Domů

[layerslider id=“6″]

Biblické odpovědi: Nauky a historie svědků Jehovových

 • Nauky a praktiky:
  • Zkoumání Bible svědků Jehovových
  • Svátky, válka, politika, transfuze krve
  • Destruktivní politika: stranění se, pronásledování, zneužití
 • Historie a skandály:
  • Chronologie Strážné věže
  • Podprahová zobrazení
  • Spojené národy
JAK MOHU MÍT JEHOVOVO SCHVÁLENÍ PRO SVŮJ ŽIVOT?

Už jsi někdy cítil, že ať se jakkoli snažíš, nemáš na to? Ale navštívil jsi sál Království a nasadil na své tváři úsměv, který říkal: „Všechno je v pořádku…“ avšak dobře jsi věděl, že nemáš pro svůj život Jehovovo schválení.

„ ‚Každý si myslel, že jsem šťastná, veselá celodobá služebnice. Vždy jsem to byla já, kdo lidem pomáhal s jejich problémy. Zároveň jsem ale cítila, jako bych uvnitř odumírala. Padaly na mě znepokojivé myšlenky a vnitřní úzkost. Mezi lidmi jsem si připadala, jako bych byla někdo cizí. Chtěla jsem prostě zůstat doma v posteli. Celé měsíce jsem Jehovu prosila, aby mě nechal zemřít.‘ — Vanessa“Strážná věž, 1. června 1997, str. 2

Čtěte více

BOJÍM SE, ŽE BUDU ZNIČEN V ARMAGEDONU — Co když mají svědkové Jehovovi přece jen pravdu?

„Stále jsem jedním ze svědků Jehovových, mám však mnoho pochybností a otázek, zda je organizace Strážná věž skutečně ‚tou Pravdou.‘ Jsem tak zmaten a cítím, že chci odejít, ale to, co mne zde stále drží, je strach, že přijde Armagedon. Nechci být zničen! Chci být na Jehovově straně, ale tolik se bojím. Co když mají svědkové Jehovovi přece jen pravdu? Když odejdu, budu zničen Jehovou NAVŽDY? Nechci zemřít! Jenom nevím, co mám dělat… Cítím se být natolik polapený!“

Přečetla jsem si tvůj dotaz a mé srdce se hrnulo přímo za tebou. Chápu tvůj strach. Opravdu! Také jsem se většinu svého života bála příchodu Armagedonu, dokud jsem nezjistila, že „křesťané“ tento strach nemají.  Čtěte více

CO BYCH MĚL VĚDĚT PŘEDTÍM, NEŽ JSEM POKŘTĚN JAKO SVĚDEK JEHOVŮV?

Studuji se svědky Jehovovými a myslím si, že to, co říkají, dává velký smysl, avšak před svým křtem bych se chtěl ujistit, že oni jsou ‘tou Pravdou.’ Co mi o nich můžete sdělit?”

Vaše touha podrobit náboženství svědků Jehovových kritice předtím, než se stanete jedním z nich, je chvályhodná. Jsme rádi, že máme příležitost podělit se s Vámi o výsledky našeho bádání,, a doufáme, že Vám pomohou při rozhodnutí, zda byste se měl připojit k organizaci Strážná Věž.  Čtěte více

ODCHOD OD STRÁŽNÉ VĚŽE—KAM?

Vzávislosti na délce tvého setrvávání v organizaci Strážná věž  se můžeš při svém odchodu osobně setkat s opravdu obtížným rozhodnutím. Znám to, nebot jsem odtamtud odešel po 13 letech—což byla většina mého dospělého života—která jsem strávil jako činný svědek.  Pro ty, kdo odcházejí, vyvstává velká otázka:

“Kam odsud půjdeme?”

Někteří vlezou z deště pod okap, když se zapletou s drogami, nemravností, opilstvím, apod. Společnost Strážná věž ráda na tyto jedince ukazuje jako na příklady toho, co se stane, když někdo opustí “Pravdu.”  Jiní z těch, kdo odejdou, se nervově zhroutí—tlak je tak obrovský. Čtěte více

JSEM ZRANĚN A ZMATEN, ALE BOJÍM SE ODEJÍT…

„Dosud jsem jedním ze svědků Jehovových, ačkoli již v to nevěřím. Jsem tak zraněn a zmaten, že nevím, komu mám věřit a důvěřovat. Přemýšlím o předložení svého dopisu, že se odděluji, bojím se však, že učiním špatné rozhodnutí a vzdám se své naděje na věčný život v pozemském ráji po Armagedonu. Navzdory všemu, co vidím a prožívám, a co mne nutí věřit, že toto náboženství není „pravda,“ mám stále pochybnosti o tom, zda jsou svědkové Jehovovi ti správní a zda to všechno není útok od Satana, který se snaží, abych opustil Jehovu.“

Jestliže jsi došel tak daleko, asi se cítíš přemožen pocity a velice znepokojený veškerými informacemi, které jsi odhalil při svém hledání pravdy. Vím, co prožíváš. Byla jsem vychovaná jako jedna ze svědků Jehovových a prožila jsem v této organizaci přes 30 let.  Čtěte více

Jak pomáháme

PRODUKTY

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Ital Ruský Němec Czech