Byl Ježíš vzkříšen jako archanděl Michael?

 jwjesusresurrect

VSTAL JEŽÍŠ Z MRTVÝCH JAKO ARCHANDĚL MICHAEL?
bcard-download

postcard-download

„V nebi vypukla válka: Michael [což je vzkříšený Ježíš Kristus] a jeho andělé vedli válku s drakem. … Co se tedy stalo s Ježíšovým hmotným tělem? Nenašli učedníci hrob prázdný? Ano, protože Bůh Ježíšovo tělo odstranil.“—Žít navždy, str. 21, 144 (závorky převzaty)

Jaké „tělo“ bude vzkříšeno podle Ježíše?

„Ježíš jim odpověděl: ‘Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej chci postavit.’ …On však hovořil o chrámu svého těla.“ —Jan 2:19, 21, PNS

Zničili židé Ježíšovo lidské tělo, nebo Michaelovo duchovní tělo?

„…představovali si, že spatřili ducha. Řekl jim tedy: ‘Proč… vám v srdci vyvstávají pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy, že jsem to já; sáhněte na mne a podívejte se, protože duch nemá maso a kosti, právě jak vidíte, že já mám.’ ”—Lukáš 24:37-39, PNS

Ježíš Kristus vs.  Archanděl Michael

Jesus
Michael
Má autoritu kárat satana: Marek 8:33
Nemůže kárat satana: Juda 9
Výhradně Boží Syn: Hebr. 1:5
Nižší jméno: Hebr. 1:4
Dostává se mu uctívání a budoucí Království: Hebr. 1:6; Matouš 28:17-18
Odmítá uctívání; Nedostává Boží  Království: Zjev. 22:8-9; Hebr. 2:5

DALŠÍ INFORMACE SEE:

bullets VSTAL JEŽÍŠ Z MRTVÝCH V NEVIDITELNÉM DUCHOVNÍM TĚLE? Pohled na názor Strážné věže ohledně vzkříšení

bullets Je Ježíš Kristus archandělem Michaelem?

 

 

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Ital Ruský Angličtina Czech