1B. OTÁZKA: Miluj našeho bratra a vyhýbej se naší matce?

 

ccjw-en-adbullets  KŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
– Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

(POKRAČOVÁNÍ PŘEDCHOZÍHO ROZHOVORU)

Dvě sestry od svědků Jehovových diskutují o politice Strážné věže ohledně vyhýbání se těm, kdo toto náboženství opouštějí, a o rozdílu mezi nedostatkem projevů lásky mezi oddanými stoupenci Strážné věže v kontrastu s bratrskou láskou mezi křesťanskými následovníky Jehovy, kteří mu slouží mimo tuto organizaci.

JULIE:     Sáro, jak mohl být bratr Anderson tak krutý k sestře Jones?  Jako kdyby nemohla udělat nic správně. Chápu, že ji musel napomenout za nošení nedbalého oblečení na shromáždění, ale takhle ji ztrapnit před celým shromážděním, to si myslím, že bylo naprosto nevhodné. Nechápu, proč Jehova dovoluje starším, kteří mají nedostatek bratrské lásky, aby byli v takovém vedoucím postavení.

SÁRA:      Já vím, Julie, ale nesmíš obviňovat Boha Jehovu ze chyby, které vidíme mezi bratry. Ve svůj čas svou organizaci očistí. Musíš jen mít trpělivost.

JULIE:     Ale, Sáro, neznepokojuje tě takové pokrytectví? Jak můžeme ukazovat na křesťanstvo a mluvit o tom, jak jsou tak unáhleně kritičtí a navzájem se odsuzující, když my našim bratrům v organizaci děláme totéž?  Neříká snad Bible, že svět pozná, že jsme křesťané, podle naší vzájemné lásky? Pokračovat ve čtení „1B. OTÁZKA: Miluj našeho bratra a vyhýbej se naší matce?“