɛ Yehowa adansefo nyinaa nhwɛso, kosii bere a ɔdɔ a ɛwɔ anohyeto no baa n’awiei maa biabiara a ɛwɔ n’asetram sɛe. Yesu mu nkutoo na Tammie huui nea wɔahwehwɛ bere tenteenten.

Nancy Osuahu

nancy

NANCY OSUAHU- Sεnea Ɔwεn Aban Mmarahyε εfa Mogya Wͻtwe Gu Nipaduam Haw N’abusua

Mebεyεe Yehowa Adansefo no mu biako denam me maame a na ͻyε Yehowa danseni bere a meyε abofra no. Me maame yεe obi a ohyia mmofraberem mmͻnnaato εnna Yehowa Adansefo kuw yi bae ne nkyεn wͻ pon ne  pon ano asεnka, maa wͻhyεε ne nkuran sε obetumi anya anidaso. Nanso nea ͻsom yi de brεεn bεyε mfe aduanan a atwam ni no, de mpapaemu baa m’abusua mu εne m’awofo a wogyae aware bεyε mfe 24 atwam. Me maame wͻ mma anan. Yεn mu baasa awiei koraa no, guanee fii afie ma yegyinae me maame ͻpoo ano bεyε mfe bi. Me nuanom barima abien guanee ansa na εbaa wͻn tirim sε wobekum wͻnho εnna Me nso mefii ahyehyεde no mu afe ne fᾱ bere a me kunu wui esiane Ɔwεn Aban mmarahyε a εbarae mogya wͻtwe gu nipaduam no nti. Me nua panyin no anka ͻyε akum neho ansa ͻtwee neho fii m’abusua ho koraa.  Me nuabarima ͻfoforo nso agyina mmarima ne mmarima adapaade ano, na wotuu no fii ahyehyεde no mu a ͻne yεn mu biara ankasa. Na me nua kumaa werε howee maa anka okͻkum neho εno akyi ansa awiei koraa ofii Ahyehyεde no mu.

================

Continue reading “Nancy Osuahu”

Anna Marie – osuahu no a ama woafi Yehowa Adansefo no mu

annemarie

ANNA MARIE ADANSEDI NO

Ebia woahu no wɔ Ahenni Asa wonim saa ɔbaabun ahoɔfɛfo onuawa a ɔwɔ mmofra no. Onii a ɔbɔ mmɔden sɛ ɔbɛtete ne mma wɔ nokware no mu nkutoo. Nea wobuu no sɛ ɔmfata ɔkunu biara efisɛ biribi pa biara nni neho. Woyii no fii asafo no mu bere a wɔtoo no mmonnaa, Anne Maria awiei koraa nyaa ahofadi ɔkwan bɛn so? Wɔkyerɛkyerɛɛ no wɔ ne mmofraberem a woadi mfe anum (5) sɛ Ɔwɛn Aban Ahyehyɛde no ne Nokware no. Awiei no, ohuui nokware ankasa no a ɛda nsow wɔ nokware no a woagye adi no akyi na obenyaa anigye wɔ Kristo mu, nea woahwehwɛ wɔ ne nkwa nna nyinaa mu.

bullets Anne Marie’s Article Corner

Continue reading “Anna Marie – osuahu no a ama woafi Yehowa Adansefo no mu”

Nea YɛYɛ – Wɔn Woafi Yehowa Adansefo mu

 Who We Are

KRATAA ƐBISA SƐ“MOYƐ HENANOM?-YƐN MMUAE YƐDE MA YEHOWA ADANSEFO-Moyɛ Awaefo Kuw a Wonnye Bible Nkyerɛkyerɛ Nni?

