Hazel – Bývalého svědka Jehovova

hazel

.:HAZEL – Vyrůstajíc v násilnické rodině svědků Jehovových, Hazel nalezla pravdu na internetu.

V prostředí násilnického rodinného života dalo Hazel naději poselství svědků Jehovových o slíbeném pozemském ráji. Připadalo jí, že Jehova o ni skutečně pečuje, ale když její činnost u Strážné věže vzrůstala, rostlo i násilí doma. Ve víře, že je pronásledována pro „spravedlnost,“ se Hazel obrátila o pomoc na internetovém chatu. Křesťanští přátelé, s nimiž se na chatu setkala, byli pro její víru výzvou, a tak začala mít pochybnosti o tom, čemu byla vyučována. Hazel zjistila, že její SJ přátelé nedokážou odpovědět z Bible na její otázky. Tehdy Bůh získal její srdce a ona pochopila, co všechno znamená spasení z milosti Ježíše Krista.

 

Renee – Bývalého svědka Jehovova

renee

.:RENEE – Vyrůstat jako svědek Jehovův pro ni nebylo lehké

Vyrůst jako svědek Jehovův nebylo pro Renee snadné, protože ji nenáviděli její vrstevníci z malého města a neměla žádné přátele. Vzala si muže od svědků Jehovových a účastnila se služby dveře ode dveří plným časem. Renee se usilovně snažila o schválení Bohem Jehovou, ale zjistila, že se její sny rozpadly na kusy, když ji její SJ manžel opustil kvůli jinému muži a Strážná věž reagovala vyloučením jí i jejího bývalého manžela jenom kvůli obviněním založeným na fámách! „Jak jsi mi to mohl udělat?” zvolala Renee k Bohu. Jeho odpověď přišla nejneočekávanějším způsobem. Nyní oslavuje Boha za úžasný způsob, jakým ji v Kristu osvobodil!

 

Amber – Bývalého svědka Jehovova

 amberAMBER – Postrádajíc ve Strážné věži pocit bezpečí, hledala, kam jít a kde nalézt Krista.

Když opustila náboženství svědků Jehovových, Amber pociťovala, že něco je špatně, a přece jí chyběl pocit bezpečí, jaký měla jako SJ. „Musím se vrátit do církve, ale kam?“ Amber se modlila. Hovořila s druhými o jejich víře a začala zkoumat rozdíly mezi učením svědků Jehovových a biblickým křesťanstvím. Jak ji Duch svatý uváděl do své pravdy, cítila Boží lásku a ochranu a byla plná vzrušení, víry a štěstí.

 

Příběh Grace – Bývalého svědka Jehovova

grace.: GRACE – Opustila svědky Jehovovy kvůli falešnému učení o roce 1914

 bullets Grace’s Website: exjw.weebly.com

Po dobu 25 let si Grace myslela, že slouží jedinému PRAVÉMU Bohu – Jehovovi, když však vůdci Strážné věže nařídili všem následovníkům, aby věřili, že v roce 1914 nastala Kristova přítomnost, byla Grace „vykopnuta“ z „Archy“ (organizace Strážná věž), protože toto učení nedokázala přijmout. Byla zdrcena! Ale Jehova ji neopustil. Vzal ji a přinesl k Ježíši – cestě, PRAVDĚ a životu!

 

7A. OTÁZKA: Kdo je tím „věrným a rozvážným otrokem”?—Část I

 

ccjw-en-adbullets  KŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
– Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

(CONB LEKCE 14: „Jak jsou svědkové Jehovovi organizováni”)

Vede Bůh Jehova svůj lid prostřednictvím nějaké organizace? Co odhaluje historie? Následuje zřízení Strážné věže, tzv. „vedoucí sbor,“ křesťanství z prvního století? 

KAREN:  Cindy, když studujeme tu brožuru od Strážné věže Co od nás Bůh vyžaduje?, zjišťuju, že Strážná věž často vykládá jisté biblické verše jinak, než to slyším v jiných křesťanských skupinách. Protože se dá Bible vykládat mnoha způsoby, jak mohu určit, kterému výkladu mám věřit? Jak poznám, že mám věřit výkladu Strážné věže, a ne tomu, co slýchám v jiných křesťanských náboženstvích? Pokračovat ve čtení „7A. OTÁZKA: Kdo je tím „věrným a rozvážným otrokem”?—Část I“