Posted in Další příběhy Příběhy bývalých svědků Jehovových

Brenda – Bývalého svědka Jehovova

Posted in Příběhy bývalých svědků Jehovových Vybrané příběhy

Julie – Náš koordinátor setkávání bývalých svědků Jehovových

Posted in Biblické odpovědi svědkům Jehovovým Dějiny svědků Jehovových

Jsou svědkové Jehovovi spojeni s illumináty?

Posted in Biblické odpovědi svědkům Jehovovým Víra svědků Jehovových

Jak mohu odpustit svému otci, svědku Jehovovu, který mne zneužil, a starším, kteří s tím nic nedělali?

Posted in Křesťanské rozhovory se Svědky Jehovovými Sekce 3: Zhodnocení otázek týkajících se svědomí svědka Jehovova

7. OTÁZKA: Rozhodněte se, že budete sloužit Bohu—věrní Jehovovi anebo věrní organizaci?

Posted in Pomoc pro svědky Jehovovy Určování pravdy

Co bych měl vědět předtím, než jsem pokřtěn jako svědek Jehovův?

Posted in Evangelizace Traktáty pro svědky Jehovovy

PRAVÁ SVOBODA – Jsi skutečně SVOBODNÝ bez organizace Strážná věž?

Posted in Křesťanské rozhovory se Svědky Jehovovými Sekce 1: Zkoumání autority společnosti Strážná věž

7B. OTÁZKA: Kdo je tím „věrným a rozvážným otrokem”?—Část II

Posted in Evangelizace Traktáty pro svědky Jehovovy

Je organizace Strážná Věž “věrná a rozvážná”?

Posted in Evangelizace Traktáty pro svědky Jehovovy

Co Je “Ta Pravda”?

Posted in Křesťanské rozhovory se Svědky Jehovovými Sekce 1: Zkoumání autority společnosti Strážná věž

7A. OTÁZKA: Kdo je tím „věrným a rozvážným otrokem”?—Část I

Posted in Křesťanské rozhovory se Svědky Jehovovými Sekce 1: Zkoumání autority společnosti Strážná věž

1A. OTÁZKA: Mohu sloužit Jehovovi bez “nového světla” od Strážné věže?