Jaké by bylo přežít KONEC?

jwend

bcard-download

postcard-download

Pouze svědkové Jehovovi… mají biblickou naději, že přežijí blížící se konec tohoto odsouzeného systému…“ —Strážná věž, 1. září 1989, str. 19 (přel. z angl.)

 

„Věrní lidé budou během Ježíšova tisíciletého panování pracovat, aby celou zemi přeměnili v ráj.“—Co od nás Bůh vyžaduje?, str. 11

Pokračovat ve čtení „Jaké by bylo přežít KONEC?“

Jak PŘEŽIJEŠ Armagedon?

jwarmageddon

bcard-download

postcard-download

„Naléhavá otázka zní: Přežiješ zničení v Armagedonu, aby ses těšil z věčného míru? Asi se zeptáš: ‘Co musím přežít?’“  —Strážná věž, 15. února 1985, str. 7 (přel. z angl.)

Kdo přežije?

„Poselství je tedy jasné: chceme-li přežít Armagedon, musíme zůstat duchovně bdělí a udržovat si symbolické oděvy, podle nichž je možné poznat, že jsme věrnými svědky Jehovy Boha.“ —Strážná věž, 1. prosince 1999, str. 18

Jaký „oděv“ nosíš? Svůj anebo Kristův?

„A všichni se stáváme podobnými někomu nečistému a všechny naše skutky spravedlnosti jsou jako oděv pro období menstruace.“ —Izajáš 64:6, PNS Pokračovat ve čtení „Jak PŘEŽIJEŠ Armagedon?“

Douglas Lee – Bývalého svědka Jehovova

douglas

.:DOUGLAS LEE – Opět je konec blízko!

Autor knihy Konec je blízko… opět! sdílí své zkušenosti, jak byl vychován jako svědek Jehovův, vlečen nemilosrdně pozadu i popředu do sálu Království a dveře ode dveří, aby kázal Boží zprávu o Království. Na vtipkování o starostech a trápeních je cosi terapeutického.

LB – Bývalého svědka Jehovova

LB

.:LB’S STORY – Obětujíc vysokoškolské vzdělání, aby sloužil náboženství svědků Jehovových, s obtížemi procházel životem.

Kvalita LB života byla zničena náboženstvím svědků Jehovových, kam se narodil a kde byl vychován. Když byl mladý, svědkové Jehovovi mu řekli, že nezestárne dost na to, aby potřeboval vyšší vzdělání pro „světskou“ kariéru, protože přijde Armagedon a přinese nový pozemský ráj do roku 1975. LB lituje, že obětoval 30 let svého života falešným proroctvím Společnosti Strážná věž. Naštěstí našel skutečnou pravdu, když opustil falešného „boha“ Strážné věže kvůli pravému Bohu.

Shereen – Bývalého svědka Jehovova

shereenSHEREEN – Po nepodařeném pokusu o sebevraždu kvůli hrubému bití, které snášela od svých rodičů, svědků Jehovových, nalezla pomoc u kvalifikovaného poradce.

Vychována v nekompromisním prostředí násilnické rodiny svědků Jehovových. Shereen nikdy nezažila svobodu, jakou prožívá dítě, které vyrůstá v objetí milujících rodičů. Hodiny strávené na shromážděních a ve službě dveře ode dveří spolu se surovým bitím doma za nedodržení nejmenšího očekávání svých rodičů, to všechno nedávalo Shereen žádnou naději na přežití. Po nezdařeném pokusu o sebevraždu Shereen konečně nalezla pomoc u odborného poradce. Ačkoli je nyní pryč z organizace Strážná věž, její cesta k fyzickému, emociálnímu a duchovnímu uzdravení má daleko do úplnosti.

Allison – Bývalého svědka Jehovova

allison

.: ALLISON – Dětské noční můry ohledně Armageddonu a otec, který byl předsedajícím dozorcem, ji přiměli očekávat lásku od Ježíše.

Vyrostla jako svědek Jehovův. Allie si pamatuje, jaké měla noční můry o Armagedonu. V jejích snech přímo před ní umírali lidé a ona nikdy nepociťovala, že by byla pro Jehovu dost dobrá. Její otec, předsedající dozorce, neměl na svou rodinu čas. Spíše byly jeho děti vedeny, aby v organizaci ukazovaly to, co o něm vyvolá dobrý dojem. Když nalezla více lásky a přijetí mezi svými přáteli mimo organizaci, odešla, aby našla SKUTEČNOU rodinu, která ji miluje bezpodmínečně.