“Meyɛ Yehowa Adansefo no mu biako. Bere a me kenkaan mo nsɛm a ɛwɔ mo internɛt adwumadibea no, ɛmaa me bo fuwii sɛ ampa ne ampa yɛwɔ nnipa bi wɔ hɔnom te sɛ mo a wɔka nsɛmmɔne fa yɛnho. Yehowa Ahyehyɛde no ne Nokware no, na mo mu binom nim wɔ mo komam sɛ ɛte saa. Nanso, sɛ eyi ne nea mopɛ a, minim sɛ ɛnyɛ nea mepɛ. Mɛyi na mɛdɔ Yehowa nna nyinaa. Merendan m’akyi na merempa No da. So wogye di sɛ mone nokware som no? Ɛbɛyɛ dɛn na woagye atom sɛ wɔwɔ nokware no mu saa wɔnnkɔ afie ne afie nka Ahenni no ho asɛmpa? So moyɛ “awaefo kuw a woafi Ɔwɛn Aban no mu efisɛ mompɛ sɛ modi Bible akwankyerɛ so?-Mohyɛ atoro nnapɔna afahyɛ no fᾱ, mofoa akōdi so na mogye Nyankopɔn Baasakoro tom?” Continue reading “Nea YɛYɛ – Wɔn Woafi Yehowa Adansefo mu”

Enti nnipakuw kɛse a ɛwɔ adiyisɛm no wɔ asase so bere a Harmagedon bɛpae agu?

heavenlysunset

ENTI NNIPAKUW KԐSE A ԐWƆ ADIYISԐM NO WƆ ASASE SO BERE A HARMAGEDON BԐPAE AGU?

Adiyisɛm 7:9, 15: …“hwɛ! Nnipakuw kɛse a onipa biara antumi ankan wɔn a wofi amanaman ne mmusuakuw ne nkurɔfokuw ne kasa horow mu gyinagyina Ahengua no anim ne Oguammaa no anim. Na eyi nti na wogyina, Onyankopɔn ahengua no anim na wɔresom no anɔpa ne anadwo wɔ N’asɔrefie hɔ…”-Wiase Foforo Nkyerɛase.

Bɛyɛ mfe pii atwam Yehowa Adansefo akyerɛkyerɛ sɛ wɔn mu nnipa dodow no benya owusɔre atra Paradise Asase so afebɔɔ, afei nso nnipa 144000 a wɔapaw wɔn na wɔne Yesu Kristo bɛtraa adi hene wɔ Ɔsoro. Akyidifo akuw- abien yi na wɔfrɛ wɔn “Asase sofo” ne “Ɔsoro kɔfo”. Wɔsan frɛ Asase sofo no “Nguan foforo a ɛwɔ Yohane 10:16 ne “Kuw Kɛse” a ɛwɔ Adiyisɛm 7:9 ɛnna wɔfrɛ Ɔsoro kɔfo no “Nguankuw ketewa” a ɛwɔ Luka 12:32 ne “Nsrafo anaa Nkaefo” a ɛwɔ 2 Korintofo 1:21-22 ne Mpem Ɔha Aduanan Anan No”a ɛwɔ Adiyisɛm 7 ne 14. Nsɛmfua eyinom di akoten mpɛn pii wɔ Ɔwɛn Aban gyidi nhyehyɛe mu de si akuw abien yi so dua. Continue reading “Enti nnipakuw kɛse a ɛwɔ adiyisɛm no wɔ asase so bere a Harmagedon bɛpae agu?”

Dɛn na ɛsɛ sɛ mihu ansa magye asubɔ sɛ Yehowa Adanseni?

Mountain Trees

jwstudy.:DԐN NA ԐSԐ SԐ MIHU ANSA MAGYE ASUBƆ SԐ YEHOWA ADANSENI?

Mene Yehowa Adansefo resua na misusuw sɛ nea wɔka no aba pii wom, nanso ansa na mɛgye asubɔ no, mepɛ sɛ mihu sɛ wɔne “Nokware no”. Dɛn na wowɔ ka fa wɔnho?”

