Proč by měl bývalý svědek Jehovův věřit v Boha?

Mountain Snow

ODPOVĚĎ ATEISTOVI, BÝVALÉMU SJ: „PROČ VĚŘIT V BOHA?“

„Píši vám jako bývalý svědek Jehovův a nynější ateista. Váš web mne, zcela upřímně řečeno, šokuje. Děláte dobrou práci tím, že odhalujete podvodníky z vedoucího sboru Strážné věže, pak ale vedete své čtenáře přímo k jinému náboženství!

Podle mě jste jako zdravotnický záchranář konající co může pro záchranu lidí ocitnuvších se v nebezpečí, zachráníte je, a potom jim naordinujete jed. Možná nemáte počty či peníze jako Společnost Strážná věž, avšak stejně jako ona tvrdíte, že s určitostí víte, že nad námi existuje Bůh; stejně tak tvrdíte, že máte porozumění toho, co Bůh zamýšlí pro lidstvo; a jako Jeho vyvolení si také nárokujete autoritu říkat jiným lidem, jak by měli žít. Tudíž, jaký je mezi vámi rozdíl?! Mým cílem je zasít semeno pochybností do myslí náboženských lidí a vybídnout je, aby se racionálně zamysleli nad tím, čemu a proč věří. Chválím vaši snahu pomáhat lidem, aby se osvobodili od tyranie Společnosti Strážná věž, připadá mi ale smutné, že je potom nenecháte svobodně se rozhodnout, jestli budou mít vztah s Bohem nebo s kopacím míčem nebo s čímkoli jiným!“

Pokračovat ve čtení „Proč by měl bývalý svědek Jehovův věřit v Boha?“

Print Friendly, PDF & Email

Proč bych měl po odchodu od Svědků Jehovových uvažovat o jiném náboženství?

PROČ BYCH MĚL PO ODCHODU OD SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH UVAŽOVAT O JINÉM NÁBOŽENSTVÍ?

Zajímalo by mě, proč by měl člověk vynaložit čas, aby po odchodu od svědků Jehovových uvažoval o jiném náboženství. Několik příslušníků mé rodiny náboženství svědků Jehovových zastává, a poté, co jsem odešel, se mnou ani nepromluví. Tak mě to bolí, že již vůbec nedokážu přemýšlet o „Bohu“ nebo o „duchovních věcech.“ Co mám dělat?”
Pokračovat ve čtení „Proč bych měl po odchodu od Svědků Jehovových uvažovat o jiném náboženství?“

Print Friendly, PDF & Email

Jak může někdo věřit, že je Ježíš Bohem?

Jesus of Jehovah's Witnesses - Photo taken from the Watchtower Brochure Should You Believe in the Trinity? p. 2DOPIS OD SVĚDKA JEHOVOVA – “Jak může někdo věřit, že je Ježíš Bohem?”

„Ahoj! Jsem jedním ze svědků Jehovových. Již před svým studiem se svědky Jehovovými jsem v Bibli nalezl, že učí, že Ježíš není Všemohoucím Bohem, ani částí Trojice. Nevidím rovnost mezi Otcem a Synem. Syn byl pokoušen ďáblem (Matouš 4:1), zatímco Bůh nemůže být pokoušen od zlého (Jakub 1:13). Kdyby byl Syn Bohem, jak by mohlo být reálným pokušením to, aby bylo Bohu nabídnuto zpět něco, co už sám dal Satanovi (Matouš 4:8-9)? Syn nezná dne ani hodiny, pouze Otec je zná (Matouš 24:36).  Synova vůle je odlišná a může se od vůle Otce lišit (Matouš 26:39).  Syn může dělat pouze to, co vidí, že dělá Otec (Jan 5:19), zatímco Bůh může dělat všechno (Matouš 19:26).  Syn má pouze moc a autoritu, které mu byly „dány“ od Otce (Mat 28:18), a Syn se této moci v budoucnu vzdá (1.Korinťanům 15:24-28). Především Syn říká, že Otec je „větší“ než on a že Otec je jeho „Bohem.“ Kdyby byl Syn Bohem, jak by mohl být Bohem sobě? Je toho mnohem více, o čem bych mohl psát, ale toto je zřejmě bezpochyby nevyvratitelný názor, že? Kéž „Král nad všemi [jinými] bohy,“ Jehova vám žehná. – Žalm 95:3.” Pokračovat ve čtení „Jak může někdo věřit, že je Ježíš Bohem?“

Print Friendly, PDF & Email

Chtěl jsem se více dozvědět o Bibli, a tak jsem začal studovat se svědky Jehovovými. Jsem oklamáván?

 wdgrstudy

wdgrstudyCHTĚL JSEM SE VÍCE DOZVĚDĚT O BIBLI, A TAK JSEM ZAČAL STUDOVAT SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI. JSEM OKLAMÁVÁN?

“Právě jsem si přečetl příběh Tammie o jejích zkušenostech se svědky Jehovovými a nemohu si pomoci, ale myslím si, že bych mohl být v nevědomosti. Studuji se svědkem Jehovovým již pár měsíců a čtu některé jejich knihy. Nikdy předtím jsem se o náboženství nezajímal. Co se týče náboženství, jsem v tomto ohledu velmi naivní a všechno, co znám, jsem se dozvěděl studiem se svědkem Jehovovým. To, co se dozvídám, mi dává velký smysl, chci se však ujistit, že dělám dobře. Jsem oklamáván, nebo mě svědkové Jehovovi vyučují o Bibli správně? Je vaše víra založena výhradně na Bibli? Pokud ano, čemu nyní věříte a jak se to liší od učení svědků Jehovových?” Pokračovat ve čtení „Chtěl jsem se více dozvědět o Bibli, a tak jsem začal studovat se svědky Jehovovými. Jsem oklamáván?“

Print Friendly, PDF & Email

Odchod od strážné věže—kam?

