Je Ježíš podle svědků Jehovových Ježíšem podle Bible?

jwjesus
Foto převzaté ze sjezdového letáčku oblastního sjezdu Strážné věže z roku 2007 s názvem “Následujte Krista!”

JE JEŽÍŠ PODLE SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH JEŽÍŠEM PODLE BIBLE?
bcard-download

postcard-download

„Bojím se ale, abyste se v mysli nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu, tak jako se kdysi hadovou vychytralostí nechala oklamat Eva. Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali…“—2.Korintským 11:3-4

Můžeme být spaseni, když následujeme falešného Ježíše?

Ježíš svědků Jehovových
Ježíš podle Bible
Boží Syn, ale ne samotný Bůh
Bůh Syn: cele Bůh a člověk
Stvořený archanděl Michael
Nestvořený, Otec Věčnosti
Vzkříšený Duch, není již člověkem
Vzkříšený Bůh-člověk
Neviditelná přítomnost začala v roce 1914
Budoucí fyzický viditelný příchod
Nepřijímá uctívání ani modlitby
Hoden uctívání a modliteb

„Jestliže vám potom někdo řekne: Pohleďte, zde je Kristus, nebo: Tam!, nevěřte. Povstanou totiž falešní Kristové a falešní proroci….“—Matouš 24:23-24, PNS

„Ne každý, kdo mi říká: ‘Pane, Pane,’ vstoupí do nebeského království… Mnozí mi v onen den řeknou: ‘Pane, Pane, což jsme… ve tvém jménu neprováděli mnoho mocných skutků?’ A přece jim pak chci vyznat: Nikdy jsem vás neznal! Pryč ode mne…”—Matouš 7:21-23, PNS 

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Ital Ruský Angličtina Czech