YԐN MMUAE:

Damfo Ɔdɔfo,

Ɔpɛ a wɔwɔ sɛ wobɛyɛ Yehowa Adansefo Som ho nhwehwɛmu anibere so ansa na wode woho adɔm wɔn no sɛ nkamfo. Ԑyɛ yɛn anigye sɛ yɛanya hokwan ne wo besusuw yɛn nhwehwɛmu a yɛaboaboa ano fa wɔnho no, na yɛgye di sɛ ɛbɛboa wo bere a wopɛ sɛ wohu sɛ ɛsɛ sɛ wodɔm Ɔwɛn Aban Ahyehyɛde no anaa. Wɔ bere a Yehowa Adansefo ankorankoro yɛ nnipa pa no, yɛahu sɛ Ɔwɛn Aban Ahyehyɛde no Ankasa nyɛ nokwaredifo wɔ “nokware no” ho. Ԑnyɛ sɛ Yehowa Adansefo Bible no, Wiase Foforo Nkyerɛase (WFN) no na woakyinkyim no nko, na mmom wɔn amanne pii a wɔkyerɛ ne Kyerɛwnsɛm no nhyia. (Sɛ wopɛ nsɛm pii a hwɛ yɛn kyerɛwtohɔ “Nokwasɛm a Ɔwɛn Aban Asafo Mpɛ Sɛ Wohu”, kaseɛbɔ.) Continue reading “Dɛn na ɛsɛ sɛ mihu ansa magye asubɔ sɛ Yehowa Adanseni?”

Yehowa Adansefo bara mogya wɔtwe gu nipaduam

jwgodsname.:DƐN NTI NA YEHOWA ADANSEFO PO MOGYA WƆTWE GU NIPADUAM?-So Wɔbarae Nnuru Wɔde Si Nyarewa Kwan (Vaccination) ne Honam Akwaa Wɔsesa (Organ Transplant)?

“Mani gye Yehow a Adansefo Som ho, nanso meho pere me sɛ mehu nea enti a Yehowa Adansefo mpene mogya wɔtwe gu nipaduam so. Minim Bible nkyekyem a ɛka fa mogya ɛnsɛ sɛ yedi ho, nanso wobetumi akyerɛkyerɛ nea enti a mogya a wodi kyerɛ mogya wɔtwe gu nipaduam? Mate nso sɛ Yehowa Adansefo barae nnuru a wɔde si nyarewa kwan ne honam akwaa wɔsesa . Ɛyɛ Nokwarɛ?”

YƐ MMUAE:

Damfo Ɔdɔfo,

Wɔ asɛmmisa no yɛ nea ɛtɔ asom efisɛ abirabɔ kɛse wɔ sɛnea Yehowa Adansefo kyerɛkyerɛ Bible akenkan a ɛkasa tia mogya a wodi ne mogya a wɔtwe gu nipaduam ankasa ntam. Yudafo mapa no yɛɛ nnipa a wɔyɛ ahwɛyiye sɛ wobedi Kyerɛwnsɛm eyinom a ɛwɔ Mose mmara no mu so kyɛn Yehowa Adansefo no koraa. Nanso, woatwetwɛn wɔnan ase sɛ wɔbɛgye mogya, afei Kristofo asafo nyinaa ne Ɔsom akuw a wɔka sɛ wodi Bible nnyinasosɛm so no, Yehowa Adansefo Ɔsom no NKUTOO ne Ɔsom a ɔkyerɛ sɛ Bible nkyekyem eyinom (Genesis 9:3-4, Levitikus 17:10, Asomafo Nnwuma 15:28-29) kasa fa mogya a wodi denam nipaduam a wɔtwe gu, a ɛnyɛ mogya a wodi ankasa sɛ aduan.   Continue reading “Yehowa Adansefo bara mogya wɔtwe gu nipaduam”

So apam foforo no yɛ nnipakuw 144000 pɛ?

heavenlysunset

SO APAM FOFORO NO YԐ NNIPAKUW 144000 PԐ? Nsɛmmisa 15 a wobebisa Yehowa Adansefo fa Nnipa 144000 no ne Nnipakuw Kɛse no ho

