Vzdáváš Jehovovi čest?

jwworship

ÚČASTNÍŠ SE JEHOVOVA OPATŘENÍ PRO ŽIVOT?
bcard-download

postcard-download

„Kdokoli používá při svém uctívání Ježíšovo jméno, ale nevzdává větší čest Jehovovi, neprojevuje opravdovou lásku k světlu.“ —Strážná věž,
1. srpna 1991, str. 9

„Ale v nejnovějším zpěvníku z roku 1984 je čtyřnásobně více písní ke cti Jehovy než Ježíše.“ —Zjevení – jeho slavné vyvrcholení se přiblížilo, str. 36

Jak můžeš vzdávat Jehovovi čest, když nevzdáváš Ježíši stejnou čest jako Otci?

„aby všichni ctili Syna, právě jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí Otce, který ho poslal.“—Jan 5:23, PNS

Přikázal Jehova, abychom uctívali Ježíše?

„Když však opět přivádí svého Prvorozeného na obydlenou zemi, říká: ‘Ať mu  vzdají poctu všichni Boží andělé.’ ” —Hebrejcům 1:6, PNS

Pokud je „pocta“ pouhá úcta, proč ji Petr odmítl?

„Když Petr vstoupil, Kornélius mu vyšel vstříc, padl mu k nohám a vzdal mu poctu. Ale Petr ho pozvedl a řekl: ‘Vstaň; já jsem také člověk.’”
—Skutky 10:25-26, PNS

Uctíváš Ježíše?

„A každého tvora, který je v nebi i na zemi… jsem slyšel říkat: ‘Tomu, který sedí na trůnu, a Beránkovi buď …čest…’ …a starší padli a uctívali.“ —Zjevení 5:13-14, PNS

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Ital Angličtina Czech