Ano, měl bys věřit v Trojici!

—Reakce na brožuru Strážné věže s názvem „Měl bys věřit v Trojici?“ z roku 1986, stránka za stránkou

Odborná odpověď na argumenty Strážné věže ohledně původu a historie učení o Trojici a podrobný rozbor biblických textů, které se používají pro a proti tomuto učení.

ÚVOD: PROČ BYS V TO MĚL VĚŘIT

1. KAPITOLA: DEFINOVÁNÍ TROJICE

 • CO JE TO TROJICE?
 • „NEPOSTIŽITELNÁ LIDSKÝM ROZUMEM“
 • „JE TO OPRAVDU BIBLICKÁ NAUKA?“
 • SVĚDECTVÍ HEBREJSKÝCH A ŘECKÝCH PÍSEM
 • ENCYKLOPEDIE NÁBOŽENSTVÍ
 • NOVÁ KATOLICKÁ ENCYKLOPEDIE
 • TROJJEDINÝ BŮH, napsal Jezuita Edmund Fortman
 • NOVÁ ENCYKLOPEDIE BRITANNICA
 • „PROTESTANTSKÝ TEOLOG KARL BARTH“

2. KAPITOLA: HISTORICKÉ POZADÍ

 • VYUČOVÁNA RANÝMI KŘESŤANY
 • „CO UČILI PŘEDNIKAJŠTÍ OTCOVÉ“
 • IGNATIOS (30-107 A.D.)
 • JUSTIN MUČEDNÍK(165 A.D.)
 • IRENEUS (200 A.D.)
 • KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ (215 A.D.)
 • TERTULLIAN (230 A.D.)
 • HIPPOLYTUS (235 A.D.)
 • ORIGEN (250 A.D.)
 • ALVAN LAMSON – CÍRKEV V PRVNÍCH TŘECH STOLETÍCH
 • LAMSONOVO PROHLÁŠENÍ O JUSTINU MUČEDNÍKU
 • LAMSONOVO PROHLÁŠENÍ O KLEMENTU ALEXANDRIJSKÉM
 • LAMSONOVO PROHLÁŠENÍ O TERTULLIANOVI
 • NIKAJSKÝ KONCIL
 • TŘI NÁZORY OHLEDNĚ KRISTA PROJEDNÁVANÉ NA KONCILU
 • „KONSTANTINOVA ÚLOHA V NIKAJI“

3. KAPITOLA: POHANSKÝ PŮVOD TROJICE?

 • CO TAKHLE EGYPTSKÉ, BABYLÓNSKÉ A HINDUISTICKÉ TRIÁDY?
 • PŘÍBĚH CIVILIZACE: III. část, César a Kristus, napsal Will Durant
 • EGYPTSKÉ NÁBOŽENSTVÍ, napsal Siegfried Morenz
 • POHANSTVÍ V NAŠEM KŘESŤANSTVÍ, napsal Arthur Weigall
 • ENCYKLOPEDIE NÁBOŽENSTVÍ A ETIKY, napsal James Hastings
 • NOVÁ SCHAFF-HERZOGOVA ENCYKLOPEDIE NÁBOŽENSKÉHO POZNÁNÍ
 • CÍRKEV V PRVNÍCH TŘECH STOLETÍCH, napsal Alvan Lamson
 • NÁSTIN HISTORIE DOGMATU, napsal Adolf Harnack
 • VYJÁDŘENÍ DŮVODŮ, napsal Andrews Norton

4. KAPITOLA: TROJICE V BIBLI

 • PODPORUJE MONOTEISMUS (VÍRA V JEDNOHO BOHA) TROJICI?
 • ODPOVĚDI NA TEXTY, KTERÝMI STRÁŽNÁ VĚŽ „DOKAZUJE“
 • KOLOSANŮM 1:15-16
 • ZJEVENÍ 3:14
 • PŘÍSLOVÍ 8:12, 22-23
 • „JAK VELKÉ BYLO VÝKUPNÉ?“
 • JEŽÍŠ, „JEDNOZPLOZENÝ SYN“