Gyidi nsɛmti ahorow nyinaa a obi betumi ne Yehowa Adansefo besusuw ho no, biribiara nni ho a ɛsom bo kyɛn Yesu Kristo Nipa ko a ɔyɛ ne nkwagye ne daa nkwa ho nsɛm nsɛm. Yehowa Adansefo wɔ nkwagye akuw abien nhyehyɛe a ɛno mu na woakyekyɛ wɔn akyidifo mu akuw abien. Wɔfrɛ akuw a edi kan “nguankuw ketewa” a wɔyɛ nnipa dodow 144000 na afei kuw a ɛto so  abien no wɔfrɛ no “nnipakuw kɛse” wɔyɛ adessama dodow a aka nyinaa. Saa wohwehwɛ nea wɔgye di fa akuw abien nkwagye nhyehyɛe mu a, ɛbɛda adi sɛ mfomso kɛse wɔ Ɔwɛn Aban nkyerɛkyerɛm efisɛ Kyerɛwnsɛm nkyekyem biako mpo mfoa wɔn adwene soronko a ɛfa asɛm yi ho. Continue reading “So apam foforo no yɛ nnipakuw 144000 pɛ?”

So Yehowa Adansefo Bible no, wiase foforo nkyerԐase no, yԐ nkyerԐase pa a?

jwgodsnameO YEHOWA ADANSEFO BIBLE NO, WIASE FOFORO NKYERԐASE NO, YԐ NKYERԐASE PA A?

Ɔwɛn Aban Bible ne Nhomawa Asafo no yɛ nea wonim no sɛ ɔsom a ɔpo Yesu Kristo Nyameyɛ. Ne saa nti, bere a wotintimii wɔn ankasa Bible Nkyerɛase no (Wiase Foforo Nkyerɛase) wɔyɛɛ nea wobetumi biara maa ɛbɛdaa adi sɛ kyerɛwnsɛm no mfoa adwene sɛ Yesu Kristo yɛ Onyankopɔn (Yehowa) so. Ama wɔayi adwene afi Yesu Kristo so sɛ ɔyɛ Onyankopɔn no, wɔde edin Yehowa (efi Hebri nkyerɛwde YHWH a egyina hɔ ma Onyankopɔn din) hyɛe “Theos”-Onyankopɔn (God) ananmu, ɛnna wɔde Yehowa (Jehovah) hyɛe “Kuriou” Awurade (Lord) ananmu  wɔ Kristofo Hela Kyerɛwnsɛm (Apam Foforo)  nkyekyem ahorow bebree mu. Enti, wɔmaa nsonsonoe bɛdaa Yehowa Nyankopɔn ne Yesu Kristo ntam a Kyerɛwnsɛm no mfoa so. Wɔasan akyinkyim nkyekyem ahorow a ɛfoa Yesu Kristo Nyameyɛ no so, sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn gyidi a ɛkasa tia Nyankopɔn Baasakoro anya nkɔso. Kyerɛwtohɔ a edidi so yi (Ɔsom Adwumakuw a ɔde mmoa ma wɔn a woafi Ɔwɛn Aban no mu na wɔrehyɛ asetena foforo ase ɛnna ɛhyehyɛe nsɛm yi) yɛ kyerɛwtohɔ a ɛyɛ Bible nkyekyem a ɛma Ɔwɛn Aban Asafo Nyankopɔn Baasakoro gyidi a ɔnye nni no da adi wɔ wɔn Wiase Foforo Nkyerɛase no mu. Yɛhyɛ akenkanfo nkuran sɛ wɔnyɛ nhwehwɛmu wɔ mfomso ahorow yi wɔ Hela ne Borɔfo Nkabom Bible anaasɛ Ɔwɛn Aban Asafo Kingdom Interlinear Hela Kyerɛwnsɛm Nkyerɛase mu. Continue reading “So Yehowa Adansefo Bible no, wiase foforo nkyerԐase no, yԐ nkyerԐase pa a?”