Příběh Dennis – Bývalého svědka Jehovova

dennis

 .:DENNIS – Strach z Armageddonu ho odvedl od Strážné věže

Vyrostl jako svědek Jehovův. Největším Dennisovým strachem, který ho vedl, aby se řídil požadavky Strážné věže, byl strach, že přijde Boží „Armagedonská“ bitva a zničí ho, jestliže nebude dost věrný. Po léta, kdy se namáhal, aby byl pro Boha přijatelný, a sloužil v mnoha vedoucích postaveních v organizaci, se Dennis cítil jako pokrytec. Jeho svědomí mu jednoduše nedovolovalo podporovat nelaskavou politiku, jaké byl v organizaci Strážná věž svědkem. Jak by mohl pokračovat v nošení masky loajálního svědka Jehovova, když jím nebyl ve svém srdci? Když odešel ze svého vedoucího postavení u Strážné věže, obrátil se Dennis k Bohu a nalezl opravdovou lásku v křesťanské komunitě, kde jsou lidé přijímáni nikoli kvůli svým výkonům, nýbrž kvůli výkupní oběti Ježíše Krista, která je pro všechny, kdo vložili svou důvěru na něho samého, aby získali věčný život.

David – Manžel Christine

davidh

.:DAVID – Manžel Christine a bývalý starší svědků Jehovových angažovaný ve Strážné věži po 49 let

Vychován v Anglii jako svědek Jehovův. Strávil 49 let v zajetí Strážné věže. David a jeho žena Christine odešli, aby nalezli opravdovou svobodu v Kristu. Šli tam, kde „byla velká potřeba.“ David sloužil v mnoha vedoucích postaveních v organizaci, jen aby nalezl jako odměnu za své úsilí, že se mu bez důvodu vyhýbali a pocítil ryzí „nedostatek lásky“ mezi „bratry“ a „sestrami“ ve sboru. Jedině v osobním vztahu s Ježíšem nalezli to, po čem po celý svůj život toužili.

Jason – Jak Bůh zachránil mě a moji rodinu

jason_family

.:JASON – Jak Bůh zachránil mě a moji rodinu

Jak Bůh zachránil mě a moji rodinu – Teologie Strážné věže o věčném životě na zemi se Jasonovi velmi zamlouvala. Se svou ženou Jenny byli v roce 1994 pokřtěni jako svědkové Jehovovi a následně vychovali své čtyři děti v přísném otročení činnostem Strážné věže. Když byli svědky mnoha křivd, které napáchali starší na členech sboru, Jason a Jenny uviděli tu absolutní vládu organizace nad jejími členy. Vprostřed toho tlaku Jason přemýšlel o Ježíšových slovech u Matouše 11:28 a ptal se: „Kde je u mě chyba? Necítím to občerstvení, které Ježíš slíbil.“ Při hledání odpovědí se obrátil na Bibli a na svědectví bývalých svědků Jehovových. Nalezl skutečnou svobodu v Kristu. Jason, Jenny a jejich čtyři děti jsou nyní konečně svobodní!

 

Opravdu Strážná věž říkala, že konec přijde v roce 1975?

1975.:Opravdu Strážná věž říkala, že konec přijde v roce 1975?

„Rok studuji se svědky Jehovovými a uvažuji o křtu, před svým rozhodnutím bych však chtěla  prozkoumat historii této organizace. Nedávno jsem na internetu objevila tvrzení, že svědkové Jehovovi učili, že bude konec světa v roce 1975, a tak jsem se na to zeptala té, s níž studuji Bibli. Rychle popřela, že by Strážná věž někdy učila, že v roce 1975 bude konec světa. Odpověděla, že pár jedinců z řad svědků Jehovových si myslelo, že by konec mohl nastat v  roce 1975, řekla však, že Společnost Strážná věž nikdy toto datum oficiálně za konec světa neprohlásila.  Jsem zmatena! Jestliže Společnost Strážná věž nikdy neprohlásila rok 1975 za datum pro konec světa, proč na vaší webové stránce říká Anne Marie že Společnost tak učinila ve své publikaci z roku 1966 s názvem Věčný život ve svobodě Božích synů? Mohla bych se nějak dostat k dokumentům, o nichž ve svém příběhu Anne Marie hovoří?“

Pokračovat ve čtení „Opravdu Strážná věž říkala, že konec přijde v roce 1975?“

BOJÍM SE, ŽE BUDU ZNIČEN V ARMAGEDONU — Co když mají svědkové Jehovovi přece jen pravdu?

heavenlysunset

BOJÍM SE, ŽE BUDU ZNIČEN V ARMAGEDONU — Co když mají svědkové Jehovovi přece jen pravdu?