5. KAPITOLA: JE JEŽÍŠ NIŽŠÍ NEŽ BŮH?

 • CO TAKHLE JEŽÍŠOVO PODŘÍZENÍ SE OTCOVĚ VŮLI?
 • JAN 20:17
 • ZJEVENÍ 3:12
 • KORINŤANŮM 8:5-6
 • MAREK 10:17-18
 • ABAKUK 1:12
 • MAREK 13:32
 • KORINŤANŮM 11:3 A 15:28
 • JAN 14:28
 • BULLETIN KNIHOVNY JOHNA RYLANDSE

6. KAPITOLA: DUCH SVATÝ—OSOBA NEBO SÍLA?

 • OSOBNÍ VLASTNOSTI DUCHA SVATÉHO
 • DUCH SVATÝ JE POVAŽOVÁN ZA OSOBU
 • MATOUŠ 24:36 – DUCH SVATÝ TO NEVÍ?
 • DUCH SVATÝ PŘEBÝVÁ VE VĚŘÍCÍCH
 • PERSONIFIKACE A DUCH SVATÝ
 • DUCH SVATÝ – PODSTATNÉ JMÉNO STŘEDNÍHO RODU
 • TROJJEDINÝ BŮH

7. KAPITOLA: JEŽÍŠ JE BŮH!

 • CO TAKHLE TEXTY, KTERÉ DOKAZUJÍ TROJICI?
 • JAN 10:30: „Já a Otec jsme jedno“
 • JAN 5:18: „činil se rovným Bohu“
 • FILIPANŮM 2:6: „rovný Bohu“
 • JAN 8:58: „Já jsem“
 • JAN 1:1 „Bůh byl to Slovo“
 • IZAJÁŠ 9:6: JEŽÍŠ JE „VĚČNÝ OTEC“
 • NOVÝ ZÁKON V LEPŠÍM PŘEKLADU, na základě nového překladu arcibiskupa  Newcoma: S opraveným textem, 1808: „…a slovo bylo bohem.”
 • PŘESVĚDČIVÁ DVOJJAZYČNOST, meziřádkové čtení, napsal Benjamin Wilson
 • ČASOPIS BIBLICKÉ LITERATURY
 • JOSEPH HENRY THAYER
 • BIBLICKÝ SLOVNÍK, napsal John L. McKenzie
 • 4 DŮVODY, PROČ JE PŘEKLAD JAN 1:1, PROVEDENÝ SPOLEČNOSTÍ, NEOBHAJITELNÝ
 • THEOS = BŮH NEBO „BOŽSKÁ VLASTNOST“?
 • EXISTUJÍ DVA „MOCNÍ BOHOVÉ“?

8. KAPITOLA: „UCTÍVEJ BOHA TAK, JAK SI TO ON SÁM PŘEJE“

 • MĚLI BYCHOM UCTÍVAT JEŽÍŠE?
 • JE JEŽÍŠ KRISTUS ARCHANDĚLEM MICHAELEM?
 • TITULY A VLASTNOSTI JEHOVY VZTAHUJÍCÍ SE NA JEŽÍŠE

9. KAPITOLA: KE KOMU BYCHOM SE MĚLI MODLIT? – K Otci nebo k Synu?

10. KAPITOLA: JAN 14:14 – MODLITBA K JEŽÍŠI

11. KAPITOLA: JAK DISKUTOVAT O BOŽSTVÍ JEŽÍŠE KRISTA

12. KAPITOLA: OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE LŽÍ V BROŽUŘE O TROJICI

13. KAPITOLA: OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PRAVÉHO BOHA

14. KAPITOLA: NÁVOD NA RYCHLÉ ODPOVĚDI NA ČASTÉ OTÁZKY

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina