Shereen – Bývalého svědka Jehovova

shereenSHEREEN – Po nepodařeném pokusu o sebevraždu kvůli hrubému bití, které snášela od svých rodičů, svědků Jehovových, nalezla pomoc u kvalifikovaného poradce.

Vychována v nekompromisním prostředí násilnické rodiny svědků Jehovových. Shereen nikdy nezažila svobodu, jakou prožívá dítě, které vyrůstá v objetí milujících rodičů. Hodiny strávené na shromážděních a ve službě dveře ode dveří spolu se surovým bitím doma za nedodržení nejmenšího očekávání svých rodičů, to všechno nedávalo Shereen žádnou naději na přežití. Po nezdařeném pokusu o sebevraždu Shereen konečně nalezla pomoc u odborného poradce. Ačkoli je nyní pryč z organizace Strážná věž, její cesta k fyzickému, emociálnímu a duchovnímu uzdravení má daleko do úplnosti.

Andrew – Bývalého svědka Jehovova

andrew

.:ANDREW – Když objevil pravdu o historii Strážné věže, odešel následovat Ježíše.

“Nikdy jsem nebyl nespravedlivě vyloučen a nemám vůbec žádnou zášť vůči jakémukoli svědkovi. Má volba opustit organizaci byla založena čistě na tom, co jsem zjistil o historii této organizace, o kořenech jejího vyučování a o kontrastu s historickým křesťanstvím. Možná, že byly chvíle, kdy jsem se cítil jako vzorný svědek Jehovův, ale pak byly i chvíle, kdy jsem musel připustit opak. Doufám, že zasáhnu někoho, kdo se může s mým příběhem ztotožnit.“

Patty – Bývalého svědka Jehovova

patty

.:PATTY – Odešla po 24 letech od Strážné věže, aby nalezla pokoj a radost v Ježíši

Narozena a vychována jako křesťan, nikdy však nebyla upevněna v Božím Slově. Tím se stala Patty náchylná k přijetí podvodného učení Strážné věže. Po dobu čtyřiadvaceti let upřímně pracovala pro organizaci, ale nic nedokázalo zabránit tomu děsivému pocitu, že není pro Jehovu „dost dobrá.“ V zoufalství Patty opustila svědky Jehovovy, aby nalezla opravdový pokoj, radost a bezpečí v Ježíši.

 

Carlene – 20 letá bývalá svědkyně Jehovova

carleneCARLENE – 20 letá bývalá svědkyně Jehovova

Vyrostla v křesťanské rodině. Ráda si četla Bibli, ale měla duchovní hlad, protože její otázky nebyly v její církvi zodpovězeny. Když se ukázalo, že svědkové Jehovovi mají odpověď na každou její otázku, byla spolu se svým manželem pokřtěna. Sloužila organizaci Strážná věž po dobu 20 let, než jí Kristus otevřel oči. Nyní má na srdci pomáhat druhým, kteří odcházejí.