Out of the Watchtower into What?

Out of the Watchtower into What?

PDF

ODCHOD OD STRÁŽNÉ VĚŽE—KAM?

Vzávislosti na délce tvého setrvávání v organizaci Strážná věž  se můžeš při svém odchodu osobně setkat s opravdu obtížným rozhodnutím. Znám to, nebot jsem odtamtud odešel po 13 letech—což byla většina mého dospělého života—která jsem strávil jako činný svědek.  Pro ty, kdo odcházejí, vyvstává velká otázka: “Kam odsud půjdeme?”

Někteří vlezou z deště pod okap, když se zapletou s drogami, nemravností, opilstvím, apod. Společnost Strážná věž ráda na tyto jedince ukazuje jako na příklady toho, co se stane, když někdo opustí “Pravdu.”  Jiní z těch, kdo odejdou, se nervově zhroutí—tlak je tak obrovský.  Někteří se vydají na nové hledání “pravé Boží organizace” a putují od jedné církve ke druhé a prožívají neustálá zklamání.  Někteří naleznou nějakou organizaci či denominaci, o níž se dá říci, že má “skutečnou pravdu.”  Mnozí jsou veškerým náboženstvím rozladěni a pokoušejí se žít “normální život”, kdy se zaměří na rodinu, domov a práci, ale Boha ze svého života vypustí. Pokračovat ve čtení „Odchod od strážné věže—kam?“

Print Friendly, PDF & Email

Jsem zraněn a zmaten, ale bojím se odejít.

Mountain Trees

JSEM ZRANĚN A ZMATEN, ALE BOJÍM SE ODEJÍT…

„Dosud jsem jedním ze svědků Jehovových, ačkoli již v to nevěřím. Jsem tak zraněn a zmaten, že nevím, komu mám věřit a důvěřovat. Přemýšlím o předložení svého dopisu, že se odděluji, bojím se však, že učiním špatné rozhodnutí a vzdám se své naděje na věčný život v pozemském ráji po Armagedonu. Navzdory všemu, co vidím a prožívám, a co mne nutí věřit, že toto náboženství není „pravda,“ mám stále pochybnosti o tom, zda jsou svědkové Jehovovi ti správní a zda to všechno není útok od Satana, který se snaží, abych opustil Jehovu.“ Pokračovat ve čtení „Jsem zraněn a zmaten, ale bojím se odejít.“

Print Friendly, PDF & Email

Co bych měl vědět předtím, než jsem pokřtěn jako svědek Jehovův?

Mountain Trees

jwstudyCO BYCH MĚL VĚDĚT PŘEDTÍM, NEŽ JSEM POKŘTĚN JAKO SVĚDEK JEHOVŮV?

Studuji se svědky Jehovovými a myslím si, že to, co říkají, dává velký smysl, avšak před svým křtem bych se chtěl ujistit, že oni jsou ‘tou Pravdou.’ Co mi o nich můžete sdělit?”

NAŠE ODPOVĚĎ:

Milý příteli,

Vaše touha podrobit náboženství svědků Jehovových kritice předtím, než se stanete jedním z nich, je chvályhodná. Jsme rádi, že máme příležitost podělit se s Vámi o výsledky našeho bádání,, a doufáme, že Vám pomohou při rozhodnutí, zda byste se měl připojit k organizaci Strážná Věž. Přestože většina jedinců z řad svědků Jehovových jsou milí lidé, zjistili jsme, že samotná organizace Strážná Věž není poctivá při své prezentaci “Pravdy.” Nejenže Bible, kterou svědkové Jehovovi používají, Překlad Nového Světa (PNS), je zkreslená, ale též mnohé z doktrín, které vyučují, nejsou podloženy Písmem. (Další informace viz náš článek s názvem “Fakta, o kterých Společnost Strážná Věž nechce, abyste věděli.”) Pokračovat ve čtení „Co bych měl vědět předtím, než jsem pokřtěn jako svědek Jehovův?“

Print Friendly, PDF & Email

BOJÍM SE, ŽE BUDU ZNIČEN V ARMAGEDONU — Co když mají svědkové Jehovovi přece jen pravdu?

heavenlysunset

BOJÍM SE, ŽE BUDU ZNIČEN V ARMAGEDONU — Co když mají svědkové Jehovovi přece jen pravdu?

„Stále jsem jedním ze svědků Jehovových, mám však mnoho pochybností a otázek, zda je organizace Strážná věž skutečně ‚tou Pravdou.‘ Jsem tak zmaten a cítím, že chci odejít, ale to, co mne zde stále drží, je strach, že přijde Armagedon. Nechci být zničen! Chci být na Jehovově straně, ale tolik se bojím. Co když mají svědkové Jehovovi přece jen pravdu? Když odejdu, budu zničen Jehovou NAVŽDY? Nechci zemřít! Jenom nevím, co mám dělat… Cítím se být natolik polapený!“ Pokračovat ve čtení „BOJÍM SE, ŽE BUDU ZNIČEN V ARMAGEDONU — Co když mají svědkové Jehovovi přece jen pravdu?“

Print Friendly, PDF & Email