„Stále jsem jedním ze svědků Jehovových, mám však mnoho pochybností a otázek, zda je organizace Strážná věž skutečně ‚tou Pravdou.‘ Jsem tak zmaten a cítím, že chci odejít, ale to, co mne zde stále drží, je strach, že přijde Armagedon. Nechci být zničen! Chci být na Jehovově straně, ale tolik se bojím. Co když mají svědkové Jehovovi přece jen pravdu? Když odejdu, budu zničen Jehovou NAVŽDY? Nechci zemřít! Jenom nevím, co mám dělat… Cítím se být natolik polapený!“ Pokračovat ve čtení „BOJÍM SE, ŽE BUDU ZNIČEN V ARMAGEDONU — Co když mají svědkové Jehovovi přece jen pravdu?“

Příběh Tammie – Bývalého svědka Jehovova

tammie

PŘÍBĚH TAMMIE – Bývalá průkopnice svědků Jehovových

Vychována rodiči, kteří byli svědkové Jehovovi (její otec byl starším). Tammie byla přesvědčená, že je v jediném pravém náboženství. Ve svých 30 letech průkopničila (strávila nejméně 90 hodin měsíčně ve službě), měla měsíčně průměrně 10 „biblických studií“ a rozdala na stovky časopisů a knih Strážné věže. Jako šikovný řečník měla Tammie od svých 7 let pravidelné „úkoly“ a „demonstrace“ ve Škole teokratické služby. Svou rodinou a svými přáteli byla považována za vzor „svědka“, dokud neselhala podmínečná láska, kterou přijímala, a dokud se všechno v jejím životě nerozpadlo. Jedině v Kristu Tammie skutečně nalezla to, po čem dlouho toužila.
Pokračovat ve čtení „Příběh Tammie – Bývalého svědka Jehovova“

Bude „velký zástup“ na zemi, až vypukne Armagedon?

heavenlysunset

BUDE „VELKÝ ZÁSTUP“ NA ZEMI, AŽ VYPUKNE ARMAGEDON?

Zjevení  7:9, 15: „…pohleďme, velký zástup, který žádný člověk nemohl sečíst, ze všech národů a kmenů a lidí a jazyků, jak stojí před trůnem a před Beránkem…Proto jsou před Božím trůnem; a prokazují mu dnem i nocí posvátnou službu v jeho chrámu…“ —Překlad nového světa

Roky jsou svědkové Jehovovi vyučováni, že nesmírné množství jejich následovníků bude vzkříšeno k věčnému životu v pozemském ráji a že pouze vybraná skupina 144 000 následovníků bude žít a vládnout s Ježíšem Kristem v nebi. Tyto dvě skupiny následovníků jsou nazvány „pozemská třída“  a „nebeská třída.“ „Pozemská třída“ je též nazvána „jiné ovce“ podle Jana 10:16 a „velký zástup“ podle Zjevení 7:9, zatímco „nebeská třída“ je nazvána „malé stádo“ podle Lukáše 12:32, „pomazaní“ podle 2. Korinťanům 1:21-22 a „144  000“ podle Zejvení, kapitol 7 a 14.  Tyto termíny jsou běžně používány v systému nauk Strážné věže k podpoření této struktury dvou tříd. Pokračovat ve čtení „Bude „velký zástup“ na zemi, až vypukne Armagedon?“

4. OTÁZKA: Jak blízko je konec?

(WDGR LEKCE 8:“Rodinný život, jaký se líbí Bohu“)

Je konec natolik blízko, že bychom neměli žít „normálním“ životem? Tvrdí svědkové Jehovovi, že jsou inspirovanými proroky? Co ukazují záznamy? Jsou „spekulace“ Strážné věže falešnými proroctvími?

CINDY:    Ahoj, Karen. Jak se má dneska miminko? Zotavilo se z toho nachlazení, které mělo minulý týden? 

KAREN: Ano, Cindy.  Je jí o hodně líp a zdá se, že se ze svého kašlání zotavuje. Máš  ty nějaké děti? Pokračovat ve čtení „4. OTÁZKA: Jak blízko je konec?“